Nieuwerbrug
Nieuws
Agenda
Toeristeninformatie
Geschiedenis
Wie, wat, waar?
Foto's en film
Links
watermerk
Open dag Nieuwerbrug 2012

Download hier de tekst als PDF-bestand >>

Op zaterdag 8 september gaan we met z’n allen diverse adressen langs.
We hopen op mooi weer, zodat u gemakkelijker de fiets pakt. We wensen u veel plezier.

De oeverwallen langs de Oude Rijn
Het gebied van de oeverwallen rond Nieuwerbrug loopt tussen de Rijnkade in Woerden en die in Bodegraven. Daartussen is een afwisselend landschap waar je je over kunt verbazen en steeds weer nieuwe ontdekkingen kunt doen, maar vooral van genieten.
De Oude Rijn is eigenlijk een oer oud monument op zich. Wel een die in de afgelopen eeuwen steeds meer in een strak keurslijf is gewrongen, maar nog steeds leuk om te bevaren en je over te verwonderen.
Het Jaagpad loopt sinds 1666 van de Rijnkade in Woerden tot aan Leiden, De toenmalige hogesnelheidslijn is nu nog bijna helemaal te bewandelen, of met de fiets te berijden. (De andere kant op ook naar Utrecht).
De Sluis van Bodegraven is eigenlijk ook al zo’n oud monument. Rond 1365 aangelegd
door het Groot-Waterschap van Woerden om de waterstand met het Hoogheemraadschap van Rijnland te regelen en nu nog steeds daarvoor van groot belang.
Pan- en steenfabrieken zijn er niet meer, behalve dakpannenfabriek Monier in Woerden.
Er valt wel nog veel van te zien. Denk maar eens aan de afgegraven en nu laaggelegen
weilanden, of de bult klei aan de Bree die onlangs is afgekleid. Misschien weet u nog wel meer voorbeelden.
“Gemeentehuizen” waren er ook langs de Rijn. In Barwoutswaarder staat dat zelfs nog op de gevel van het laatste gemeentehuis. De Gemeentes Rietveld (en de Bree) en Barwoutswaarder (en Bekenes) waren lintdorpen. Nieuwerbrug hoorde daar gedeeltelijk onder en de Nieuwerbrugse gemeentehuizen stonden dan ook deels langs de Oude Rijn (verder in Waarder en Bodegraven). Er zijn naast die in Barwoutswaarder nog (restanten) van twee van die “raadskamers” langs de Rijn te zien. Zoekt u maar, of vraagt u maar.
Houthandels. In de vijftiger jaren van de vorige eeuw waren er in Nieuwerbrug nog 5 houthandels langs de Rijn (en de Wiericke) en dus belangrijk voor de economie van ons dorp.
Er zijn er nu nog maar 2 van over, de andere terreinen of gebouwen worden gebruikt voor bewoning of andere bedrijvigheid.
Het poldergebied ten noorden van de Rijn. Het is een, sinds de ontginning zo’n 900 jaar
geleden, vrijwel onaangetast gebied van 2300 hectare tussen Woerden en Bodegraven.
Naast de Rijn misschien wel onze grootste “schat” die wij mogen koesteren. Met dank aan de boeren die dat de afgelopen eeuwen voor ons hebben gedaan.

De Republiek aan den Rijn en de Opening van de Open Monumentendag, Wierickerschans en jaagpad.
De projectgroep Republiek aan den Rijn zal op verschillende plaatsen in het buitengebied een bord plaatsen over het ontstaan en de ontwikkeling van het landschap. Meer hierover elders in de Nieuwsbrug en de website: www.nieuwerbrug.net. Het eerste bord zal geplaatst worden bij het picknick bankje bij het jaagpad en de Enkele Wiericke voor de Wierickerschans.
Verzamelen in de Wierickerschans om 9.45 in de Evenementenfabriek.
In de Evenementenfabriek van de Schans zal wethouder H. Vroomen eerst om 10.00 uur de officiële aftrap geven van Open Monumentendag in onze gemeente. Daarna naar het jaagpad voor de plechtige onthulling. Sfeervolle muzikale klanken van een klein ensemble zullen deze tocht omlijsten.
De plechtige onthulling bij het jaagpad op zaterdag 8 september zal plaatsvinden om 10.15 uur door de Hoogheemraad van Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden de heer J.G.M Reerink.

