Nieuwerbrug vergroent

Een groepje Nieuwerbruggers heeft de handen ineen geslagen; Esther Hendriks, Jennifer de Bruin en Flip van der Winden willen gezamenlijk hun woningen en het dorp verduurzamen. Ze denken hierbij aan groene daken, een groen plantsoen en/of geveltuintjes.
Ze zoeken nog meer buurtgenoten om hun huis en omgeving te verduurzamen. Samen is het makkelijker, gezelliger en voordeliger. Zo wordt uitgezocht welke oplossingen en leveranciers er zijn en hoe er burenkorting te regelen is. Dit initiatief wordt ondersteund door de gemeente en door Stichting Buurkracht.
Binnenkort krijgen alle inwoners van Nieuwerbrug het verzoek om een vrijblijvende vragenlijst in te vullen om de wensen te inventariseren.
Nieuwsgierig? Heeft u vragen of wilt u meehelpen? Stuur een berichtje naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Esther, Jennifer en Flip zien uw reactie graag tegemoet!
Om op de hoogte te blijven van dit project is er een Buurkracht-app. De app vindt u in de app-store op uw telefoon of tablet.
Nadat u uzelf heeft aangemeld, kunt u op postcode zoeken naar het project in uw buurt. Het project op uw computer bekijken kan ook. Ga dan naar app.buurkracht.nl.

Bron: Kijk op Bodegraven-Reeuwijk 26 januari 2022

Verzamelalbum

door Wim de Boevère
Vrijdag 21 januari ontving wethouder Kees Oskam het eerste complete exemplaar van het, als nieuwe actie geïntroduceerde, historische verzamelalbum over Nieuwerbrug, Waarder en Driebruggen uit handen van Dick Hoogendoorn, eigenaar van de PLUS supermarkt in Waarder. Een fraai en uniek naslagwerk en historisch collectors item. Inwoners van de genoemde woonkernen krijgen dit verzamelalbum gratis en kunnen deze vullen met de bij PLUS Hoogendoorn bij boodschappen gratis verkrijgbare fotostickers. De actie loopt tot en met 19 maart 2022. Aan de totstandkoming van het album in tekst en beeld hebben een aantal vrijwilligers, met goede historische kennis van de regio, t.w. Monique Aalberts, Arie Boele, Michiel van de Burgt en ondergetekende, hun uitgebreide medewerking verleend. Het algemene ontwerp van het album is gedaan door Pieter Goedbloed van ‘Tomorrow’. Het album vertelt een mooi overzichtsverhaal in een soort historische reis door de nabije regio en levert daarmee een overzichtelijk naslagwerk met veel achtergrondinformatie bij de meer dan 150 fraaie foto’s op. Het album begint al direct met het verhaal over het ontstaan van het landschap in onze regio. De veenwildernis en de ontginning door de eeuwen heen met het ontstaan van onze polders en dorpen. Ook wordt ingegaan op hoe en waaruit de verschillende gemeentewapens zijn ontstaan. Het rampjaar 1672 komt natuurlijk ter sprake en ook het ontstaan van de verschillende schansen en versterkingen. De ontwikkeling van de dorpen, de Brandschouwerij Nieuwerbrug, historie over de huisartsen en gezondheidszorg in die tijden, burgemeesters en de naar hen vernoemde straten, de kerkgebouwen, de spoorlijn, de Wierickes, het onderwijs, dorpsgeschiedenissen en nog veel meer.

