Green Make Over komt langs in Nieuwerbrug

De gemeente Bodegraven-Reeuwijk komt op televisie. Op zondag 22 november om 15.50 uur is op SBS6 een uitzending van Green Make Over te zien. Daarin worden Ilona en Pascal uit Nieuwerbrug geholpen bij het verduurzamen van hun woning. De aflevering staat boordevol doe-het-zelftips voor het terugbrengen van het energieverbruik. Van het goed instellen van je wasmachine tot het isoleren van je kruipkelder. Ilona en Pascal helpen zelf mee in dit project. Zij worden omgeschoold tot echte klussers. Ook wethouder Kees Oskam bezoekt samen met onze energiecoaches Ilona en Pascal. Zij feliciteren hen met hun verduurzaamde woning en spreken de hoop uit dat er nog vele huizen volgen. Wil jij ook een advies over het verduurzamen en energiezuiniger maken van je woning? Vraag dan een (telefonisch of online) gesprek aan met één van de energiecoaches! Dat kan via www.bodegraven-reeuwijk.nl/energiecoach.

 

Bron: Kijk op Bodegraven-Reeuwijk 18 november 2020

"Blij met woningbouw op voormalige bedrijfslocatie in Nieuwerbrug"

De plannen voor woningbouw op de voormalige bedrijfslocatie van Francken Metaal in het hart van Nieuwerbrug zijn gepresenteerd. Binnen het project 'Rijndijk' worden twee verschillende typen woningen gerealiseerd: aan de Hoge Rijndijk komen 2 levensloopbestendige woningen met een woon- en slaapkamer op de begane grond en aan de Korte Waarder komen 5 dorpswoningen die ideaal zijn voor starters of herstarters. Tevens wordt er extra parkeergelegenheid geschapen in de vorm van 18 (openbare) vakken. Wethouder Jan Leendert van den Heuvel: "Het is een mooie invulling van een centrale locatie in Nieuwerbrug waar meer dan een eeuw Francken Metaal was gevestigd."
Het bedrijf Francken Metaal is in 2015 verhuisd vanuit Nieuwerbrug naar een nieuw en groter bedrijfspand in Woerden en sinds die tijd staan de voormalige panden er verlaten bij. Sinds die tijd is ook vanuit de gemeente meegedacht over een kwalitatieve invulling van deze achterlaatlocatie. Begin dit jaar heeft de gemeenteraad ingestemd met de aankoop door de gemeente van deze voormalige bedrijfslocatie om een nieuwbouwontwikkeling door De Nieuwe Ontwikkelaars B.V. mogelijk te maken. In nauwe samenwerking met aannemersbedrijf Goudriaan-Jongerius Bouw is vervolgens een schetsontwerp voor nieuwbouwwoningen gemaakt.
Doelgroepen
Wethouder Van den Heuvel: "Ik ben blij met de extra woningen voor Nieuwerbrug, juist ook omdat het woningtypen voor specifieke doelgroepen betreffen. De levensloopbestendige woningen bieden bijvoorbeeld dorpsgenoten de kans om in hun vertrouwde omgeving te blijven wonen met de gemakken van een slaapkamer op de begane grond. Op de verdieping is ruimte voor een extra hobbykamer of een slaapkamer als de (klein)kinderen komen logeren. De dorpswoningen zijn door hun omvang zeer geschikt voor starters of herstarters. Bijzonder daarbij is de zeer diepe tuin, waardoor het mogelijk is de woning in de toekomst uit te bouwen om meer ruimte te creëren als de gezinssamenstelling daar om vraagt."
De wethouder is ook blij dat de verlaten bedrijfslocatie nu wordt ingevuld en dat daarmee zo'n in het oog springende centrale plek in het dorp weer leefbaar wordt. Met een stedenbouwkundige invulling die past bij het karakter van die plek. Van den Heuvel: "Deze ontwikkeling stond hoog op het wensenlijstje van Nieuwerbrug, aanvankelijk vanwege de verkeerssituatie rond de bedrijvigheid en vervolgens vanwege de leegstaande gebouwen. Het is goed dat wij die slag nu kunnen maken."
Knipoog naar historie
De ontwikkelaar geeft aan dat bij het maken van het schetsontwerp samenspraak is geweest met de omwonenden en het dorpsteam. De architectuur van de woningen geeft een knipoog naar de historie en past qua schaal en uitstraling bij de huidige dorpse centrumlocatie. Er is inmiddels een projectwebsite gelanceerd, waar belangstellenden kunnen aangeven interesse in de woningen te hebben. Kijk op https://rijndijkwonen.nl  voor meer informatie. Het ontwerpbestemmingsplan ligt ter inzage (zie bekendmakingen).

