Wachten op groen licht voor kanonnen

NIEUWERBRUG - De kanonnen die bij de Tolbrug en de Wïerickebrug in Nieuwerbrug komen te staan, zijn opgeknapt. Dat laat de werkgroep Hoofdkwartier 1672 weten. Deze groep wil het verleden van Nieuwerbrug zichtbaar maken met de kanonnen en een speciale app.
Lokale bedrijven en het Historisch Genootschap Nieuwerbrug hebben de twee kanonnen van circa 2,75 meter lang gekocht op de Bataviawerf in Lelystad. Daar zijn de afgelopen maanden de kanonnen hersteld, de verrotte onderstellen vervangen en het houtwerk rood geverfd.
Het is de bedoeling dat een van de kanonnen naast de tolbrug, in de tuin van de Brugkerk, komt. De ander moet komen bij de Wierickerbrug: de plek die uitkijkt op de plek waar in 1672 het hoofdkwartier van prins Willem III begon. Juist dat verleden wil de werkgroep zichtbaar maken. „In tegenstelling tot Fort Wierickerschans is er van het hoofdkwartier weinig terug te zien. Een kanon spreekt tot de verbeelding", liet initiatiefnemer Michiel van de Burgt eerder weten.
Wanneer de kanonnen geplaatst worden, is nog niet duidelijk. „Het is wachten op toestemming van de korpschef, want de kanonnen vallen onder de wapenwet", aldus de werkgroep. De kanonnen maken deel uit van het project '350 jaar Oude Hollandse Waterlinie'.

Bron: AD Groene Hart 29 april 2019

Oranjevereniging Prinses Juliana klaar voor Koningsdag

Nieuwerbrug - Oranjevereniging Prinses Juliana in Nieuwerbrug bestaat bijna honderd jaar. Door het jaar heen organiseren zij diverse evenementen en activiteiten voor jong en oud. Ook aankomende Koningsdag belooft wederom een feestje te worden.

Bestuursleden Marianne Hogendoorn, Carla Vonk, Ina Leeflang en Dunja Davids zijn samen met mede-organisatoren Patrick Olsthoorn van Tapperij de Bourgondiër en Hugo Beijeman al tijden in de weer om een mooi programma neer te zetten. Marianne is met negentien jaar het langst actief als bestuurslid van de vereniging. De overige dames zijn de afgelopen jaren aangesloten. Door samen de koppen bij elkaar te steken, lukt het met ondersteuning van vele vrijwilligers en sponsoren een gevarieerd Koningsdagprogramma te realiseren.

WAARDERING GEEFT ENERGIE
De passie voor organiseren zit bij de bestuursleden in het bloed. Marianne: "We vinden het heerlijk om de activiteiten met elkaar te regelen. De laatste jaren werken we met een draaiboek waarin een ieder zijn eigen taken heeft. Dit werkt prettig." Ina vervolgt: "De waardering na afloop geeft zo'n energie. De inwoners van Nieuwerbrug maar ook die uit de omliggende dorpen kijken uit naar de activiteiten, waarbij Koningsdag in het bijzonder elk jaar met veel plezier wordt gevierd." Patrick: "Koningsdag is een nationaal feest. Wij vinden het erg belangrijk en natuurlijk gezellig dit met elkaar in het dorp te kunnen vieren. Oranjevereniging Prinses Juliana zet zich daar voor in."
STIJGENDE LIJN BEZOEKERSAANTALLEN
Carla: "De animo voor Koningsdag leek iets terug te lopen de afgelopen jaren in het dorp. Voorheen hadden we altijd de grote rommelmarkt 's morgens op het plein, maar was er 's middags geen programma. Sinds vorig jaar is er een nieuwe opzet met een middagprogramma met muziek in de hoofdrol. Wij merken dat er weer een stijgende lijn zit in de bezoekersaantallen en dat deze opzet in de smaak valt. Een goede zet." Patrick: "Het fijne is dat mocht het (wat we natuurlijk niet hopen) slecht weer zijn, bijna het gehele programma binnen in het Wierickehuis gedraaid kan worden." Dunja: "Door onze maandelijkse vergaderingen, het draaiboek en contact wat we onderling houden via de app, zijn we aardig op elkaar ingespeeld en loopt het allemaal goed. Voor wat wijzigingen of aanpassingen draaien wij onze handen niet om."
TOEKOMST
Marianne sluit af: "Helaas is het aantal bestuursleden de laatste jaren sterk afgenomen. Wat extra handen kunnen we nog altijd goed gebruiken. Ook met alle vrijwilligers en sponsoren zijn we erg blij. We hebben hen nodig om dit soort activiteiten te kunnen blijven organiseren. Ook in de toekomst. Over twee jaar bestaat de vereniging honderd jaar. We hopen dat jaar groots uit te kunnen pakken met vele handen." Op Koningsdag is er van 10.00 tot 12.00 uur vrijmarkt en van 12.00 tot 18.00 uur muziek op het plei bij Het Wierickehuis. De toegang is gratis.

