Nieuwerbruggers tegen uitbreiding bedrijfsterrein
Bijna 400 huishoudens tekenen petitie over Barwoutswaarder

Ruud F. Witte

Woerden/Nieuwerbrug - Uitbreiding van het Woerdense bedrijfsterrein aan Barwouts­waarder wordt door een meer­derheid van de bewoners van Nieuwerbrug afgewezen. Een petitie van de Werkgroep Inno­vatie Nieuwerbrug is door bijna 400 huishoudens ondertekend.
Woerden werkt aan herschikking en uitbreiding van bedrijfsterrei­nen. Niet om nieuwe bedrijven te lokken, maar om zittende onderne­mers ter wille te zijn met uitbrei­dingsplannen. Zes tot negen hec­tare grond netto binnen de ge­meente is voor dat 'schuiven' nodig. Waar die uitbreiding komt, is on­derwerp van onderzoek. Dat die schuifruimte er komt, niet. Aanvankelijk ging het om vijf lo­caties, verspreid door de gemeente. Later kwamen daar op verzoek van de gemeenteraad nog twee bij, waaronder de zijkant van Bar­woutswaarder, officieel 'Werklint Nieuwerbrug' geheten. „We kenden het plan voor de schuifruimtes, maar dat er ineens ook onze kant op werd gekeken, heeft ons echt overvallen", zegt Jan de Mol, voorzitter van de Werk­groep Innovatie Nieuwerbrug (WIN) die daarom een een petitie is gestart. De resultaten zijn gistermiddag aangeboden aan wethouder Arjan Noorthoek (economische zaken). „Van de 635 woningen die Nieu­werbrug telt, is door 397 huishou­dens ondertekend. Dat is zestig procent. En door de zomervakantie hebben we bij tien procent geen handtekening kunnen ophalen."


Verhuizen
Het resultaat geeft volgens De Mol aan hoezeer het onderwerp leeft. „Vooral vanwege de gevolgen. Meer bedrijven betekent meer verkeersbewegingen. De Molendijk moet worden 'opgewaardeerd' om dat extra verkeer te kunnen verwerken. Terwijl we juist bezig zijn het dorp verkeersluw te maken. En veel mensen zijn bang dat het hier niet bij blijft. Gevreesd wordt dat van­wege de goede ontsluiting die ge­pland is, er toch meer bedrijvigheid komt. Dan wonen we niet meer in een dorp. Dan kunnen we net zo goed naar Woerden verhuizen."
Wethouder Noorthoek doet geen toezegging dat Barwoutswaarder van tafel is. Alle opties voor schuif­ruimte worden op dezelfde manier beoordeeld. Volgende maand ne­men b en w een besluit over de kansrijke plekken. Nog voor het einde van het jaar kan de gemeen­teraad een keuze maken.

Bron: AD Woerden 30 augustus 2019

Speelweek geopend

Nieuwerbrug - De Speelweek is geopend door Lesley en de Burgemeester! Groep 1 en 2 hebben maandag leuke waterspelletjes gedaan en Groep 3 en 4 zijn lekker naar het zwembad geweest. De kinderen en de leiding hebben zich bijzonder goed vermaakt met alle waterspelletjes en in het zwembad. Voor Groep 1 en 2 werden er zelfs nog waterijsjes gebracht door Anita van der Neut van Gastouderopvang DolFijn!

Bron: Kijk op Bodegraven-Reeuwijk 28 augustus 2019

'Onze' prins op Vesting festival Groningen

Nieuwerbrug - Afgelopen zaterdag was Michiel van de Burgt als de Nieuwerbrugse prins Willem III te gast bij het Groningse Vestingfestival.
Hij vertelde daar over zijn hoofdkwartier dat in 1672 tussen Nieuwerbrug en Bodegraven lag om het Franse leger tegen te houden. In datzelfde jaar werd de stad Groningen belegerd door de bisschop van Munster. Namens stichting Oude Hollandse Waterlinie en werkgroep Hoofdkwartier 1672 was de prins aanwezig om zijn kant van het verhaal te vertellen. Tijdens dit Vestingfestival werd er geschoten door soldaten en vertelden historische figuren over de belegering van de stad. En men leerde meer over Nieuwerbrug en Bodegraven.