Bron: Kijk op Bodegraven-Reeuwijk 26 januari 2022

Spoorwegovergang wandelpad langs Dubbele Wiericke blijft dicht

door Bert Verver

NIEUWERBRUG AAN DEN RIJN - Vorig jaar mei besloot de raad akkoord te gaan met de afsluiting van het onverharde wandelpad langs de Dubbele Wiericke bij Nieuwerbrug, omdat de veiligheid van de oversteek van de spoorbaan niet meer kon worden gegarandeerd na de verdubbeling van het aantal treinen op het spoor. In de commissie Ruimte werd aangedrongen om naar alternatieven te zoeken, maar één ding werd duidelijk: de oversteek van de spoorbaan is dicht en blijft dicht.
Aan het begin van de vergadering gaf wethouder Kees Oskam nog een korte toelichting op het eerdere besluit tot afsluiting van het wandelpad. Hij maakte duidelijk dat ProRail van de Rijksoverheid een einde moest maken aan de onbewaakte overwegen en dat de verdubbeling van het aantal treinbewegingen de afsluiting dringender maakte. Het aanbrengen van beveiliging was veel te duur en ook een onderdoorgang via de duiker van de Dubbele Wiericke was geen optie gezien de slechte staat van die duiker. De bezwaren van vier inwoners en de Vereniging van Wandelaars legden niet genoeg gewicht in de schaal om de uitkomst te veranderen.
ZURE AFLOOP
Tijdens de commissievergadering bleek dat een aantal commissieleden bepaald niet gelukkig was met de dominante rol die ProRail heeft gespeeld bij het besluit om de overgang af te sluiten. Zij waren ook niet blij met de toch wat halsstarrige houding die het bedrijf had ingenomen bij het zoeken naar een oplossing.
Hennie Castelein (BBR) zag het belang van veiligheid en begreep dat er op grond van wet- en regelgeving niet veel meer tegen te doen was, maar ze noemde de afsluiting 'zuur'. Zowel Bas Otting (D66) als Henk van der Smit (SGP) zeiden spijt te hebben van hun goedkeuring aan het besluit gezien de reacties en het belang van dit onverharde wandelpad voor de beleving van het polderlandschap. Henk knoopte daar de suggestie aan vast om het pad wel op de wegenlegger te laten staan, maar ter plekke duidelijk aan te geven dat de overgang tijdelijk is afgesloten. Volgens hem biedt dat een oplossing om bij de spoorrenovatie, die over een aantal jaren plaatsvindt, de overgang op de kaart te houden en te herstellen. Deze suggestie viel in goede aarde bij de andere commissieleden. Wethouder Oskam zegde daarop toe uit te laten zoeken of die oplossing juridisch mogelijk is.
ZOEKEN MET DE INWONERS
Jan van Rooijen (CDA) refereerde aan het feit dat al in 2018 overleg had plaatsgevonden tussen ProRail, de gemeente en het dorpsteam. Toen was al duidelijk dat de beveiliging van de overweg of een onderdoorgang door de duiker te kostbaar zouden zijn. Hij droeg wat suggesties aan voor alternatieven en vroeg in ieder geval de betrokken inwoners goed en tijdig te informeren.
Dat laatste was uit het hart gegrepen bij Lisbeth Hertogh (PvdA), die kritische opmerkingen maakte over het gevoerde proces en de wijze waarop de inwoners daarbij betrokken waren.
Wethouder Oskam was bereid met inwoners en betrokken partijen om tafel te gaan om gezamenlijk te bekijken hoe de wandelroute zo aantrekkelijk mogelijk in stand kan worden-gehouden. Ook wilde hij nogmaals met ProRail in gesprek om te kijken of het mogelijk is een klein tunneltje ter plaatse als alternatief in gebruik te nemen.
De bespreking wordt vanavond in de raadsvergadering voortgezet.

Bron: Kijk op Bodegraven-Reeuwijk 26 januari 2022

Speel mee in een musical

BODEGRAVEN/NIEUWERBRUG - Voor de jubileummusical over Bodegraven en Nieuwerbrug in 1672 ‘Water en Vuur’ worden nog enkele spelers gezocht. Vanwege het 350-jarig jubileum van de Oude Hollandse Waterlinie gaat in september en oktober de musical Water en Vuur op tournee langs verschillende waterlinieplaatsen.
De 22-jarige prins Willem III moet het Franse leger tegenhouden met een waterlinie. Zijn hoofdkwartier plaatst hij bij Bodegraven. Een Nieuwerbrugse meid, waarvan het land is overstroomd, ontmoet een Limburgse soldaat. Ondanks hun tegenstrijdige belangen trekt de liefde hen naar elkaar toe.
Grote rollen zijn inmiddels ingevuld door talentvolle spelers. Voor kleinere rollen wordt nog gezocht naar enkele spelers die de groep willen versterken. Kijk voor meer informatie op: www.musicalwaterenvuur.nl.

