Brandweer in actie

Nieuwerbrug - Op zaterdag 22 september zijn er wedstrijden voor de Regionale Vaardigheidstoetsen Brandweer Hollands Midden (BHM). Aan het Weiland 37e in Nieuwerbrug krijgen negen korpsen, waaronder dat van Reeuwijk, te maken met realistische scenario's die ze ook in de dagelijkse praktijk tegen komen. De nummers 1, 2 en 3 krijgen een plek in de finale. De deelnemende ploegen zullen er daarom alles aan doen om een finaleplek te bemachtigen. Om 8.00 uur komt het eerste korps in actie, om 16.00 uur het laatste. Reeuwijk start om 9.40 uur. Voor het korps Nieuwerbrug staan er andere zaken op de rol: op zaterdag 29 september om 17.00 uur wordt de vroegere brandweerwagen van Nieuwerbrug - die is opgekocht - het dorp ingereden. Op zaterdag 6 oktober om 15.30 uur is de officiele heropening van de verbouwde/uitgebreide kazerne in het bijzijn van de burgemeester.

Bron: Kijk op Bodegraven-Reeuwijk 19 september 2018

Ereronde met gerenoveerde brandweerwagen

NIEUWERBRUG  - De bijna zestig jaar oude brandspuit van de brandweer Nieuwerbrug is terug in het dorp en wordt eind deze maand gepresenteerd. Zelfstandig rijden is er nog niet bij voor de uit 1959 stammende Chevrolet Viking. „We trekken hem door het dorp en zo presenteren we de brandspuit officieel aan het dorp", zegt brandweerchef Marcel Oussoren.
De presentatie aan de inwoners van Nieuwerbrug en (andere) liefhebbers van oude brandweervoertuigen begint zaterdag 29 september om 17.00 uur bij de kazerne aan de Graaf Adolfstraat. Daarvandaan wordt een rondje door het dorp gemaakt.
De 60 jaar oude brandweerauto heeft vanaf het einde van de jaren 50 van de vorige eeuw toebehoord aan de brandweer van Nieuwerbrug. De 'Viking' was er een van een serie van drie die door het Woerdense autobedrijf zijn geleverd aan de korpsen van Zegveld, Woerden en Nieuwerbrug. De brandspuit van het laatste korps werd na een flink aantal jaren trouwe dienst - hoeveel is niet meer te achterhalen - ingeruild voor een nieuw voertuig.
Limburg
De Chevrolet werd dit voorjaar ontdekt in Limburg, waar deze voor 3000 euro te koop stond. Het is écht de Nieuwerbrugse brandweerauto, zei Oussoren eerder in deze krant. „Twee van onze mensen die het voertuig kennen, hebben dat aan de hand van foto's vastgesteld. Zo klopt het kenteken bijvoorbeeld." Dankzij bijdragen van sponsoren kwam het benodigde bedrag in enkele maanden bijeen.
De bedoeling is de brandspuit met vrijwilligers te restaureren en deze daarna bij officiële gelegenheden te laten rijden door Nieuwerbrug.

Bron: AD Woerden 12 september 2018

Expositie 'Van Jeruzalem naar Niieuwerbrug'

Nieuwerbrug - Onder grote belangstelling en in aanwezigheid van wethouder Jan Leendert van den Heuvel is afgelopen vrijdag een nieuwe expositie in het Wierickehuis geopend.
Een tentoonstelling van onder meer historische voorwerpen, attributen en overblijfselen die zijn aangetroffen bij werkzaamheden op de plaats waar in vroeger eeuwen de 'Hof van Waarder', een toenmalige vestiging van de Johannieter Orde, heeft gestaan. Deze kloosterorde van ridders is ontstaan in de tijd van de kruistochten en beschouwde het als hun taak om de zieken en gewonden te verzorgen en daarmee tevens het christendom te verdedigen. Eén van die commanderijen bevond zich op de hoek van de Molendijk en de Korte Waarder. Van dat gebouw is niets meer over, maar er zijn wel verschillende afbeeldingen en tekeningen van bekend en bewaard gebleven. De tentoonstelling laat voorwerpen, overblijfselen en een uitvoerige geschiedschrijving zien vanaf die vroege periode van omstreeks 1350 tot 1700. Veel van de overblijfselen zijn met hulp van de AWN - Vereniging van vrijwilligers in de archeologie -zoveel als mogelijk in hun toenmalige staat hersteld en nu te zien.
Tekst en beeld: Wim de Boevère
OPENINGSTIJDEN
De tentoonstelling loopt voorlopig t/m februari 2019 en de openingstijden zijn buiten de schoolvakanties: Maandag 10.00-12.00 uur en 20.00-22.00 uur Dinsdag 14.00-16.00 uur en bij droog weer 19.30-21.00 uur Woensdag 10.00-12.00 uur en 14.00-16.00 uur Donderdag 9.30-10.30 uur en 14.00-17.00 uur.

