Spoorwegovergang is al twee jaar dicht
Actie voor behoud van het Wierickepad bij Nieuwerbrug

Iza de Bruin

Nieuwerbrug - Al twee jaar is het Wierickepad bij Nieuwerbrug afgesloten, tot verdriet van veel wandelaars. Dat komt door de spoorwegovergang. Bewoners willen nu actie en verzamelden honderden handtekeningen.
Het dorpscomité in Nieuwerbrug en wandelaarsorganisatie Te Voet sloegen de handen ineen om het pad open te krijgen. De handtekeningen moeten de gemeente Bodegraven-Reeuwijk, de provincie Zuid-Holland en ProRail motiveren om een alternatief te vinden voor de afgesloten spoorwegovergang.
Omdat het pad leek te verdwijnen van de agenda van de gemeente, zette het dorpscomité een handtekeningenactie op. 457 meerderjarigen hebben een krabbeltje gezet. Om het in perspectief te zetten: Nieuwerbrug heeft 1790 inwoners, waaronder minderjarigen. Ruim een kwart wil het Wierickepad terug laten keren.
Het gaat om het onverharde pad nabij Nieuwerbrug dat voorheen bij de Dubbele Wiericke het spoor kruiste. Die overweg is ruim een jaar geleden afgesloten, omdat op het spoortraject Alphen-Woerden meer treinen zijn gaan rijden.

Lees meer...

Zoals u waarschijnlijk gemerkt heeft, is de spoorwegovergang naast de Dubbele Wiericke al een hele tijd afgesloten.

Dit komt omdat de regering alle onbewaakte overgangen te gevaarlijk vindt. Ook het wandelpad langs de Dubbele Wiericke is hierdoor niet meer te bereiken vanuit Nieuwerbrug. Dit is erg jammer want het is zo’n mooie wandeling. Vooral in de lente met de kieviten, jonge eendjes en lammetjes! Dan is het een genot om daar te wandelen. En wandelen is goed voor iedereen!

Enige tijd geleden was er sprake van een alternatief: niet over het spoor, maar onderdoor via een duiker. Een goed plan. Maar het College van Bodegraven- Reeuwijk vindt dat een te grote investering voor te weinig burgers. Terwijl de Provincie, ProRail en wandelvereniging TeVoet ook willen bijdragen. Misschien zijn er ook nog andere subsidies mogelijk.

De leden van het College hebben het idee dat er maar 11 tot 13 personen per dag van dit mooie wandelpad gebruik maken. Wij hebben het idee dat er veel meer mensen van het wandelpad gebruikmaken. Daarom willen wij u vragen om uw handtekening te zetten op de lijsten die op een aantal plaatsen in ons dorp te vinden zijn: Het Wierickehuis, het Huis van Alles, de frituurkraam, de tweedehandswinkel in het pand van Kaptein, bij Cor Burger op Weijland 84 en bij Ani van der Winden, Hoge Rijndijk 92. Ook kunnen er diverse mensen persoonlijk langskomen om u te vragen uw naam, adres en handtekening te zetten, zodat wij het college ervan kunnen overtuigen dat er veel mensen zijn die van deze mooie wandelroute gebruik willen maken. Hoe meer handtekeningen, hoe beter. Tenslotte betalen de inwoners van Nieuwerbrug ook Onroerend Goed Belasting!

Bloementuin geeft Cora weer zin in het leven.

Postema: „Precies een jaar geleden zei ik tegen mijn man Wim, voor wie ik zorg sinds hij vijftien jaar geleden een hersenstaminfarct kreeg: wie zal mij missen als ik er niet meer ben?”
„Ik was gestopt met het geven van lezingen over mantelzorg, de adviesraad sociaal domein en oppassen op de kleinkinderen. Mijn moeder was net overleden en ik had baarmoederhalskanker gehad. Het enige dat ik nog had, was mijn podcast over doodgaan. Toen ik voor die podcast een pluktuin bezocht in Stoutenburg, besefte ik wat ik nodig had: ik had behoefte aan zingeving. Ik kwam thuis en zei tegen Wim: ik ga een bloementuin beginnen”, vertelt Cora.