Bron: Kijk op Bodegraven-Reeuwijk 19 januari 2022

Vogelgriep op kleinschalige houderij in Nieuwerbrug

In Nieuwerbrug is bij eenden op een kleinschalige siervogelhouderij vogelgriep (H5) vastgesteld. Om verspreiding van het virus te voorkomen, zijn de circa 220 eenden en kippen geruimd. In het gebied van 3 kilometer rond de besmette locatie liggen geen pluimveebedrijven. Er is een beschermings-en bewakingszone (10 km) rondom het getroffen bedrijf. Voor deze zone, waarin 6 pluimveebedrijven liggen, geldt een vervoersverbod. Daarnaast gelden aanvullende regels voor de jacht; zo is het in dit gebied onder andere verboden te jagen op eenden of te jagen in gebieden waar dat watervogels kan verstoren. De gemeente roept daarnaast inwoners op om zieke vogels niet aan te raken. Let goed op, bijvoorbeeld tijdens uw wandelingen rond de plassen. Meer informatie: rijksoverheid.nl/vogelgriep.

Bron: Kijk op Bodegraven-Reeuwijk 19 januari 2022

Verdriet om vogelgriep in Nieuwerbrug

René Cazander

NIEUWERBRUG - De klap bij de eigenaren van de met vogelgriep getroffen eenden, zwanen en ganzen in Nieuwerbrug is hard aangekomen.
Dat zegt Herman van Elten (26), een van de eigenaren van de pluimveehouderij.
Het verdriet vanwege het verlies van een kleine 220 hobbydieren is groot, maar er is, gek genoeg, ook wel sprake van opluchting, aldus Van Elten. „Het gevoel is tweeledig. Aan de ene kant ben je in een klap dieren kwijt die je al jaren hebt. Je bent aan ze gehecht. Als je die moet verliezen is dat best heftig. Je krijgt ze ook niet zomaar terug. Met sommige heb ik zelfs prijzen gewonnen. Maar ik zag ze aftakelen. Ze werden steeds zwakker. Je ziet ze achteruit gaan, maar weet niet wat het is. Het begon met eentje. In mum van tijd waren er vijf ziek. Elke ochtend kwamen er een paar zieke bij.”
Eerste tekenen
De eerste tekenen van mogelijke vogelgriep kwamen afgelopen dinsdag aan het licht, vertelt mede-eigenaar Van Elten. „De eenden vertoonden zenuwtrekjes en oogden sloom. Dat hebben we aan de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gemeld. Die heeft elf dieren getest. Donderdag bleek dat een aantal hiervan positief op vogelgriep is getest.” De dag erna ging de NVWA over tot het af-maken van het pluimvee.
De eigenaren mogen de komende twee weken niet in de lege hokken komen. Daarnaast geldt sinds afgelopen vrijdag voor alle pluimveebedrijven in de 10-kilometerzone van de getroffen pluimveehouderij een vervoersverbod. Van Elten heeft ook nog 140 schapen op zijn grond lopen. Die vallen de eerste drie dagen ook onder dit vervoersverbod. Hierna mogen ze, volgens de Nieuwerbrugger, alleen met toestemming van de NVWA, worden vervoerd.

Bron: AD Woerden 17 januari 2022

Vogelgriep bij kleine pluimveehouderij

NIEUWERBRUG - Bij een kleine pluimveehouderij in Nieuwerbrug is onder eenden vogelgriep vastgesteld. Zo’n 220 eenden en kippen zijn geruimd. Het gaat volgens het ministerie van Landbouw waarschijnlijk om de hoogpathogene variant, waarvan vogels ernstig ziek worden en kunnen overlijden; mensen hoeven er niet ernstig ziek van te worden.
Om welk bedrijf het gaat is niet bekendgemaakt. In het gebied van 3 kilometer rond de besmette locatie liggen geen pluimveebedrijven. In de 10 kilometerzone van deze locatie liggen zes andere pluimveebedrijven. Voor deze zone geldt per direct een vervoersverbod.
In Nieuwerbrug heeft het nieuws over de vogelgriep en de ruiming zich nog niet wijd verspreid. Karel Koot, voorzitter van de Konijnen- en Pluimveevereniging DVV Nieuwerbrug (zo’n honderd leden, ver-spreid over de halve provincie Zuid-Holland), zegt alleen het persbericht van het ministerie van LNV te hebben gezien op Facebook. Gele borden die wijzen op een vervoersverbod zijn nergens te zien. Zelf heeft hij een stuk of tien kippen en evenveel eenden. „Voorkomen kun je het niet helemaal. Ik houd mijn dieren goed in de gaten en kijk of ze gezond zijn, of ze voldoende eten. Als ze niet eten, is dat het eerste teken dat er iets aan de hand is”, zegt Koot die in Bodegraven woont.

