Bodegraafse Straatweg (nu Weijland), 1921

wl001

Dit deel van de Bodegraafse Straatweg heet nu het Weijland. Rechts ziet u hotel 't Grauwe Paard'. Let hierbij op het uithangbord. Voorheen heette het hotel het 'Witte Paard', enige tijd geleden is de naam veranderd in 'De Florijn'. Rechts tegen de gevel naast smid Jan Voorbergen staat een rij klompen van klompenmakerrij Van de Brink.
Rechts ziet u nog een stukje van de stal van het hotel.
De weg is inmiddels verbreed. Hiervoor heeft men achter de gebouwen rechts nieuwe gebouwen gebouwd, waaronder een nieuw Grauwe Paard. Hierna zijn de oude panden afgebroken.
Links, achter de stal, ziet u de 'Brugstraat', tans 'Bruggemeestersstraat'.
De stoplichten, die hier tegenwoordig staan, zijn hier duidelijk nog niet nodig.
De dame op de fiets is mej. Bosman en geheel rechts Jan Neuteboom, smidsknecht bij Jan Voorberg.

pe002

Bestuur Groene Kruis, wijkverpleegkundige en huisarts, 1966

Aan tafel, in het midden zit wijkverpleegkundige E.A. Beckering. Links van haar Piet van der Linden.

pe005

Burgemeester Cornelis Jan Bredius, 1861

Cornelis Jan Bredius, burgemeester van Barwoutswaarder van 1825-1855,  schilderij uit 1861 van Pieter Schick


Arie van Baren - brandmeester

G. Blanken Azn. - secretaris bruggemeesters

mej. Bosman: Bodegraafsche Straatweg

Chris de Bouter - secretaris bruggemeesters

Van de Brink - klompenmaker: Bodegraafsche Straatweg

Pepijn van de Burgt:

Cornelis Jan Bredius - burgemeester 1825-1855

Piet Breedijk - brandmeester

P. Brunt PJzn. - bruggemeester

P. Brunt Hzn. - bruggemeester

Philip Jansz Camerick - schout van Barwoutswaarder en Beckenes

Dick van Dam - De Zingende Zaag, Houtzagerij De Volharding

Piet van Dam - Piet met de baard, Houtzagerij De Volharding

Willem van Eck - brandmeester

Cees Elbers - brandmeester

Mien de Hollander: Schots Varken

Joke Kaptein

A. Moons Tzn. - bruggemeester

Cornelia Moons-van Kasbergen: Kaasmaken

F. Moons Fzn - bruggemeester

Maagje Nap: Schots Varken

Jan Neuteboom - smidsknecht bij Jan Voorbergen: Bodegraafsche Straatweg

Anna van Oudenallen: Schots Varken

Elisabeth Gezina van Oudenallen-van Essen: Schots Varken

Hendrik van Oudenallen: Schots Varken

Cor Kok - brandmeester

W. Kok - voorzitter bruggemeesters

P.H. Kroon - brandmeester

Mar Kroone: Schots Varken

D. Verlaan Szn. - penningmeester bruggemeesters

Steef Verlaan - brandmeester

Jan Voorbergen - smid: Bodegraafsche Straatweg

Voordouw - tolgaarder

Maartje Voshart - dochter van Pie: Schots Varken

Pie Voshart-Voshart: Schots Varken

Evert Zwanenburg - brandmeester