Provincie: plannen herinrichting weg terug naar tekentafel

Nieuwerbrug - Afgelopen donderdag was er een informatieavond vanuit de provincie over het weghalen van de verkeerslichten op de provinciale weg en vier opties voor een veilige oversteek op die plek. De provincie wil namelijk liever geen verkeerslichten op een provinciale weg. Voor de aanwezige bewoners en het dorpsoverleg WIN bleken de vier varianten geen van alle geschikt, met name omdat er geen optie met een zo gewenst verkeerslicht tussen zat. Daarnaast heerste er boosheid omdat niet alle omwonenden per brief water uitgenodigd. 'Besloten is dat de provincie de plannen terugneemt naar de tekentafel en samen met gemeente en WIN nieuwe voorstellen uitwerkt.

Al ruim 20 jaar geleden wilde de provincie geen verkeerslichten plaatsen op deze provinciale weg. Maar vanwege een aantal ernstige ongelukken die toentertijd zijn gebeurd, heeft de gemeente Bodegraven deze verkeerslichten destijds bekostigd. Deze verkeerslichten zijn nu echter aan het einde van hun levensduur en kunnen niet meer adequaat gerepareerd worden.


Bijna vier jaar geleden heeft de WIN al een gesprek met ambtenaren van de provincie en de gemeente gehad over deze verkeerslichten. "De provincie en de gemeente vonden dat deze verkeerslichten weg konden, maar wij wilden ze behouden. Nu is er geen gesprek geweest, alleen de mededeling dat de provincie met vier alternatieven kwam, die wij als WIN twee weken geleden voor het eerst zagen. Toen was uitnodiging voor de informatieavond voor een handvol bewoners reeds de deur uit! En bijvoorbeeld de bewoners van de Gloeiende Spijker hadden geen uitnodiging gehad!"
Geen van de vier alternatieven (vluchtheuvels, verlies van parkeerplaatsen en zonder verkeerslichten) die door de provincie werden aangedragen ter vervanging van de bestaande verkeerslichten, is in de ogen van de WIN acceptabel. Ook de uitgangspunten die de provincie hanteert, werden door de aanwezigen gediskwalificeerd. Zelfs in de huidige deplorabele staat heeft de installatie (stoplicht + flitspaal) effect op de snelheid van de meeste automobilisten.
De WIN is tevreden dat de provincie nu opnieuw met de gemeente in overleg gaat en geeft aan ook zelf met een alternatief te zullen komen. Eén van de ideeën daarbij is een stoplicht dat niet alleen reageert op overstekende voetgangers en fietsers, maar ook op de snelheid van het naderende verkeer. De camera die daarvoor nodig is, zal ook voldoende intimiderend werken om het effect van de flitspaal te vervangen, zo geeft de WIN in een eerste reactie aan.

Bron: Kijk op Bodegraven Reeuwijk 29 mei 2019

Fietspuzzeltocht op Hemelvaart

Nieuwerbrug - Op donderdag 30 mei gaan we fietsen door onze mooie omgeving. Er zitten leuke zoekopdrachten in en er zijn leuke spelletjes tussendoor. Voor alle kinderen is er een leuke prijs te winnen. Voor de volwassen is er de wisselbeker en ook een aantal prijzen. De fietstocht is voor iedereen geschikt. Onderweg is er voor de deelnemers een hapje en drankje. U kunt inschrijven en starten bij het Wierickehuis in Nieuwerbrug tussen 12.00 en 13.30 uur. Kosten €2,50 per persoon, kinderen tot 10 jaar gratis.

Bron: Kijk op Bodegraven Reeuwijk 29 mei 2019

Opening (H)eerlijk eten

Nieuwerbrug - Afgelopen zaterdag opende burgemeester Van der kamp het restaurant (H)eerlijk eten. Met de komst van dit restaurant heeft Nieuwerbrug aan den Rijn (en omgeving) weer een eigen grand café / restaurant. Eigenaren Mike en Kim vertellen: "Het was altijd een droom om in de charme van een landelijke locatie als Nieuwerbrug aan den Rijn een grand café & restaurant te openen. We zijn er trots op dat we, mede dankzij de hulp van iedereen om ons heen deze droom nu kunnen realiseren."