Bron: AD Woerden 15 januari 2022

‘Achter elke melding vogelgriep gaan houders, hun gezinnen en dieren schuil’

Karel Koot, voorzitter van de Konijnen- en Pluimveevereniging DVV Nieuwerbrug, heeft een stuk of tien kippen en evenveel eenden. „Ik heb ze altijd opgehokt, maar echt binnen zijn ze natuurlijk niet. Eenden moeten toch in een sloot kunnen om zich te wassen. Die dieren kun je niet binnen naast de kachel zetten.”
Dat er bij hem in de buurt, in Nieuwerbrug, vogelgriep is geconstateerd, verbaast hem niet helemaal. „Zeker in de winter komt vogelgriep veel voor. Ik zei pas nog tegen iemand dat er al een week geen berichten over waren geweest. Dat had ik beter niet kunnen doen.”
Er valt niet veel tegen te doen dat de beesten van een ‘kleinschalige houderij’ zoals een hobbyboer getroffen zijn door vogelgriep. Vogels uit Siberië en Azië strijken hier neer en kunnen het virus overdragen. Zo’n 220 eenden en kippen zijn direct geruimd door de Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).
„Vaccineren is het enige dat werkt”, zegt Sibbele Westendorp, voorzitter van Kleindiernet, een platform van organisaties waar kleine ondernemers en hobbyboeren bij zijn aangesloten. „Een vaccin speciaal voor eenden is wel in ontwikkeling in Frankrijk in overleg met Nederland. Daar zitten nog wel wat haken en ogen aan.”
Het voordeel is, zegt Westendorp, dat als in de omgeving vogelgriep wordt vastgesteld, bedrijven met ingeënte dieren de dans ontspringen om geruimd te worden.
Financiële regelingen
Net als voor grote bedrijven zijn er financiële regelingen voor de getroffen ondernemers. „Alleen”, zegt Westendorp, „gaat het bij dit soort kleine bedrijven soms om bijzondere dieren. Die kun je niet zomaar even vervangen.”
Toch gaat er achter zo’n vogelgriep-melding veel schuil, weet nieuwbakken landbouwminister Henk Staghouwer. „Helaas weer een melding van een uitbraak van vogelgriep”, reageert hij per brief. „Hoe groot of klein een uitbraak ook is, achter elke melding gaan houders, hun gezinnen en dieren schuil. Voor hen is dit zeer ingrijpend en ik leef met hen mee.”
Dat zegt ook een woordvoerder namens burgemeester Erik van Heijningen van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. „We leven met de ondernemer mee. Zoiets is zeer ingrijpend.”

