In Nieuwerbrug werken we aan een vernieuwd kloppend hart van het dorp en daarmee versterkten we de authentieke sfeer en het dorpskaaanhetwerkrakter. Ook zijn de werkzaamheden bedoeld om Nieuwerbrug toekomstbestendiger te maken. Daarnaast vinden op een aantal locaties (woning)bouwactiviteiten plaats. Op deze overzichtskaart kunt u zien waar en wanneer wij aan het werk zijn. De kaart wordt ieder kwartaal aangepast. Zo bent u altijd op de hoogte van de meest recente situatie. U kunt ook onze website raadplegen: www.bodegraven-reeuwijk.nl/nieuwerbrug.

Aan het werk in Nieuwerbrug

Samen met inwoners
De gemeente is in 2018 in overleg getreden met dorpsteam WIN (Werkgroep Innovatie Nieuwerbrug) en inwoners die hadden aangegeven graag te willen meepraten. Op inwonersavonden zijn de plannen gepresenteerd en was er ruimte voor alle inwoners om mee te denken en suggesties te doen voor de totstandkoming van het basisplan. Dit plan wordt nu vanaf 24 juni 2019 uitgevoerd. De belangrijkste items in dit plan gaan over:
a: verbeteren van de samenhang en het dorpskarakter,
b: verbeteren van de verkeersveiligheid en
c: verbeteren van de parkeersituatie.

Dorpsvisie
Dhr. J. van Rooijen, (voormalig lid van de WIN): 'De aanzet tot het maken van het basisplan vindt zijn oorsprong in de dorpsvisie voor Nieuwerbrug. Die visie is tot stand gekomen door veel interactie met belanghebbenden. In de visie is door de inwoners van Nieuwerbrug o.a. aangegeven waar en welke veranderingen in de openbare ruimte gewenst zijn. Belangrijke uitgangspunten waren het verminderen van het (vracht)verkeer door de kern, het verlagen van de gereden snelheid en het verbeteren van de veiligheid voor de fietsers en andere kwetsbare verkeersdeelnemers. Door dit te combineren met de wens om de openbare ruimte ook mooier in te richten, heeft dit het basisplan voor Nieuwerbrug opgeleverd. De positieve ervaringen met het maken van plannen voor de herinrichting van de Korte Waarder (buiten de bebouwde kom) kregen hiermee een vervolg.'

Verbeteren samenhang en dorpskarakter
Het gebied rond de brug krijgt een centrumuitstraling met klinkers, groen en klassieke lichtmasten. Zo benadrukken en versterken we het dorpskarakter. De andere hoofdwegen in het dorp, de Graaf Florisweg, de Korte Waarder en de Hoge Rijndijk, richten we op een eenduidige manier in zodat alle wegen samen een duidelijk geheel vormen.

Verbeteren verkeersveiligheid
Door het gebruik van klinkerplateau's, klinkers en wegversmallingen met hagen willen we de verkeersveiligheid verbeteren. Niet alleen voor autoverkeer maar zeker ook voor fietsers en voetgangers. Denk aan het verbeteren van het doorgaande voetpad langs de Korte Waarder. Dit wordt door de inwoners erg positief gewaardeerd.

Verbeteren parkeren
De parkeerdruk langs deze wegen is groot en er is behoefte aan meer parkeerplaatsen. Met name in de driehoek Korte Waarder, Hoge Rijndijk en Graaf Florisweg is het parkeren problematisch. Voor het parkeren bij de Hoge Rijndijk zoeken we naar passende maatrege¬len. Als extra oplossing voor het parkeren kijken we ook naar de locatie waar voorheen metaalconstructiebedrijf Francken was gevestigd.

Waar wordt gewerkt?
Op diverse plaatsen in Nieuwerbrug zijn de werkzaamheden al merkbaar: aan de Hoge Rijndijk en de Korte Waarder is de BAM bijvoorbeeld al begonnen met de riolering. De nieuwbouw in De Wijde Wiericke gaat onverminderd door.
Vanaf 19 augustus wordt gewerkt aan het stuk van de Korte Waarder buiten de bebouwde kom. Daarna gaan we verder met de Korte Waarder binnen de bebouwde kom en de rest van het basisplan.

Oversteekplaats op de N458
Over de oversteekplaats op de N458 wordt opnieuw nagedacht en een nieuw voorstel gemaakt, omdat de inwoners de door de Provincie voorgestelde plannen hebben afgekeurd. Nieuwerbrug heeft duidelijk te verstaan gegeven dat de verkeerslichten niet mogen verdwijnen en doet daartoe een beroep op provincie en gemeente.