De Zingende Zaag, fam. D. van Dam, Weijland 38
Eind negentiende eeuw ontstond overal op het platteland kleine, aan de agrarische sector gerelateerde industriële nijverheid, ook in Nieuwerbrug. Door de komst van de stoommachines waren bijvoorbeeld zuivel- en veevoerfabrieken in die jaren niet meer van onregelmatige windkracht afhankelijk. In de huidige gemeente Bodegraven zijn diverse
veevoerfabrieken gesticht: Van Muiswinkel, Van Niekerk, Kruyt, Burggraaf, Meelfabriek De Volharding van de familie Van Dam en Koning. Om logistieke redenen vestigden deze bedrijven zich allemaal direct langs de Oude Rijn. Meestal bouwde de ‘dorpstimmerman’ de fabriek. In het geval van Meelfabriek De Volharding kreeg de constructie iets boerderijachtigs, omdat de man daar ervaring in had. De overgrootvader van de huidige eigenaar gaf daartoe eind 19e eeuw opdracht. Met medewerking van het Archief in Woerden is achterhaald dat de fabriek in 1895 inderdaad is gebouwd door Pieter van Dam. Hij leent daartoe op 28 februari 1895 10.000 gulden van de weduwe Batelaan te Bodegraven en stelt als hypotheek een huis met fabrieksgebouw en erf te Bodegraven.
Op de honderd jaar oude topografische kaarten staat ‘Meelfabriek De Volharding’ er nog
vrij authentiek bij, compleet met lichtgekleurde stuclaag over de van ‘misbaksels’ gemetselde bedrijfsmuren. Die misbaksels zijn stenen, die bij het bakken te heet en daardoor krom geworden zijn. Ze waren niet alleen goedkoper, maar de muur was ook droger dan een -in die jaren- met kalksteen gemetselde rechtgevormde bakstenen muur.
In 1912 breidde de activiteiten zich noodgedwongen uit. Dorpsgenoot Koning begon ook
met een meelfabriek en grootvader Dirk van Dam startte een houtzagerij. Dat combineerde
goed met de drukte van meelfabriek. In een van de boekjes ‘Prentbriefkaarten vertellen
over Bodegraven en Nieuwerbrug’ staat een foto afgedrukt van de graanmaalderij van Van Dam aan de toen nog Bodegraafse Straatweg omstreeks 1916. Daarop is te zien dat paard en wagen nog volop in gebruik waren voor vervoer van het graan. Gesuggereerd werd dat ook de hondenkar hiervoor werd ingezet, maar dat zou ook een toevallige passant geweest kunnen zijn.
In 1968 werden de activiteiten van Meelfabriek De Volharding beëindigd, die van de houtzagerij in 1990. Op dat moment ging de huidige eigenaar Dick van Dam verder achter de muziek aan. De voormalige ruimten werden verbouwd voor hun nieuwe functie: De Zingende Zaag. Voor meer daglicht in het pand zijn de oorspronkelijke gevels niet echt gewijzigd.
Bij die verbouwing zijn kranten uit 1896 en 1897 gevonden. Het in het stucwerk
uitgespaarde, en zwartgeteerde De Volharding staat weer als vanouds aan de Rijnzijde op de gevel.
Al jaren worden in De Zingende Zaag muzieklessen gegeven, en repeteren wekelijks een jeugd-. salon- en accordeonorkest. Nu wonen en werken hier de vierde, vijfde en zesde generatie Van Dam. Op www.passchierarchitecte.nl zijn foto’s van de verbouwing te vinden.
Op de open dag zal in ieder geval de oudste kern open zijn. Koffie zal klaar staan en de
vleugels open. Wie een instrument meebrengt kan misschien wel samenspelen. Wie goed om zich heen kijkt ziet nog attributen van vroegere bedrijvigheid in een vorm die echt voltooid verleden tijd is. Zoek maar, en vraag maar. En anders vragen wij wel.