Bron: Kijk op Bodegraven-Reeuwijk 24 april 2019

'Oude meesters' in Nieuwerbrug

Nieuwerbrug - De tulpen stralen je direct vrolijk tegemoet. Een mooie blikvanger van Wilhelm Dewender op de nieuwe tentoonstelling die nu te zien is in het Wierickehuis. Ook een aantal van zijn andere werken hebben aansprekende heldere kleuren die een beeld van bloemen suggereren. Bij hem mag natuurlijk ook de natuurgetrouwe oude tolbrug niet ontbreken.

Van Cok Graafland hangt er een traditioneel winterlandschap met Hollandse molen, verder moderne en herkenbare vormen en afbeeldingen in felle kleuren.

Piet de Wilde vormt de entree van de tentoonstelling met vijf bronzen beeldjes van mens- en dierfiguren. Hij heeft een duidelijke stijl. Een beetje grof, maar heel herkenbaar vol vrolijke beweging.

Het werk van de drie gepensioneerde kunstenaars, oude meesters om het zo te zeggen, is sinds de opening op vrijdag 12 april tot september in het Wierickehuis te bewonderen. Nieuwerbruggers hoeven hun dorp niet uit om 'oude meesters' te zien!

Bron: Kijk op Bodegraven Reeuwijk 17 april 2019

Ds. Adrie Baas nieuwe predikant Hervormde Gemeente Bodegraven-Nieuwerbrug
"Pasen vieren op de goede manier

Bodegraven - Na het vertrek van dominee Bouter, die destijds in Bergambacht werd beroepen en inmiddels is overleden, is deze positie in wijkgemeente 2 van de hervormde gemeente Bodegraven-Nieuwerbrug bijna drie jaar vacant geweest. Sinds zondag 31 maart heeft deze gemeente weer een predikant: ds. Adrie Baas. Hij was hiervoor predikant in Amstelveen-Buitenveldert.