Bron: Kijk op Bodegraven-Reeuwijk 28 augustus 2019

Werk Korte Waarder is gestart: doorgaand verkeer moet omrijden

Nieuwerbrug - De herinrichting van de Korte Waarder (vanaf het spoor tot school De Brug in Nieuwerbrug) is op 19 augustus gestart en is naar verwachting op 4 oktober klaar. Tijdens het werk worden de weg en/of het trottoir deels of geheel afgesloten. Doorgaand verkeer uit de omliggende dorpen en gemeenten moet vanaf 29 augustus een aantal weken omrijden via Bodegraven. De omleidingen worden uiteraard ter plekke aangegeven. Hulpdiensten, aanwonenden, mindervaliden, fietsers en voetgangers houden vrije doorgang. Het werk aan de Korte Waarder is de eerste stap in de herinrichting van Nieuwerbrug volgens een dorpsvisie, opgesteld samen met inwoners en de WIN (Werkgroep Innovatie Nieuwerbrug). De visie gaat over de hoognodige verbetering van de verkeersveiligheid, het tegengaan van verloedering (kwaliteitsimpuls), behoud van dorpskarakter en -samenhang en de aanpak van sluip- en vrachtverkeer door het dorp.
Om de schoolkinderen én hun ouders extra alert te maken op de dode hoek in de spiegels van een vrachtwagen, organiseerde uitvoerder De Kuiper Infrabouw op 18 juli een workshop bij basisschool De Brug. Werkzaamheden zoals die bij de school staan gepland, brengen zwaar verkeer met zich mee en de daarbij horende risico's. Een instructeur liet zien waar die dode hoek precies zit.
Op de website www.bodegraven-reeuwijk.nl/herinrichting-korte-waarder leest u meer over de herinrichting van Nieuwerbrug en kunt u ook de omleidingsroutes voor de Korte Waarder bekijken.

Bron: Kijk op Bodegraven-Reeuwijk 21 augustus 2019

Speelweek gaat swingen op de Nieuwerbrugse Copacabana!

Nieuwerbrug - Tussen 26 en 30 augustus heeft Nieuwerbrug zijn eigen Copacabana! De Zuid-Amerikaanse sferen strijken neer in het hart van het dorp. Speelweek Nieuwerbrug zal ongeveer 130 kinderen een onvergetelijke en swingende week bezorgen met als thema Zomercarnaval. Van brassbands tot capoeiraworkshops, van beachvolleybal en voetbal tot swingende muziek, cocktails en tapas... En natuurlijk ook de huttenbouw! Nieuwerbrug heeft die allemaal in de laatste week van augustus.
De speelweektent is inmiddels geplaatst en de laatste voorbereidingen kunnen nu beginnen. Op het terrein van de Nieuwerbrugse ijsbaan is speciaal voor de speelweek een zandvlakte aangelegd om rondom de tent echt in de Zomercarnaval-sferen te komen. Dit jaar verhuist de speelweek dus weer terug naar de oude vertrouwde stek. Er staan ongeveer 60 vrijwilligers klaar om de basisschoolkinderen van Nieuwerbrug en omstreken te ontvangen en hen echt het zomercarnaval te laten voelen. En het is echt de moeite waard om op 29 augustus in de avond eens langs te komen! Het openluchtrestaurant en de Bonte Avond beloven verrassend en spectaculair te worden. De kinderen zullen alles uit de kast halen om een spetterend optreden te geven.

Bron: Kijk op Bodegraven-Reeuwijk 21 augustus 2019

Direct belangstelling voor uitdagende, nieuwe speeltuin

Nieuwerbrug - De 3-jarige Jurre Dral heeft op 21 juni de nieuwe speelplaats in Nieuwerbrug geopend. De gemeente Bodegraven-Reeuwijk stelde in 2009 een ontwerp vast voor het gehele gebied dat De Wijde Wiericke heet en waarvan ook een nieuwe speelplaats deel uitmaakt. Kijk op Bodegraven-Reeuwijk wilde weten hoe dit project tot stand gekomen is en wat de betrokkenen van het eindresultaat vinden. KoBR sprak met projectleider Jasper Bakker van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk, projectontwikkelaar/aannemer Gertjan Hoogendoorn van de firma Van Wengerden en Visser en Anita van der Neut van Gastouderopvang Dol-fijn.

