Nieuwerbrug


Nieuws
Agenda
Toeristeninformatie
Museum Nieuwerbrug
Wie, wat, waar?
Foto's en film
Links
Republiek aan den Rijn
<< Republiek aan den Rijn
watermerk
Brandschouwerij Nieuwerbrug

Grensbord Brandschouwerij Nieuwerbrug
Nieuwe grens van de Brandschouwerij ver in de polder bij de Endelkade, 2011.

In de 17e en 18e eeuw waren veel huizen nog van hout en waren daken met riet bedekt. Omdat men open vuren stookte was het een brandgevaarlijke toestand. Om dit gevaar in Nieuwerbrug te bestrijden controleerden de “brandmeesters” in Nieuwerbrug alle panden binnen een strak omschreven gebied: de Brandschouwerij, begrensd door de laatste huizen of boerderijen van de vijf polders, waarbinnen het dorp lag. Bij brand kwam er een “eigen” brandspuit om te blussen en in het begin van de vorige eeuw kwam er een eigen brandverzekeringsmaatschappij. De grenzen van die Brandschouwerij werden mettertijd de officiële "officieuze"  grenzen van de Republiek aan den Rijn.


Uit 'Nieuwerbrug. Een klein dorpje met eigenzinnige mensen'.
Gemeentegrens Barwoudswaarder in nieuwerbrug, 1963
De gemeente Barwoutswaarder begon bij de Hoge Rijndijk, 1663.
Brandspuit uit 1888
Brandspuit uit 1888.
Literatuur: P.C. Beunder, Nieuwerbrug enz, pag. 30 en 31, De brandmeesters komen erbij.

Archiefoverzicht: Archiefoverzicht college van Bruggemeesters, met inleiding van L.Cl.M. Peters, lees >>
home | contact | sitemap | colofon

Voet Nieuwerbrug