Bron: Kijk op Bodegraven Reeuwijk 12 september 2018

WERKGROEP INNOVATIE NIEUWERBRUG

De nieuwe zwemtrap is gemonteerd aan de steiger in de Dubbele Wiericke achter de brandweerkazerne, waar vaak door kinderen wordt gezwommen. En niet alleen kinderen, ook de mensen van de brandweer: zij waren het die de suggestie bij de WIN hebben neergelegd. Door het uitzonderlijke weer vonden we dat we dit niet langs de gebruikelijke weg op de ideeënlijst bij de gemeente moesten aan-brengen, maar zelf de trap moesten aanschaffen. Aldus gedaan, vergunning aangevraagd en de brandweer bereid gevonden de trap deugdelijk en veilig aan de steiger te monteren. Wij vinden het een leuke aanwinst voor Nieuwerbrug!

Bron: Kijk op Bodegraven Reeuwijk 5 september 2018

Tentoonstelling 'Het Hof te Waarder' in Wierickehuis
Van Jeruzalem tot Nieuwerbrug

De Johannieter Orde had tot doel om tijdens de kruistochten de zieken te verzorgen en het christendom (tegen de moslims) te verdedigen. Voor haar goede werk ontving de Johannieter Orde veel geschenken. Hiermee wilden de gulle edelen zelf ook iets goeds doen in de ogen van God. In 1293 schonk Herman van Woerden de kerken van Harmelen en Waarder, inclusief het recht om een pastoor te benoemen, aan de Johannieters in Utrecht. In ruil hiervoor verplichtte de Johannieter Orde zich de zielzorg te verzorgen van Herman van Woerden, diens echtgenote Elisabeth en zijn ouders. De Johannieters moesten hen dus helpen een plek in de hemel te bemachtigen. Twee jaar later schonk hij ook landerijen in Papekop, Breeveld, Harmelen en Waarder. In 1321 ruilden de Johannieters met de graaf van Holland hun verspreide stukken land voor één stuk land in het 'schoutambacht Waarder'. Hierop vestigden men een commanderij in het huidige Nieuwerbrug, wat later bekend zou worden als 'Hoff van Waerder'. De commanderij bestond uit een boerderij en een kapel en werd bewoond door een commandeur/kapelaan die een kok en een knecht in dienst had.

OORLOGEN EN VERWOESTINGEN
Tijdens de 80-jarige oorlog (1568-1648) werd er flink gevochten rond Woerden en Oudewater. In Nieuwerbrug lag zelfs een schans van het Spaanse Leger. Tijdens deze oorlog zijn uiteindelijk de kapel en de boerderij van de commanderij verbrand en verwoest. Tijdens de reformatie kreeg de protestantse religie de macht in Nederland en verloor de commanderij snel haar geestelijke karakter. De bezittingen kwamen in handen van de Staten van Utrecht. Daar zij verlies leden op dit bezit, werd in 1635 besloten om de 'Hoff van Waerder' in het openbaar te verkopen. Vanaf dat moment is de Hof van Waarder in particuliere handen en heeft het meestal gefungeerd als boerderij. In 1672 (het Rampjaar) wordt de hof door de Fransen soldaten opnieuw in brand gestoken. Van de oorspronkelijke 'Hoff van Waerder' is niets meer over.
KONING WILLEM-ALEXANDER
De Johannieter Orde bestaat nog, al zijn de zwaarden en harnassen voorgoed opgeborgen. Tegenwoordig is het doel van de Orde alleen nog het helpen van mensen die het in onze samenleving op welke manier dan ook moeilijk hebben. Alle leden zijn van protestantse Adel. Koning Willem-Alexander is het bekendste lid van de Orde.
ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK
Tijdens een verbouwing rond 1985 zijn er op het terrein van de commanderij belangwekkende archeologische vondsten gedaan die gedateerd worden van 1350 tot 1700. Jarenlang werden de vondsten zorgvuldig bewaard in 'schatkisten'. Onder aanvoering van de bevlogen leden van de tentoonstellingscommissie, bestaande uit Judith van Heel, Jan van de Burgt en Michiel van de Burgt, hebben vrijwilligers van de Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland circa 110 voorwerpen in 2018 onderzocht. Per voorwerp is beschreven wat het is, waar het van gemaakt is en hoe oud het is. Potten en glazen zijn zoveel mogelijk weer in elkaar gezet. Een flinke puzzel met een prachtig resultaat.
Dit resultaat wordt vanaf 7 september (aanvang 20.00 uur) tentoongesteld in het Wierickehuis. Vervolgens is de tentoonstellingen tot ferbruari 2019 te bekijken tijdens de reguliere openstelling van het Wierickehuis. De openstelling is tevens op Open Monumentendag, zaterdag 8 september, van 11.00-15.00 uur.
Tekst en beeld (personen): Edith op de Woerd

Bron: Kijk op Bodegraven Reeuwijk 5 september 2018
Pin It