Bron: AD Woerden 15 januari 2022

‘EEN HOOGSTAANDE WATERSTAATKUNDIGE KLUS’
Vers zoet water naar het Groene Hart

Rik Sneijder

Nieuwerbrug/Bodegraven - Normaal wordt een brug verbreed omdat er meer auto's overheen moeten. Bij Bodegraven worden bruggen aangepast zodat er meer water onderdoor kan. Dan stroomt er straks vers water van oost naar west.
We hebben het al driemaal meegemaakt dat het Groene Hart zucht onder grote droogte. Het water dat onder meer de tuinbouw gebruikt, is dan zilt geworden en alles verdroogt. In die droge zomers stroomt er een golf vers zoet water naar het westen. Maar daar moeten alle krappe watergangen en kunstwerken wel tegen bestand zijn.
Alsof er een grote kraan wordt opengezet, zo stroomt vanaf het gemaal de Aanvoerder bij De Meern, het Noordergemaal bij Utrecht en De Koekoek bij Lopik zeven kuub per seconde via de Leidsche Rijn, en de Oude Rijn en de gekanaliseerde Hollandsche IJssel het Groene Hart in. Het water wordt ingelaten uit het Amsterdam-Rijnkanaal en de Lek.
Vijzels
Het betekent dat de stroming wordt veranderd en de enorme vijzels van het gemaal de Aanvoerder bij Utrecht dus water uit het Amsterdam Rijnkanaal inlaten en niet, zoals altijd, het overtollige polderwater op het kanaal spuien.
Om de golf vers water goed z’n weg te kunnen laten vinden, moeten er op een aantal plekken in Utrecht en Zuid-Holland werken uitgevoerd worden aan bruggen, kades en waterkanten. De komende zes maanden worden daarom de autobrug en de naastgelegen fietsbrug bij Fort Wierickerschans nabij Bodegraven aangepast. De huidige bruggen worden vervangen door exemplaren waar meer water onderdoor kan stromen. Ook komt er een nieuwe faunapassage onder de brug. Pas als de autobrug in april klaar is, wordt de fietsbrug aangepakt.
Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden heeft opdracht gegeven voor de werkzaamheden waar ook andere waterschappen van profiteren, zoals het Hoogheemraadschap van Rijnland. „Wij zorgen er vervolgens voor dat de watertoevoer vanuit het oosten verder over Zuid-Holland wordt verspreid”, zegt Waldo von Faber, hoogheemraad bij Rijnland. „Het is een hoogstaande waterstaatkundige klus waar miljoenen mensen in West-Nederland in droge perioden baat bij hebben.”
Hoewel het op dit moment moeilijk is voor te stellen dat er tijden van watertekorten in het westen.....

Bron: AD Woerden 12 januari 2022

Start werkzaamheden bruggen Enkele Wiericke

NIEUWERBRUG - Op 10 januari 2022 start het waterschap met het vervangen van de autobrug over de Enkele Wiericke bij Nieuwerbrug. De huidige brug wordt vervangen door een brug waar meer water onderdoor kan stromen. Ook komt er een nieuwe faunapassage en een nieuw compartimenteringswerk onder de brug. Aansluitend start in april 2022 de vervanging van de huidige fietsbrug.
De werkzaamheden zijn onderdeel van het project capaciteitsuitbreiding Klimaatbestendige Wateraanvoer (KWA+). Doel van dit project is het vergroten van de aanvoer van extra zoetwater naar West-Nederland, in tijden van extreme droogte. De huidige bruggen zorgen voor opstuwing van water en vormen een knelpunt in de wateraanvoer naar het westen.
OVERLAST VOOR DE OMGEVING
Tijdens de werkzaamheden aan de autobrug is de weg ter hoogte van de brug volledig afgesloten voor al het verkeer. De afsluiting duurt maximaal drie maanden. Het verkeer zal gedurende deze periode worden omgeleid via de tolbrug. Betalen van tol is in deze periode niet nodig.
Vanaf april is de autobrug klaar en kan het verkeer gebruik maken van de nieuwe brug. Op dat moment starten de werkzaamheden aan de fietsbrug. De huidige fietsbrug en het fietspad zijn dan afgesloten. Fietsers kunnen tijdens de werkzaamheden tijdelijk gebruik maken van de nieuwe autobrug. In juni zijn alle werkzaamheden afgerond.
Voorafgaand aan de werkzaamheden gaat het waterschap de panden in de directe nabijheid van de werkzaamheden bouwkundig opnemen. Bebouwing die het meest gevoelig is voor trillingen, krijgen een trillingsmeter.
Onder de autobrug komt een nieuw compartimenteringswerk. Deze mobiele waterkering kan in tijden van een calamiteit de Enkele Wiericke afsluiten van de Oude Rijn. Onder de autobrug komt een nieuwe faunapassage. Deze passage is ook geschikt voor otters.
MEER WETEN?
Voor meer informatie over de werkzaamheden kunt u contact opnemen met de omgevingsmanager van de aannemer Cyntha Schouten, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  of tel. 06-14848777. Meer informatie BouwApp of op www.hdsr.nl/kwa.