School De Brug
De nieuwbouw van school De Brug komt in De Wijde Wiericke. Er wordt nu eerst nog gewerkt aan uitwerkingen van de stedenbouwkundige plannen daarvan en aan nader onderzoek waar de gymzaal moet komen: bij de school of geïntegreerd met het Wierickehuis. Voor andere functies als de ijsbaan en de vakantiespeelweek wordt onderzocht hoe dit kan worden gecombineerd rond de nieuwe school.
Meer werkzaamheden en de planning vindt u op de kaart hiernaast.

Hoe lang duurt het?
De herinrichtingswerkzaamheden nemen een tijdspanne van 2019 tot 2021 in beslag. De nieuwbouw in Wijde Wiericke gaat daarna nog door. Wij gaan er van uit dat na afloop iedereen tevreden is over en trots is op het bereikte resultaat. Eerst nog wel door de zure appel heen bijten van de overlast.

Kosten
De komende jaren investeert de gemeente ca. 2 miljoen euro in de herinrichting van de openbare ruimte van Nieuwerbrug.

Meer informatie
Op onze website www.bodegraven-reeuwijk.nl/nieuwerbrug is de meest recente informatie te vinden over de herinrichting van Nieuwerbrug.

Wie is toezichthouder Leo Bonneke?

Brabander van geboorte, verhuisd naar Monster voor de liefde en nu al jaren 'in het westen' werkzaam bij diverse gemeenten: Leo Bonneke, twee dagen per week toezicht¬houder bij de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. In Nieuwerbrug houdt hij toezicht op de werken van de gemeente. Tijd voor een kennismaking met deze ervaren weg- en waterbouwer!

Afwisselend werk op diverse locaties
Leo vertelt: 'Als toezichthouder op de uitvoering maak ik van alles mee. Het leukst vind ik het contact met bewoners. Zij weten mij te vinden als er vragen zijn maar regelmatig komen ze ook alleen even vertellen dat ze blij zijn dat hun straat weer zo opknapt'. Leo is op verschillende locaties aan het werk. Op dit moment ligt zijn focus in Nieuwerbrug waar de herinrichting op stapel staat. Maar ook voor het werk aan de
Thorbeckelaan in Bodegraven en de speeltuin aan de Treebord in Reeüwijk-Brug was hij het aanspreekpunt voor de bewoners. Naast de twee dagen in Bodegraven-Reeuwijk werkt Leo ook nog twee dagen in de week voor de gemeente Gouda.

Koninklijk bezoek
Bonneke heeft aan diverse grote projecten gewerkt, bijvoorbeeld de metrolijn in Rotterdam. Hij was ook betrokken bij de bouw van de Westerscheldetunnel en daar heeft hij de hand geschud van (toenmalig koningin) prinses Beatrix. En bij de Sluiskiltunnel stond hij oog in oog met onze koning Willem-Alexander en koningin Maxima! 'Dat vond ik wel een bijzonder moment hoor, die koninklijke belangstelling voor ons werk!'

Druk baasje
Leo geeft regelmatig rondleidingen op grote projecten. Daarnaast geeft hij met veel plezier voorlichting op de Open dag van de Bouw. Tot zijn hobby's rekent hij ook het werk dat hij af en toe voor Rijkswaterstaat doet: waarnemen bij hun projecten. Als weg- en waterbouwer met ruim 40 jaar ervaring is hem dat natuurlijk ook wel toevertrouwd! Naast zijn werk geniet Leo van wandelingen met zijn drie honden op het strand van Hoek van Holland.

Emigreren?
Bonneke heeft plannen om na zijn pensionering in Roemenië te gaan wonen. Inmiddels alweer 15 jaar getrouwd met een Roemeense vrouw en bezitter van een eigen huis in dat land, kijkt hij er naar uit om zich daar permanent te vestigen. Hij spreekt de taal vloeiend en komt graag in het land. Lachend: 'De infrastructuur is in Roemenië wel heel anders dan hier! Gelukkig kan ik dat afstandelijk bekijken en voor feit aannemen, anders ging ik daar misschien ook nog aan de weg werken.'

Werk in Nieuwerbrug
Meer informatie over de herinrichting van Nieuwerbrug vindt u op onze website www.bodegraven-reeuwijk.nl/nieuwerbrug.Pin It