Lees meer...

Wat is er nodig om samen met anderen in uw dorp een zo aangenaam mogelijk leven te kunnen leiden? Hoe kunnen kinderen en jongeren prettig opgroeien, volwassenen comfortabel samenleven en ouderen actief betrokken blijven?

Deze vragen willen we graag samen met u beantwoorden omdat u als geen ander weet wat er in uw dorp leeft, wat er goed gaat en waar behoefte aan is.

Het Samen Leven Plan
De input nemen we mee bij het maken van het Samen Leven Plan. Hierin staat bijvoorbeeld omschreven wat we kunnen doen om eenzaamheid te voorkomen, hoe we jongeren in de gemeente zich thuis kunnen laten voelen en welke informatie nodig is in de voorlichting over mantelzorg en vrijwilligerswerk.

Lees meer...

Kennisgeving voornemen uitgifte verhuur parkeerplaatsen Hoge Rijndijk 15 aan gegadigden.

De Hoge Raad heeft op 26 november 2021 het Didam-arrest gewezen (ECLI:NL:HR:2021:1778)
(hierna: het ‘arrest’). Uit dit arrest vloeit voort dat de gemeente grond openbaar te koop moet
aanbieden. Uit recente rechtspraak volgt dat het Didam-arrest ook van toepassing is bij verhuur
van schaarse grond (ECLI:NL:RBMNE:2022:5402). Met deze publicatie geeft de gemeente
uitvoering aan haar verplichting uit het Didam-arrest van de Hoge Raad van 26 november 2021.

Voornemens
De gemeente Bodegraven-Reeuwijk heeft het voornemen 4 parkeerplekken te verhuren aan de Hoge Rijndijk 15, kadastraal bekend gemeente Bodegraven, sectie D, nummer 3287 (“het Perceel¨). De ingang van het parkeerterrein komt aan de Korte Waarder. Na de bouw van de toekomstige woning(en) aan de Hoge Rijndijk komt er een voetgangers pad van het parkeerterrein naar de Hoge Rijndijk, zodat het parkeerterrein ook vanaf de Hoge Rijndijk eenvoudig te benaderen is.

Lees meer...

Ruud was de beheerder van de website van Dorp en Wijk en deed dit vol enthousiasme. Als ict-er wist hij van wanten en de pagina van Nieuwerbrug was vaak gevuld met het laatste nieuws en leuke zaken. Regelmatig kregen wij dit via de gemeente en anderen te horen. Ruud was een markant figuur met zijn motor en zijn haar in een staartje. Ruim 10 jaar geleden kwam Ruud bij de Win terecht. Hij had in Amsterdam gewoond en had daar van redelijk dichtbij de Bijlmerramp meegemaakt. Hij vond het fijn om in Nieuwerbrug te wonen, waar zeker in het begin weinig vliegtuigen over kwamen. Samen met Lisan woonde hij heerlijk aan het Weijland met uitzicht op de Oude Rijn. Ruud wilde vroeger een zeilboot, maar omdat zeilen in de Oude Rijn een beetje lastig was, huurde hij deze af en toe in Zeeland of de Kagerplassen. Daar konden ze heerlijk zeilen. Wel had hij thuis een klein bootje met roeispanen en een motortje waarmee Lisan en hij regelmatig tochtjes mee maakten. Maar door alle beslommeringen werd er steeds minder gebruik van gemaakt en is het bootje verkocht.

Als Neerlandicus was hij voor de WIN van grote waarde: hij maakte de stukjes zelf of hij keek die van de andere na, zodat ze foutloos en in de goede lay-out in de Nieuwsbrug of op de website terecht kwamen.