Op de vraag of het predikantschap op een familietraditie berust, antwoordt dominee Baas glimlachend: "Nee hoor, mijn vader was boer op Walcheren, ik stam uit een echt agrarisch nest. Zelf ben ik de jongste uit een gezin van zes kinderen. Eigenlijk zeven, één kind is vroeg overleden. Mijn jongste zus is visueel gehandicapt. Om haar zich optimaal te kunnen laten ontwikkelen, moest zij naar Bartiméus, een christelijke instelling voor opvoeding en onderwijs aan kinderen en jongeren met een visuele beperking in Zeist. Mijn ouders hebben toen besloten met het gezin naar Zeist te verhuizen. Daar ben ik ook op de lagere school gegaan en later naar het lyceum. In het gezin waarin ik ben opgegroeid, werd ons zelf de keuze gelaten welke weg wij wilden gaan. Aanvankelijk wilde ik onderwijzer worden. Zodoende ben ik naar de Pabo in Gouda, de Driestar gegaan. Daar heb ik mijn echtgenote leren kennen. De Pabo heb ik echter niet afgemaakt, omdat zich in mij een verlangen meester maakte om predikant te worden, voor mij was het echt een roeping."
LEVEND GELOOF
In het ouderlijk gezin van ds. Baas was het geloof een levende zaak. Hij heeft het geloof meegekregen als ware het met de paplepel ingegoten. Het leven met God werd beschouwd als een goed leven. Hij heeft nooit spijt gehad van zijn keuze om dominee te worden. Toch zijn er wel momenten geweest waarop hij dacht: 'had ik de Pabo maar afgemaakt'. Momenten waarop hij moeilijkheden heeft ervaren tijdens de studie en het ambt. "Het gewicht van het ambt kan soms zwaar op mij drukken. Doe ik het wel goed in Gods ogen? Vooral in mijn begintijd, 35 jaar geleden, heb ik mij dat wel eens afgevraagd. Ik ben gekomen om de stem van de Meester te zijn, maar verkondig ik wat God van mij verlangt? Mijn preken schrijf ik altijd zelf, daar ben ik heel consequent in, dat zijn er zo'n zeventig per jaar. Dat vergt wel iets van je. Toch zou ik het niet anders willen."
De hervormde gemeente Bodegraven-Reeuwijk is een orthodoxe, Bijbelgetrouwe gemeente, zo ervaart Baas. "God is liefde, maar geen lievigheid. De kerken lopen leeg vanwege de lievigheid. Mensen hebben behoefte aan een duidelijke boodschap, als predikant interesseert het mij ook weinig wat de mensen van mij vinden, 'hoe ik het doe'. Het gaat om de boodschap van vergeving, vernieuwing en hoop, heel actueel op dit moment op weg naar Pasen. Dat mag worden gevierd, maar doe het op de goede manier. Dat wil zeggen: niet alleen met paaseitjes en haasjes, de betekenis van Pasen ligt veel dieper. Kerstmis, Goede Vrijdag en Pasen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden."
BEVESTIGINGSDIENST DOOR ZOON PIETER
Een bijzondere gebeurtenis was de bevestigingsdienst die werd geleid door zoon Pieter, predikant te Houten. De oudste zoon van het echtpaar Baas is theologie gaan studeren, maar aanvankelijk niet, zoals zijn vader, vanuit de roeping om dominee te worden. "Hij leert makkelijk, wij hadden altijd gedacht dat het rechten zou worden en waren dus verbaasd dat hij na het gymnasium aangaf theologie te willen gaan studeren. Aanvankelijk wilde hij docent worden, pas gaandeweg de studie heeft hij voor het predikantschap gekozen. Hij doet het fantastisch, ik heb bewondering voor zijn woordkeuze en taalgebruik. Wij zijn trotse ouders, van alle vijf onze kinderen."

Tekst en beeld: Loes Kamer

Bron: Kijk op Bodegraven Reeuwijk 17 april 2019

Drie gepensioneerde kunstenaars exposeren hun werk in Wierickehuis
Ik wil minstens honderd worden me verder te kunnen ontwikkelen