Bron: Kijk op Bodegraven-Reeuwijk 18 november 2020

Oorkonde voor Djamila en Burgerkleding

BODEGRAVEN-REEUWUK - Naai-atelier Djamila Fashion uit Nieuwerbrug en Burgerkleding uit Reeuwijk hebben een oorkonde gekregen voor de meest bijzondere fairtrade-etalages in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. De wedstrijd was uitgeschreven in het kader van de Eerlijke Kleding Campagne. In totaal deden daar dertien ondernemers aan mee. Ze toonden in hun etalage milieuvriendelijke en 'eerlijke' kleding en accessoires, gemaakt van biologisch geteeld katoen, bamboe of hennep. Een jury koos voor Burgerkleding, Djamila Fashion kreeg de meeste stemmen van het publiek.

Bron: AD Woerden 9 november 2020

Nieuws uit dorp en wijk

WERKGROEP INNOVATIE NIEUWERBRUG (WIN) DE KRACHT VAN EEN GEDRAGEN ACTIEGERICHTE DORPSVISIE
Precies vier jaar geleden werd onze dorpsvisie overhandigd aan het college van burgemeester en wethouders en aan de raadsleden. Hoe begon het ook alweer? Met een noodkreet! Geuit tijdens een raadscommissievergadering in maart 2016 door de Werkgroep Innovatie Nieuwerbrug (WIN). De tribune was gevuld met tientallen betrokken Nieuwerbruggers. Murielle Hermsen-Facon gaf een presentatie over de knelpunten en over de oplossingen. Zij deed vooral een beroep op samenwerken. Op de vraag van een raadslid: "Heeft u het idee dat Nieuwerbrug achtergesteld wordt?" antwoordde zij: "Helaas wel, en het kan echt anders". Raadsleden kwamen op bezoek. Onze Republiek aan de Rijn leek de aandacht te krijgen die ze verdiende. Maar vrij snel merkten we dat het niet tot concrete resultaten leidde. Daarom besloot de WIN een dorpsvisie te schrijven, een visie gebaseerd op de ideeën van de Nieuwerbruggers, een inspirerende visie met een gericht actieplan en een prioriteitenlijst. Het balletje ging rollen. Nieuwerbruggers en ambtenaren werkten nauw samen om financiële middelen te vinden en concrete invulling te geven aan verschillende projecten. Informatiebijeenkomsten werden goed bezocht. In een relatief korte periode is veel geïnvesteerd in ons dorp en zijn de resultaten te zien, zowel in het sociale domein als op straat (zie bijgevoegde collage). Het is leuk om te zien dat veel van de wensen van de Nieuwerbruggers nu realiteit zijn geworden. Op de Wijde Wiericke zijn nieuwe woningen en een medisch centrum gebouwd, de Korte Waarder en de Hoge Rijndijk zijn verkeersveilig heringericht, het hart van ons dorp heeft een fraai gezicht gekregen, de supermarkt is mooi opgeknapt, twee kanonnen zijn op strategische plekken in het dorp geplaatst en bewoners ontmoeten elkaar in het Wierickehuis, langs de sportvelden of in de restaurants. Kortom, Nieuwerbrug leeft, bloeit en groeit. Niet alles mag natuurlijk op het conto van de dorpsvisie worden geschreven, maar wel veel. Het heeft namelijk een impuls gegeven aan een gelijkwaardige samenwerking tussen Nieuwerbruggers en ambtenaren, college en gemeenteraad. Deze coöperatieve houding heeft zijn vruchten afgeworpen. Onze dorpsvisie, inclusief de totstandkoming ervan, wordt door de gemeente nog steeds als lichtend voorbeeld genoemd. Op 1 januari 2022 treedt de Omgevingswet in werking en moeten alle Nederlandse gemeenten een omgevingsvisie hebben, die in samenspraak met de bewoners tot stand is gekomen. Nieuwerbrug is in dezen vooruitstrevend geweest. Het betekent echter niet dat we klaar zijn. Heeft u ideeën of nieuwe wensen om ons dorp nu of in de toekomst nog levendiger te maken? Laat het weten. Mocht u lid willen worden van de WIN of meer over de dorpsvisie willen weten, kijk dan op www.dorpenwijk.nl/nieuwerbrug.
Wanneer de krachten worden gebundeld, kunnen we veel voor elkaar krijgen. Laten we trots zijn op ons kleine, eigenwijze dorpje!

Bron: Kijk op Bodegraven-Reeuwijk 4 november 2020