Op initiatief van de gemeente is de uitvoering in nauwe samenwerking met de aannemer en inwoners van de wijk tot stand gekomen. Jasper Bakker: "De gemeente had aannemer Van Wengerden en Visser opdracht gegeven twee of meer plannen te maken met verschillende keuzes voor de inrichting van de speelplaats, samen met de rest van de openbare ruimte.
ONTWERPEN
De aannemer heeft Boerplay gevraagd enkele ontwerpen voor de speelplaats te maken. Deze ontwerpen zijn vervolgens aan de gemeente voorgelegd om te beoordelen en te vergelijken met de ervaringen elders. Hieruit zijn twee haalbare ontwerpen gekomen die de aannemer heeft voorgelegd aan zowel de bewoners van de achttien nieuwe woningen als aan de inwoners van de aangrenzende wijk. Anita van der Neut: "De aannemer heeft de bewoners twee tekeningen gegeven met de vraag welke keuze zij zouden maken met betrekking tot de inrichting van de speelplaats. Zowel ouders als kinderen hebben meegestemd en moesten daarbij aangeven wat de reden was waarom zij voor keuze A of B stemden." Projectontwikkelaar/aannemer Hoogendoorn:" We hebben de bewoners van zeker veertig tot vijftig huizen bij dit proces betrokken en hen gevraagd wat zij mooi zouden vinden zowel qua inrichting van de speelplaats als de keuze voor de speeltoestellen er moesten komen." Van der Neut: "Als gastouder kom je natuurlijk in de hele wijk en heb je goed zicht op wat er al aanwezig is en waar nog behoefte aan is. We hebben er dan ook vooral op gelet dat er voor alle leeftijden wat te doen is."

GERICHT OP SPECIFIEKE DOELGROEP
Van der Neut: "Bij de inrichting is rekening gehouden met de leeftijd van de kinderen en de ontwikkeling die zij qua leeftijdsgroep doormaken. Aspecten als het leren samenspelen, rekening houden met elkaar en voldoende uitdaging bieden, bepalen namelijk de keuze voor speeltoestellen zoals de instapduizel, een netschommel en een wipkip. Voor jongere kinderen is het zoet kunnen spelen voorlopig nog belangrijker." In de rest van de wijk ligt de nadruk op speelplaatsen voor de wat oudere kinderen. Verderop in de wijk is bijvoorbeeld onlangs een, deels tijdelijke, natuurspeelplaats geopend.
VEILIGHEID
Er zijn allerlei, veelal technische factoren die de positie en inrichting van een speelplaats in een wijk bepalen, bijvoorbeeld de ligging, het type afscheiding dat nodig is (bij een weg, naast huizen), veiligheid, beplanting, maar ook de ondergrond. De nieuwe speelplaats is deels gemaakt bovenop een al aanwezige, onderheide betonnen bak. Een bijkomend voordeel is dat dit deel in de toekomst niet meer zal zakken. Ook de inrichting van de speelplaats is daarop mede gebaseerd. Verzakkingen in de speelplaats zijn immers niet wenselijk in verband met de veiligheid.
EINDRESULTAAT
Voor de opening hadden de aannemer en gastouderopvang Dol-fijn gezorgd dat alle kinderen uit de wijk werden uitgenodigd. Anita van der Neut had druk geflyerd en voor een hapje en een drankje gezorgd. Ongeveer 65 mensen waren bij de feestelijke opening aanwezig en dus heeft de nieuwe speelplaats meteen bekendheid in het dorp. Ook kinderen die wat verder weg wonen, weten de speelplaats inmiddels te vinden. De eerste reacties zijn buitengewoon positief. Anita van der Neut: "De speeltoestellen op deze nieuwe plaats werden node gemist op de andere plekken. Deze speelplaats is echt uitdagend voor de beoogde leeftijdsgroep en dat merken we direct aan de belangstelling die er voor is."
De gemeente gaat de komende jaren verder met het ontwikkelen van de andere fasen in De Wijde Wiericke. Mede door de economische crisis heeft het enige tijd geduurd voordat men verder kon met de verdere invulling van deze gezinswijk, maar inmiddels zijn de eerste woningen gerealiseerd en bewoond met een prachtige speelplaats als kloppend hart!
Tekst en beeld: Ans van Heek

Bron: Kijk op Bodegraven Reeuwijk 7 augustus 2019

Nieuwerbruggers tekenen massaal petitie tegen komst industrieterrein

Nieuwerbrug - Veel inwoners van Nieuwerbrug zijn tegen het plan van Woerden om een industrieterrein naast Nieuwerbrug te vestigen. Enthousiaste vrijwilligers zijn in juni en juli langs alle deuren van Nieuwerbrug gegaan om hiervoor handtekeningen op te halen. En het was goed te merken dat veel inwoners de plannen van Woerden niet zien zitten, want er zijn al meer dan 500 handtekeningen opgehaald. Door de zomervakantie wordt deze petitie vermoedelijk pas eind augustus aangeboden aan Wethouder Noordhoek van de gemeente Woerden met het verzoek om de petitie te delen met zijn gemeenteraad. Ook wordt er actie ondernomen richting de provincies Utrecht en Zuid-Holland.

Bron: Kijk op Bodegraven Reeuwijk 7 augustus 2019
Pin It