Bron: Kijk op Bodegraven Reeuwijk 21 mei 2019

De Tolbrug en haar Bruggemeesters

Verhalen uit het archief
DOOR COCK KARSSEN

Nieuwerbrug is alom bekend door de eeuwenoude Tolbrug. Het beheer van de brug en de unieke tol heeft geleid tot het ontstaan van een eveneens uniek gezelschap: 'de Bruggemeesters'. Nieuwerbrug viel tot in de 20e eeuw bestuurlijk onder vier gemeenten: Bodegraven, Waarder, Barwoutswaarder en Rietveld.

Op 26 mei 1651 kregen de bewoners de concessie om een brug aan te leggen over de Oude Rijn, een brug waarvan zij eigenaar zouden zijn tot op de huidige dag. Voor 1651 moet er een stenen brug op dezelfde plaats gelegen hebben, die echter in verval was geraakt. De bewoners kregen toen van de Staten toestemming om een houten ophaalbrug te maken, waarbij zij ook toestemming kregen om tolrecht en bruggengeld te heffen. Hiermee konden de bruggenwachter en het onderhoud van de brug worden betaald. Rond 1651 hebben de Nieuwerbruggers een eigen plaatselijk bestuur opgericht dat de tolgelden beheerde, het onderhoud van de brug verzorgde en later ook de brandbestrijding voor haar rekening nam. Het college zetelde in Het Grauwe Paard. Na enige tijd ging men de brug verpachten aan de hoogst biedende voor de duur van 6 jaar. De pachter moest dan ook in het Bruggewachthuisje gaan wonen en zelf bruggenwachter worden. Er is nog een belangrijk document uit 1788 bewaard waarin deze afspraken nog eens duidelijk zijn vastgelegd. Dit document heeft er voor gezorgd dat de tol nooit is opgeheven. Zelfs de Franse en de Duitse overheersing hebben de tolheffing gelaten zo het was.
Het beheer van de brug wordt waarschijnlijk al vanaf 1651 uitgevoerd door het College van Bruggemeesters. Er werden zes bruggemeesters aangewezen, van wie drie de belangen van de brug moesten beheren en de andere drie de brandbestrijding tot taak kregen (zie foto van oude en nieuwe Tolbord). Als brandblusmiddel had men de beschikking over twee handspuiten, die eigendom waren van alle ingezetenen van Nieuwerbrug. Iedereen moest meehelpen bij het bedienen van die spuiten en ook deelnemen aan brandweeroefeningen. De spuiten moesten elk jaar een keer worden uitgeprobeerd: aan de Hoge Zijde op de dinsdag voor Pasen en aan de Lage Zijde de laatste dag voor de Bodegraafse Kermis. Uit elk gezin moest een manspersoon aan de oefening deelnemen waarbij hij recht had op 'één vierendeel bier'. Deze gebruiken zijn nu niet meer van toepassing, omdat de brandweer nu niet meer onder de Bruggemeesters valt, maar een zaak van de burgerlijke gemeente is geworden. De Nieuwerbruggers geven aan hun plaats nog wel de toevoeging 'Brandschouwerij Nieuwerbrug.'
Het eeuwenoude college van Bruggemeesters bestaat echter nog steeds en is als een soort dorpsraad gaan fungeren. In 1890 richten zij bijvoorbeeld de Werkverschaffing op voor de Nieuwerbruggers. Deze organisatie had als taak om in tijden dat arbeiders het moeilijk hadden te zorgen dat zij werk kregen voor een kleine vergoeding, zoals het schoonvegen van de ijsbanen in de winter. Ook het Groene Kruis werd door de Bruggemeesters opgericht.
Zij is ook eigenaar van de Onafhankelijksheidtoren. Deze werd gebouwd in 1913 als herdenking aan het feit dat het 100 jaar geleden was dat het Franse juk werd afgeschud en Nederland een Koninkrijk werd. Hoewel de 800 inwoners van het dorp eerst niets voldeden om hun geld aan een toren uit te geven, wist het College van Bruggemeesters het toch voor elkaar te krijgen. In de toren is een heel klein museum ingericht. Omdat Nieuwerbrug tot 1964 bestuurlijk onder vier gemeentes viel, hebben de Bruggemeesters als college veel zelf georganiseerd, zoals de totstandkoming van een eigen school en een eigen vuilophaaldienst. Ook zorgden zij dat er dokterspraktijk in het dorp kwam. In 1788 kreeg men toestemming om een tolhek op de brug te zetten en tolgeld te heffen. Op het historische tolbord bij de brug zijn de tolgelden vermeld. De brug is de oudste particuliere tolbrug van Nederland.