Mobiel, Weypoort 37
We rijden allemaal met een bloedgang over de Weypoort en tonen niet de minste interesse voor de bedrijfspanden. Zo ook wij. Tot we stopten op nummer 37 en liepen eens naar binnen en werden welkom geheten door Jeroen van Bemmel. Hij is de zoon van oprichter Maarten van Bemmel die eertijds zijn bedrijfspand had op de Weypoort nummer 21.
Wat zagen wij daar vooral: een hoop auto’s en veel apparatuur voor het maken en vermaken van auto’s en dergelijke zodat ook mensen met een lichamelijke beperking kunnen deelnemen aan het verkeer. Jeroen: “Wij maken aanpassingen op maat, dat wil zeggen, afgestemd op de specifieke wensen van de klant. Wij bedenken en maken oplossingen die de minder valide verkeersdeelnemer opnieuw vrijheid en zelfstandigheid kan brengen.
Mobiel is specialist in het aanpassen van voertuigen voor minder validen, in nauwe samenwerking met het Centraal Bureau Rijvaardigheid, Rijksdienst voor het wegverkeer en de Douane.”
Jeroen kijkt met trots naar zijn medewerkers die gewoon doorwerken met allerlei tangen
en draadjes, vooral veel draadjes, want bijna alles gaat electrisch.
Wij heten u dan ook op deze zaterdag van harte welkom en waar u alle vragen kunt stellen over het vervoer voor minder validen. Ook kunt u op het internet kijken wat ze voor moois maken.2 www.mobiel-prototypebouw.nl.

Piet de Wilde, Graaf Florisweg 9 en 11
Het zomerhuis is gebouwd rond 1900 en is als bed & breakfast in gebruik genomen. U
kunt het 8 september bekijken (als we geen gasten hebben). De boerderij is in 1930 herbouwd in Amsterdamse Schoolstijl. In de tuin en in het atelier kunt u beelden bezichtigen.
Op foto’s kunt u het proces van bronsgieten zien.

Fort Wierickerschans, Zuidzijde 130
Wij zullen op zaterdag 8 september de deuren van het Fort open hebben van 10.00 - 22.00 uur.
Wat is er te doen?: Rondwandelen en bezichtigen van het Fort (gratis)
Vanaf 10.00 uur is het terras / café open voor koffie met gebak of een drankje en hapje.
Er is de hele dag een drukke sportieve activiteit van de Rotary in en om de Schans,
daarom weinig parkeergelegenheid. Er is gelegenheid om over de Prinsendijk naar de Oukoopse molen en de Put van Kruijt te lopen en die te bezoeken (nog wel een eindje). Als u zich wilt laten varen dient u dit vooraf op te geven. Zie hiervoor het programma van Open Monumentendag.
Meer informatie nodig over de Schans? Mail naar info@fortwierickerschansgroep.nl

De Weijpoortse molen, Weypoort 25
De Weijpoortse molen is een maalvaardige poldermolen uit 1674 van het type wipmolen
met vijzel. In de molen bevindt zich een authentiek ingerichte molenaarswoning.
De molen is reservebemaling voor de Weijpoortse polder en wordt vrijwel iedere zaterdag door vrijwillige molenaars bemalen.
De molen is bereikbaar per fiets of te voet via het pad aan de Weijpoort 25.
Parkeren kan eventueel op het aangrenzende parkeerterrein van v.v. Rijnstreek.