Bron: Kijk op Bodegraven-Reeuwijk 12 januari 2022

Drama’s leiden niet tot aanpak Rietveld

Femke Rodenburg

WOERDEN/NIEUWERBRUG - Op Rietveld in Woerden worden voorlopig geen maatregelen genomen om de verkeersveiligheid te verbeteren. De provincie ziet geen duidelijke oorzaak voor de vele ongelukken op de N458.
„Het is zoeken naar hoe we hier een verbetering kunnen maken”, stelt Miranda Mens namens de provincie Utrecht. „Want er is niet direct een aanwijsbare reden voor deze ongevallen en daardoor dus ook geen duidelijke oplossing te halen vanuit de infrastructuur.”
Vorige maand overleed een automobilist na een frontale botsing op Rietveld. Het ongeluk was niet het eerste met fatale gevolgen. Ook in 2020 en 2019 ging het mis met automobilisten en motorrijders. Hoewel sommige weggebruikers en omwonenden kritiek hebben op de inrichting van de weg, is daar volgens de provincie niks mis mee.
Middenstreep
„Deze is zoals deze hoort te zijn”, zegt Mens. „Een dergelijke erftoegangsweg met een maximumsnelheid van 60 km/uur heeft nooit een middenstreep. Op veel van dit soort wegen rijden ook de fietsers op de rijbaan, dan zitten er vaak rode fietssuggestiestroken aan de zijkant. Dat is hier op een deel van het traject het geval.”
De gemeente Woerden zegt geregeld bij de provincie aandacht te vragen voor de N458. Dit heeft al geleid tot snelheidsmetingen. De resultaten hiervan worden nog besproken.
Het groot onderhoud aan de weg, die deels in beheer is bij Utrecht en deels bij Zuid-Holland, staat gepland voor 2027. Beide provincies zullen voorafgaand aan het groot onderhoud nog overleg plegen. Mens: „Mogelijke verbeteringen willen we daarin meenemen, maar wij blijven de vinger aan de pols houden. Als de veiligheid het vraagt, zullen we eerder doen wat nodig is.”

Bron: AD Woerden 11 januari 2022

Meer water onder de nieuwe brug

Rik Sneijder

Nieuwerbrug - Het waterschap begint volgende week met het vervangen van de autobrug over de Enkele Wiericke bij Nieuwerbrug. Er komt een nieuwe brug waar meer water onderdoor kan stromen. Ook komt er een faunapassage.
De werkzaamheden die Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden laat uitvoeren duren circa drie maanden. In april start de vervanging van de huidige fietsbrug. Het werk is onderdeel van het project capaciteitsuitbreiding Klimaatbestendige Wateraanvoer (KWA+). Doel daarvan is het vergroten van de aanvoer van extra zoetwater naar het westen van het land, in tijden van extreme droogte. De huidige bruggen zorgen voor opstuwing van water en vormen daardoor een knelpunt.
Tijdens de werkzaamheden is de weg ter hoogte van de brug afgesloten voor al het verkeer. Dat wordt omgeleid via de tolbrug. Tol betalen is in deze periode niet nodig.
Autobrug
Onder de brug komen ook een faunapassage en een nieuw ‘compartimenteringswerk’: een mobiele waterkering die bij een calamiteit de Enkele Wiericke kan afsluiten van de Oude Rijn.

Bron: AD Woerden 7 januari 2022

Dagwinkel gaat het toch weer proberen

NIEUWERBRUG - De dagwinkel in Nieuwerbrug opent opnieuw haar deuren. Nadat de buurtsuper eind vorig jaar niet meer levensvatbaar bleek, waagt eigenaar Dhia Noradin weer een poging. In de derde week van januari kan iedere Nieuwerbrugger weer met een mandje of karretje langs de schappen. „Het supermarktconcept zoals we dat hadden, werkte niet echt goed”, aldus Noradin. „Daarom gaan we het anders doen. De winkel wordt gehalveerd en worden er straks voornamelijk versproducten verkocht; denk aan brood, gebak, melk, kaas, eieren en vlees.” Ook het servicepunt van PostNL blijft.