Ook had hij een goed gevoel voor humor. Regelmatig maakte hij van een saai stukje tekst een verrassende tekst met wat leuke opmerkingen erin, waardoor het de lezers meer aansprak. Hij zette de enquêtes op en werkte ze uit, was scherpzinnig en kon ook zaken relativeren.

Lees meer...

Schaatsen op eigen ijsbaan

Ad van den Herik

Nieuwerbrug - Als Koning Winter zich van zijn koudste kant laat zien en de aanleg volgens planning verloopt, dan kunnen Nieuwerbruggers in de winter van 2024-2025 weer de schaatsen onderbinden op hun eigen ijsbaan.
En met zo’n nieuwe landijsbaan gaat een wens van Ijsclub Wintervermaak en schaatslustige dorpelingen in vervulling. Buiten de wintermaanden om moet de plek, die naast de nieuwbouw van basisschool De Brug komt te liggen, dienst doen als een terrein waarop ook andere evenementen plaatsvinden. De Nieuwerbrugse Speelweek bijvoorbeeld, die aan het einde van de zomervakantie plaatsvindt.
Hulp
Een paar jaar geleden raakte het dorp zijn landijsbaan kwijt door de aanleg van de wijk Wijde Wiericke. De ijsclub kreeg toen hulp uit onverwachte hoek, namelijk van tennisvereniging Wiericke. Zodra het KNMI een paar dagen met vorst voorspelde, spoot de tennisvereniging een laagje water op de twee banen. Dit bleek vanwege de hoge kosten en het beschadigen van de tennisbanen uiteindelijk geen ideale oplossing. Wel kan Ijsclub Wintervermaak straks de pomp gebruiken waarmee de tennisclub de banen onder water zette, want die klus moet de vereniging zelf regelen.

Bron: AD Woerden 6 september 2023

Geen weg aan noordkant A12

BODEGRAVEN/NIEUWERBRUG AAN DEN RIJN
Er komt geen parallelweg aan de noordkant van de A12 tussen Nieuwerbrug en de Bodegraafse bedrijventerreinen Groote Wetering en Broekvelden. Dat heeft het college van B en W bekendgemaakt.
„De verhouding tussen bouwkosten en het verwachte gebruik lijkt ongunstig te zijn. We blijven in gesprek met de ondernemers om te kijken op welke manier de bereikbaarheid van Bodegraven verbeterd kan worden," schrijven burgemeester en wethouders. Een verkeerskundig bureau heeft dit jaar in opdracht van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk en het Ondernemers Collectie Bodegraven (OCB) onderzoek gedaan naar de mogelijkheden en de te verwachten kosten.
De in de OCB verenigde ondernemers van Groote Wetering en Broekvelden roepen al jaren dat zo’n parallelverbinding een oplossing biedt voor de opstoppingen die zich nu dagelijks voordoen op de zogenaamde botronde onder de N11. De ondernemers verwachten dat als het vrachtverkeer een andere route kan nemen, dit de druk op de rotonde verlicht. Overigens wordt de parallelweg niet als eindoplossing van de verkeersproblemen. Die moet komen van de gewenste Bodegravenboog.

Lees meer...

‘Put’ wordt berging bij extreme regenval

Nieuwerbrug - Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft de Put van Broekhoven in Nieuwerbrug aan den Rijn aangekocht. Het waterschap wil het zandwingebied uit 1937 gebruiken voor extra waterberging in tijden van extreme neerslag.
Hoe het waterschap de Put precies gaat gebruiken, vraagt nog om aanvullend onderzoek, laat woordvoerder Astrid Russchen weten. „Dat onderzoek moet uitwijzen hoe de berging wordt ingezet, wat hiervan de gevolgen zijn en welke werkzaamheden nodig zijn om de Put geschikt te maken.”
Het extreme weer en de hevige hoosbuien van de laatste jaren dwingen het waterschap om de waterhuishouding van de polder robuuster en klimaatbestendiger te maken. Dat vraagt om extra waterberging van minimaal zo’n 50.000 kubieke meter in dit gebied.

Lees meer...