Lievaart Fruit, Barwoutswaarder 77
Bij onze bekende fruitleverancier Lievaart kunt u deze dag heerlijk vers fruit uit eigen
boomgaard kopen.
Waarschijnlijk zijn de heerlijke sappige peren geoogst. Een rondleiding is niet mogelijk in verband met het plukseizoen.
U kunt wel een afspraak maken voor een latere datum. Vanaf heden kunt u uw fruit kopen alleen op de zaterdag van 08.00 tot 17.00 uur.

De koffietuin, Weypoort 12
In de bijgebouwen drijft de familie Heij een koffie- en theehandel. De heerlijke geuren van de koffiebranderij komen u tegemoet bij een bezoek aan de koffietuin met een klein koffiemuseum.
U kunt vandaag genieten van een heerlijk kopje koffie of thee.
Het erf ademt een bijzondere sfeer, waar je niet uitgekeken raakt op allerlei bijzondere
hoekjes en objekten met een zeer eigen invulling en opstelling.

Vroeger & Toen - Brocante, Weypoort 9b
De sfeer van landelijke ongedwongenheid, mooi verweerde meubels, brocante en accenten.
Kom langs in onze sfeervol ingerichte loods (400 m2) vol brocante.
Wij zijn iedere vrijdag, zaterdag en zondag geopend van 11.00 tot 17.00 uur én op afspraak.
Tel. 06 - 534 280 68, www.vroegerentoen.nl

Jeanine Schreuders en Norbert van Doorn, Korte Waarder 19-21
Deze boerderij is er een van het langhuistype. Het hoofdgebouw op nummer 19 wordt aan de linkerkant geflankeerd door een koetshuis, op nummer 21. Rechts van het hoofdgebouw staat een nog te restaureren zomerhuis.
Het zomerhuis heeft een roosvenster boven de twee schuiframen. Het hoofdgebouw heeft een rieten kap met kunstig gesneden makelaar en windveren. Windveren en makelaars komen ook terug in het zomerhuis en koetshuis. De boerderij werd omstreeks 1880 gebouwd in opdracht van de familie Brunt, die veel boerderijen en grond bezat in Nieuwerbrug.
In 1920 werd het boerenbedrijf aangekocht door familie Karens.
De huidige bewoners Jeanine Schreuders en Norbert van Doorn hebben het sinds hun
komst in 2004 grotendeels verbouwd en nu in gebruik als evenmentenruimte, waar ook
boerderijdiners worden gehouden.
Er zijn ook sporen gevonden van de Limes, de noordelijke grens van het Romeinse Rijn.
Verder schenken we gratis koffie en limonade. Mensen kunnen de deel bezoeken en
rondom op het hele erf, hooiberg, tuin en boomgaard de boerderij bekijken.
Wij beantwoorden graag vragen over de geschiedenis van de boerderij en haar bewoners.

Kaasboerderij De Bas, Molendijk 2
Nog net binnen de Brandschouwerij, zien we naast de spoorlijn uit 1867 de boerderij van Maatschap Van de Bas. Zij maken de echte Hollandse boerenkaas op ambachtelijke wijze met veel vakmanschap. Vandaag ook open en u kunt daar uw stukje echte kaas kopen en nuttigen.

De Brugkerk, Bruggemeestersstraat 14
De Brugkerk staat naast de enige tolbrug die Nederland nog rijk is. In 1917 werd de eerste kerkelijke gemeente in Nieuwerbrug gesticht. Wat nu de Brugkerk heet, is in dat jaar gebouwd als Gereformeerde Kerk. Een boerderij werd tot pastorie omgebouwd en aannemer en gemeentelid Versloot kreeg opdracht om een stijlvolle, compacte kerk met 225 zitplaatsen te bouwen. In april 2009 is gestart met de fondsenwerving en plannenmakerij voor een grootscheepse restauratie onder de werknaam ‘Werk aan de Brugkerk’. Die is nu voltooid.
Predikant van de gemeente is sinds 1999 ds. D.J. (Erick) Versloot, die tevens predikant
is van de PKN Gereformeerde Kerk in Waarder.
In de kerk is een expositie te zien van Cora Postma, Andre Smith en Marleen Dam.
Bijzonder kenmerk van de kerk is de toren die in de volksmond ‘De Peperbus’ wordt genoemd.
Zie voor meer informatie: www.brugkerk.nl.