Bron: Kijk op Bodegraven Reeuwijk 21 mei 2019

Werkgroep wil stoplicht N458 juist behouden

Janet de Vos

Nieuwerbrug - De provincie Zuid-Holland wil het stoplicht in Nieuwerbrug bij de N458, ter hoogte van de Bruggemeesterstraat, verwijderen en de weg herinrichten met een soort vluchtheuvel. De Werkgroep Innovatie Nieuwerbrug (WIN) is niet positief over het voorstel en roept inwoners op om donderdag naar een informatieavond in het Wierickehuis te komen.
WIN-voorzitter Jan de Mol legt de plannen van de provincie Zuid-Holland uit: „Het landelijk beleid is dat er geen stoplichten op doorgaande provinciale wegen zijn. Daarom moet volgens de provincie dit stoplicht verdwijnen en de weg anders ingericht worden. De provincie komt daarom met vier varianten voor een andere inrichting, waarvan de variant met een vluchtheuvel de voorkeur heeft. Daarbij wordt de weg een paar meter verbreed en komt die dichter bij de huizen te liggen. Ook komt er een tussenstuk om over te steken."
De WIN is niet blij met het voorstel van de provincie en heeft zelf een andere oplossing: „In Frankrijk zijn er stoplichten die standaard op rood staan. Kom je met de juiste snelheid aanrijden, dan springt-ie op groen en anders blijft het rood. Dit zou een perfecte, en voor Nederland unieke oplossing, zijn voor deze oversteek die veel wordt gebruikt door schoolgaande kinderen en andere fietsers."
Onder meer via Facebook roept de werkgroep dorpsbewoners op zich uit te spreken.

