Nieuwerbrug
Nieuws
Agenda
Toeristeninformatie
Museum Nieuwerbrug
Wie, wat, waar?
Horeca
Gebouwen
Alfabet van Nieuwerbrug
Foto's en film
Links
watermerk
Maatschappelijke organisaties in en voor Nieuwerbrug

Divers
Amnesty Nieuwerbrug Actiegroep mensenrechten 
College van Bruggemeesters Beheer tolbrug, tolhuis en toren
Werkgroep Innovatie Nieuwerbrug (WIN) Dorpsteam

Cultuur

Bibliobus Bibliotheekvoorziening
Evenementencommissie (EVC) Activiteiten in Wierickehuis
Fort Wierickerschans Fort en evenementenlocatie
Historisch Genootschap Historie Nieuwerbrug aan den Rijn
De Parmey Agrarisch natuur- en landschapsbeheer
Nieuwerbrug Republiek aan den Rijn Culturele projecten in Nieuwerbrug
Museum Nieuwerbrug Virtueel museum van Nieuwerbrug
Weijpoortsche molen Poldermolen
Wierickehuis Dorpshuis/verenigingsgebouw
De Zingende Zaag Muziekles en muziekuitvoeringen
Ontspanningsactiviteiten
Toneelklup Animoso Toneelvereniging
Bejaardensoos Nieuwerbrug (SWOB) Ontspanningsactiviteiten ouderen
Chr. Gemengde Zangvereniging Nieuwerbrug Zangvereniging
Christelijke Jeugdclub Knutselclub jeugd
Country line dancers Country line dansvereniging
Door Veredeling Verbetering (DVV) Konijnen- en pluimveevereniging
Koersbal- EVC   Koersbal  senioren
Oranjevereniging Prinses Juliana Oranjevereniging Nieuwerbrug
Sinterklaas comité Organisatie sinterklaasfeest
Vakantiespelen Organisatie vakantiespeelweek

Sport

Sportschool Goederaad               Zumba
Damvereniging Het Groene Hart Damvereniging 
Henkido Judo
Nivo Zaalsportvereniging
VV De Rijnstreek Voetbalvereniging
Sportzaal Gymzaal
Ouderengym- SWOB Gym senioren
Tennisvereniging Wiericke Tennis
IJsclub Wintervermaak Landijsbaan

Vervoer

Bodegraven Vervoer van Deur tot Deur Op afroep voor leden in Bodegraven
Buurtbus de Meije Lijndienst Bodegraven-Woerden
Groene Hart hopper Op afroep in Z-Holland en Woerden
Overheid
Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland  Gemeentebelasting
Gemeente Bodegraven-Reeuwijk Gemeente (Grootste deel van het dorp. Overig valt onder Woerden)
Brandweer Kazerne Nieuwerbrug
Cyclus Inzamelen huisvuil
Oasen drinkwater Waterleiding
Omgevingsdienst Midden-Holland  bouw- en woningtoezicht en milieu
Politie Hollands Midden (Bodegraven)
De Stichtse Rijnlanden Hoogheemraadschap

Dienstverlening

Huurdersvereniging  Bodegraven           Belangenbehartiging huurders Mozaïk Wonen
Mozaïk Wonen Woningbouwvereniging
Nieuwerbrug.net Nieuwerbrugse website
Nieuwsbrug Maandblad Nieuwerbrug

Gezondheidszorg

Aanhold, A.C. van Tandarts, locatie Waarder
Borreman Apotheekhoudend huisarts
EHBO EHBO afdeling Nieuwerbrug
Fysiotherapie 3 Maximaal Fysiotherapie
Lekker vel Afslankvakantie
’t Vrolijke Voetje Pedicure

Welzijn

Diaconale hulpgroep Mantelzorgers Ondersteuning mantelzorgers
Peuterspeelzalen ’t Peuterplein Peuterspeelzaal
Smullen in de Hooiberg Bevorderen contact 
Triangel         Buitenschoolse opvang
Welzijn Ouderen Bodegraven (SWOB)     Bevorderen welzijn ouderen

Onderwijs

De Brug PC basis onderwijs

Religie

Bethlehemkerk         Hervormde Gemeente Bodegraven
Brugkerk Protestantse Gemeente Nieuwerbrug
Tolbrug Nieuwerbrug
College van Bruggemeesters

EVC
Nick en Siemon (EVC)


Fort Wierickerschans
Fort Wierickerschans

Wierickehuis
Wierickehuis

Weijpoortse Molen
Weijpoortse molen

Jeugdvaskantiespelen Nieuwerbrug
Speelweek Nieuwerbrug

Brandweer Nieuwerbrug
Brandweer Nieuwerbrug

Huisarts Nieuwerbrug
Huisarts

Brugkerk Nieuwerbrug
Brugkerk


home | contact | sitemap | colofon

Voet Nieuwerbrug