De Onafhankelijkheidstoren, Bruggemeestersstraat
Tegenover de kerk staat de Onafhankelijkheidstoren uit 1913, die gebouwd is ter herdenking van de 100-jarige onafhankelijkheid met Frankrijk. Binnenkort vieren we de 200 jaar onafhankelijkheid en dus de honderdste verjaardag van de toren. Vandaar dat er aan een opknapbeurt gedacht wordt. Het college van Bruggemeesters zal de ingezetenen van de Brandschouwerij informeren als er meer over bekend is. De toren is alleen van de buitenkant te bezichtigen.

Het Wierickehuis, Graaf Albrechtstraat 1
Het verenigingsgebouw dateert van 1977 en is geheel vernieuwd in 2005. Deze dag ook
open voor een hapje en een drankje.
We zullen proberen tijdig een nieuwe toepasselijke tentoonstelling op te hangen.

Activiteiten in het Wierickehuis
Er is op zaterdag 8 september een gevarieerd aanbod van activiteiten.
Deskundig advies. Landschapsarchitecte Sabine Geerlings geeft gratis advies over de inrichting van uw tuin en erf. Neem plattegrond en/of foto's mee. Gelieve vooraf op te geven voor een afspraak bij Piet Hulst 688558. Johan Bezemer van Landschapsbeheer Zuid-Holland kan u algemene informatie geven over het landschap en hoe andere organisaties u kunnen helpen bij de ontwikkeling van uw tuin of erf.
Filmprogramma. De hele dag draaien wij films. Over het natuur en cultuur en het Groene Hart en de film Nieuwerbrug, Een klein dorp met eigenzinnige mensen.
Ontwikkeling van het boerenbedrijf. Wim van Selm is melkveehouder in ruste, daarnaast
was hij o.a. ook raadslid en wethouder. Hij zal om 11.00 uur z'n visie geven op de ontwikkeling van de melkveebedrijven in Nieuwerbrug sinds 1950.

Programma:
10.00 uur Films over het Groene Hart
11.00 uur Wim van Selm vertelt over een halve eeuw boerenbedrijf.
12.00 uur Films over het Groene Hart
13.00 uur Film Nieuwerbrug
14.30 uur Films over Groene Hart

Onderlinge Rijn en Aar, Graaf Albrechtstraat 2a
Wij zijn al meer dan 100 jaar….
Ook wij stellen onze deuren zaterdag open van tien tot vier uur en hebben een mooie aanbieding in gedachten. In ieder geval kan iedere bezoeker een leuke attentie verwachten.

Landschapstuin Hulst Hof, Weypoort 30
U bent van harte uitgenodigd op de Rijntoght, een boerderij met (beelden)tuin, gazon en
natuurvijvers uit 1850. Tijdens uw bezoek kunt u kennis nemen van de voorgenomen ontwikkelingen op de Rijntoght waarvan het vestigen van de Stichting ReVisie een voorbode is. Stichting ReVisie probeert door middel van begeleiding en behandeling jongeren een toekomst perspectief te bieden om zo zelfstandig verder te kunnen met hun leven. Daarnaast kunt u het werk van de Praktijkschool Woerden bewonderen. Zij hebben met ondersteuning van het Dichtbijfonds van de Rabobank een begin gemaakt met het opnieuw inrichten van de overtuin en zullen daar in het nieuwe schooljaar hun praktijklessen vervolgen.
Tot slot kunt u in de tuin genieten van de aanwezige tuinbeelden uit Java die er te
koop worden aangeboden. Kortom een mooie gelegenheid om in alle rust te komen genieten van al het moois dat de oeverwallen te bieden hebben.