Bron: AD Woerden 18 mei 2019

Laagdrempelig en met een glimlach

Femke Rodenburg

Nieuwerbrug - Ze zijn er 'bijna helemaal' klaar voor: Mike en Kim Rotmensen. Vanaf morgen runnen de Alphenaren grand café (H)eerlijk eten. Met de opening van hun eetgelegenheid in Nieuwerbrug gaat een droom in vervulling.
Ze zijn nog druk bezig met de laatste loodjes. „Toen mijn boormachine vannacht om vier uur leeg was, ben ik maar gestopt", zegt Mike Rotmensen (36) met kleine oogjes. „Maar het komt allemaal op tijd goed." Zijn vrouw Kim (33) is iets nerveuzer voor de naderende opening. „Ik voel wel wat spanning", bekent ze.
Het is voor het echtpaar ook een spannende stap. Hoewel ze allebei jarenlange ervaring in de horeca hebben, is een eigen eetgelegenheid nieuw voor ze. Mike: „Ik ben al meer dan twintig jaar kok, waarvan de laatste drie jaar in mijn eigen cateringbedrijf (H)eerlijk eten."
Vanuit ouderenflat Driehoorne in Alphen kookte Rotmensen niet alleen voor de senioren die er wonen, maar ook voor bedrijven en particulieren. „Omdat ik hiermee de afgelopen jaren een naam heb opgebouwd in Alphen, nemen we de naam (H)eerlijk eten nu mee naar Nieuwerbrug.
Het stel viel als een blok voor de locatie waar 12,5 jaar restaurant De Florijn zat. „We waren hier nog nooit geweest", vertelt Kim. „We zochten een geschikte locatie om een grand café te beginnen en zijn ook in Lisse, Uithoorn en Amstelveen wezen kijken, maar deze locatie kwam steeds weer terug."
Rust
De plek, het pand en de rust - ondanks de doorgaande weg voor de deur - maken de locatie voor de twee tot een perfecte plek. „We hebben bewust gekozen voor een plek buiten een centrum, omdat we willen dat gasten hier echt komen eten voor de service en kwaliteit en niet omdat ze toevallig langslopen en trek hebben", legt Kim uit. Dat het daardoor wel lastiger is om gasten te trekken, vinden ze niet erg. „We houden wel van een uitdaging."
De afgelopen tijd was de grootste uitdaging om het pand, dat ruimte biedt aan bijna tachtig gasten, geschikt te maken voor hun grand café. „Nadat we 1 maart de sleutel kregen, hebben we eerst een maand gesloopt en daarna zijn we gaan opbouwen", vertelt Mike, die zelf de vloer in het restaurant heeft gelegd. De diepgroene muur, houten tafels en speelse lampen moeten van (H)eerlijk eten een laagdrempelige en gezellige eetgelegenheid maken. Kim: „We willen een grand café zijn voor bijna alle doelgroepen: gezinnen, alleenstaanden, stellen, groepen en zakelijke afspraken."
Deze gasten worden straks getrakteerd op gerechten uit de Frans-Nederlandse keuken, zoals carpaccio, varkenshaas, spinazierisotto en sliptong. „We werken met eerlijke en verse producten dus er wordt hier niet half-fabricaat gekookt", belooft Kim.
„Daarnaast krijg je bij ons een goed gevuld bord voor een goede prijs." Maar ook voor een kopje koffie met appelgebak kunnen gasten straks in de nieuwe horecagelegenheid terecht. „We zijn van woens-dag tot en met zondag vanaf 10.00 uur open en je kunt vervolgens de hele dag bij ons terecht voor een drankje, lunch, borrel of diner", vertelt Kim, die straks als gastvrouw optreedt
Opening
De officiële opening van het grand café wordt morgen om 12.00 uur verricht door Christiaan van der Kamp. De burgemeester van Bodegraven-Reeuwijk komt geen lintje doorknippen. „Wat hij precies gaat doen, houden we nog even als een verrassing", zegt Kim geheimzinnig. Komend weekend kunnen gasten het openingsmenu bestellen. „Om er even in te komen, draaien we dan nog niet de volle kaart, maar is er een speciaal menu zodat gasten kennis kunnen maken met de kaart"
Hoewel ze nog moeten beginnen, denkt het echtpaar ook al verder vooruit. „Als het grand café straks loopt dan willen we de cateringopdrachten uitbreiden", zegt Mike. Kim: „En we willen een broodjes-service voor bedrijven in de buurt"
Maar eerst richten de twee zich op de naderende opening. Kim: „Iedereen is hier welkom en ons doel is dat iedereen met een glimlach de deur uitloopt."

Bron: AD Groene Hart 17 mei 2019

Restaurant (H)eerlijk eten opent zaterdag 18 mei

NIEUWERBRUG Op de plek van De Florijn in Nieuwerbrug opent op zaterdag 18 mei het nieuwe restaurant (H)eerlijk eten. Het Alphense echtpaar Mike Rotmensen en Kim de Jong, dat ruime ervaring heeft in de horeca, gaat het restaurant runnen.
Gasten kunnen in het gerenoveerde restaurant terecht voor koffie, lunch, diner en een borrel. '(H)eerlijk eten' is van woensdag tot en met zondag open van 10.00 uur tot middernacht. De sfeer wordt volgens de eigenaren gezellig en laagdrempelig, de keuken Frans/Nederlands. Ook wordt zoveel mogelijk met streekproducten gewerkt. Voor het horecaechtpaar komt er een droom uit: „Het was altijd een droom om in de charme van een landelijke locatie als Nieuwerbrug een grand café & restaurant te openen. We zijn er trots op dat we, mede dankzij de hulp van iedereen om ons heen, deze droom nu kunnen realiseren en kijken uit naar de officiële aftrap." Burgemeester Christiaan van der Kamp verzorgt zaterdag 18 mei om 12.00 uur de officiële opening. Inwoners van Nieuwerbrug en omgeving zijn daarbij welkom. De voormalige eigenaren van De Florijn Brenda en Michiel van der Graaf zijn een nieuw avontuur begonnen in Woerden, waar zij restaurant Gare Pompidou op het Defensie-eiland runnen. Met De Florijn wonnen ze tweemaal de Gouden Pollepel van AD Groene Hart.

Bron: AD Woerden 10 mei 2019
 

 
Pin It