Bron: AD Woerden 6 januari 2022

Waarom gaat het zo vaak mis op provinciale weg N458?
Alweer een dodelijk slachtoffer op Rietveld

Femke Rodenburg

Woerden/Nieuwerbrug - Bij een botsing op Rietveld viel in december een dode. Het is het zoveelste zware ongeluk op de provinciale weg tussen Woerden en Nieuwerbrug. Hoe kan dat toch?
Op de weg tussen Woerden en Nieuwerbrug ging het woensdag 15 december flink mis. In de beruchte bocht vlak bij Treur Kaas knalden twee auto’s frontaal op elkaar. De Woerdenaar die achter het stuur zat van de grijze Alfa Romeo kon zelf uit zijn auto komen. De bestuurster van de zilvergrijze Citroen Berlingo is door de brandweer uit haar auto geknipt en naar het ziekenhuis gebracht. Een week later overleed de 68-jarige inwoonster van Zegveld.
Het is niet het eerste dodelijke slachtoffer. In maart 2020 verongelukte een motorrijder op de weg, nadat hij het water in was gereden. In november 2019 vond er een eenzijdig ongeluk met een motorrijder plaats op Rietveld en in september 2020 knalde een automobilist tegen een boom langs de weg.
Oorzaak
De oorzaak van het laatste ongeluk is nog niet bekend. „Het onderzoek is nog bezig”, zegt politiewoordvoerder Wim Hoonhout. Voor een antwoord op de vraag waarom het zo vaak misgaat op Rietveld, verwijst hij naar de wegbeheerder. „In algemene zin geldt dat op provinciale wegen ongevallen in de regel zwaarder zijn, omdat de maximumsnelheid daar hoger ligt.”
Op Rietveld mag je echter niet harder dan 60. Deze aanpassing is gedaan vanwege het grote aantal uitritten aan de weg. Omdat de maximumsnelheid 60 en geen 80 kilometer per uur is, heeft de weg geen middenstreep.
Het andere bijzondere aan de N458 is dat de weg twee eigenaren heeft. Het Woerdense deel, vanaf de T-splitsing naar Zegveld, is van de provincie Utrecht. Halverwege de weg, nabij restaurant Janzen, ligt de provinciegrens. Daardoor is de rest van de weg, die tot Bodegraven loopt, eigendom van de provincie Zuid-Holland.
„Beide provincies hebben momenteel geen overleg over deze weg”, vertelt Sven Butter, woordvoerder van de provincie Zuid-Holland. Omdat alle ongelukken op het Utrechtse deel gebeuren, zegt Zuid-Holland niet veel te kunnen zeggen over de toedracht. De provincie Utrecht kon niet op tijd reageren op vragen. Butter: „Als uit politie-onderzoek blijkt dat een ongeluk het gevolg is van de inrichting van de weg, worden wegbeheerders onmiddellijk geïnformeerd.”
Onderschat
Lauwra Rijfers, die nu ruim twee jaar aan Rietveld woont, denkt dat het kan helpen als de heggen langs de weg strakker worden gehouden. „Door uitstekende takken ben je toch geneigd dichter naar het midden van de weg te gaan rijden.” Ook vermoedt ze dat veel weggebruikers de bocht onderschatten. „Het is een lange flauwe bocht waarbij je goed moet blijven opletten en niet te hard moet rijden.”
Dat laatste is volgens Rijfers het allergrootste probleem. „Er wordt hier soms echt keihard gereden, ik denk met meer dan 100 kilometer per uur. Bij flitspalen of een traject-controle gaan mensen vanzelf langzamer rijden.” Volgens buurman Rien van der Wilt, die al meer dan twintig jaar nabij de flauwe bocht woont, is er niks mis met de weg. „Het is overzichtelijk en goed verlicht, dus ik weet niet hoe mensen het iedere keer weer voor elkaar krijgen." De Woerdenaar ziet de oorzaak in gedrag. „Ik denk dat mensen te hard rijden, iets anders zitten te doen of in slaap vallen achter het stuur."
De gemeente Woerden laat weten regelmatig bij de provincie Utrecht aandacht te vragen voor de N458. „Er hebben eerder al gesprekken plaatsgevonden en in december is nog een brief gestuurd waarin  we vragen om een goede aanpak van dit vraagstuk, maar uiteindelijk is de provincie aan zet.”

Bron: AD Woerden 5 januari 2022
Pin It