“Klaverblad”, Lieneke Humme en Kees van Veldhuizen, Weijland 17
U zult door Kees worden ontvangen, agrarisch ondernemer in ruste. Hij zal u vertellen over hun natuur- en milieuvriendelijk erf. Eventueel kunt u een wandeling maken door het nabijgelegen geriefbosje. Dan bent u aan de rand van een uniek poldergebied. Een aantal veehouders hebben in 1997 de vereniging De Parmey opgericht om de natuurwaarden van die polders goed te beheren. Kees is een van hen. Wilt u meer weten: www.deparmey.nl

Boerderij Vaderswens, W. Mulckhuyse, Meubelmaker, Weijland 9.
Rondom dit rijksmonument uit 1791 is nog volop groen van toen zichtbaar.
Rechts van de boerderij de boomgaard met nog enkele hoogstam-fruitbomen.
Achter de boerderij is een oud Geriefhoutbosje in ere hersteld. Het pad door het bosje
komt uit in het weiland, recht achter “Piet Potlood“ de Watertoren uit de Meye. Langs de sloten zijn nog vele oude knotwilgen te vinden.
Tot 1992 was de boerderij in bedrijf, nu is het een woonboerderij, gerestaureerd met oude materialen naar de huidige woonmaatstaven.
In de oude stallen bevindt zich nu een meubelmakerswerkplaats. Ook bij de bouw van een nieuwe werkplaats, verbonden met de oude veestallen en verborgen in het groen, is gebruik gemaakt van natuurlijke materialen zoals veel hout en een sedumdak begroeid met 7 soorten sedumplanten.
In de werkplaats worden maatwerk meubels en keukens geproduceerd.
Het is leuk om te zien hoe oude cultuurhistorische waarden van een boerderij uitstekend kunnen samengaan met een nieuwe eigentijdse functie.
Wij willen in het geriefhoutbosje een kleine "High Tea" te organiseren voor de bezoekers.

Leeuwendeel, Alphons en Henny van Leeuwen, Zuidzijde 28, Bodegraven.
“Leeuwendeel is een hofstede, gelegen op de zuidelijke oeverwal van de Oude Rijn, aan de oostkant van het dorp Bodegraven. Het is gebouwd in 1865 door Paulus van Vliet. Het een eenvoudig gebouw en ook het gebruik was vergelijkbaar met de andere boerderijen. Het is tot in de jaren zestig als agrarisch bedrijf gebruikt. Kenmerkend is wel de voorgevel met rechte kroonlijst en ingezwenkte hoeken.
In 1995 heeft Alphons en onze zoon Vincent het gebouw gekocht en na plannen maken en jaren noeste arbeid is het hoofdgebouw zo goed als mogelijk in de oorspronkelijke staat teruggebracht. Wij zijn hier best trots op en we hebben hiervoor als waardering in 2002 een oorkonde gekregen van de Stichting Hugo Kotestein.
Kom over het oorspronkelijke boeren paardenpad gerust kijken, het buitenterrein is vrij
toegankelijk en we willen u desgevraagd wel meer over vertellen over de details van gebouw, erf en restauratie. Alphons is beelden kunstenaar, eventueel kunt u in zijn atelier werk van hem, zowel beelden als schilderijen en prenten, en glaskunst van onze inmiddels naar Coldam in Duitsland verhuisde zoon Vincent, bekijken.
Tot 8 september, meer informatie op de website: www.leeuwendelers.nl
Tegenover, in de voortuin, is een klein parkeerterrein voor auto’s.


Download hier de tekst als PDF-bestand >>
Tolbrug
Bruggemeestersstraat met de Vrijheidstoren, de Tolbrug en de Brugkerk.
Brugkerk, Nieuwerbrug
Brandschouwerij Nieuwerbrug
home | contact | sitemap | colofon

Voet Nieuwerbrug