Gijs Kool
Nieuwerbrug - Sinds gisteren tonen drie oudere kunstenaars hun werk in het Wierickehuis. Het bijzondere is dat zij na hun pensioen pas echt begonnen.
Ze zijn niet zo jong meer, de kunstschilders Wilhelm Dewender (78), Cok Graafland (68) en beeldhouwer Piet de Wilde (73). En hoewel Dewender en Graafland pas sinds tien jaar met hun kunsthobby zijn begonnen, verkopen ze geregeld werk en zijn ze vanaf dit weekend met een flinke expositie te zien in het Wierickehuis in Nieuwerbrug.
Tot vreugde van Jan van de Burgt van de expositiecommissie die het drietal Nieuwebruggers bij elkaar bracht. „Het zijn echt kwalitatief hoogstaande kunstenaars", vertelt Van de Burgt in het Wierickehuis waar hij de werken samen met de kunstenaars ophangt. Tegelijkertijd drinkt een groep ouderen een kop koffie omdat ze pauze hebben tijdens het koersballen.
Huisschilder
Het was voor de drie exposanten in ieder geval niet vanzelfsprekend dat ze kunstenaar zouden worden. Dewender was in zijn werkzame leven huisschilder, Graafland werkte als bouwkundige en timmerman en De Wilde was werkzaam als technicus bij Heineken. Hij heeft het maken van kunst het langst van allemaal in de vingers, al gaf hij er na zijn pensioen echt een flinke 'schwung' aan.
Hij maakt beeldjes van mensen en dieren en doet dat met een ietwat grove afwerking. „Ik houd niet zo van net afwerken", vertelt De Wilde, die de laatste vijftien jaar thuis zijn eigen beelden giet. Of Dewender nu een realistisch schilderij of een abstract werk moet maken, de 78-jarige draait zijn hand er niet voor om. Dat laten zowel zijn secure schilderij van de brug van Nieuwerbrug zien, alsook zijn rood-blauwe werk of de vrolijke kleuren van de abstracte schilderijen die aan bloemenvelden doen denken. „Dat ik met zoveel kleur werk, is pas onlangs gekomen", vertelt Dewender. „Ik durf het nu pas echt te doen."
De voormalig huisschilder ('je moet altijd de kwast het werk laten doen') vertelt dat het maken van kunst hem als mens heeft verrijkt. „Ik heb nu de durf om veel kleur te gebruiken of naakte vrouwen te schilderen en verkoop zelfs ook werken", vertelt hij bescheiden.
Cok Graafland schildert sinds tien jaar voornamelijk tijdens cursissen. De rest van zijn vrije tijd is opgeslokt door vrijwilligerswerk vertelt de oud-timmerman. Zijn schilderwerken zijn voornamelijk abstract en opvallend zoals de grote boom die zich als een menseijk lichaam door de wind lijkt mee te laten voeren.
Rollator
Voor Piet de Wilde, lopend achter een rollator en de voeten gestoken schoenen met roze en gele veters, is het extra bijzonder om te exposeren. Vorig jaar raakte hij tijdeijk verlamd, nu gaat het weer de goede kant op, vertelt hij bij de vitrinekast met zijn kleine beeldjes die hij verkoopt voor honderden euro's. De koersballende ouderen spreken intussen hun bewondering uit over de bronzen werkjes.
Het drietal kunstenaars is unaniem: ze zijn dolbij met de kans om in het Wierickehuis te exposeren. „Het is hier heel professioneel", zegt Dewender tevreden.
Of de heren al een eigen herkenbare kunststijl hebben ontwikkeld? De Wilde knikt bevestigend. Maar voor Dewender en Graafland is het nog niet zover. Dewender vastbesloten: „Ik wil minstens honderd worden om me nog verder te kunnen ontwikkelen als kunstenaar."

Bron: AD Woerden 13 april 2019

Minder verkeer op Molendijk

Ruud F. Witte

Nieuwerbrug/Woerden - Nieuwerbrug is mordicus tegen het opschuiven van Woerdense bedrijfsterreinen naar het dorp. „Een verdere verstedelijking van het gebied moet worden voorkomen. De Molendijk moet juist minder verkeer krijgen."
Geen goed woord hebben de gemeente Bodegraven-Reeuwijk en de Werkgroep Innovatie Nieuwerbrug (WIN) over voor het loeren van Woerden naar het gebied richting de Molendijk. Ze zien de bui al hangen. De afwikkeling van het verkeer gaat via het dorp verlopen. Dat staat haaks op plannen voor de Molendijk en de Korte Waarder. Die worden juist verkeersluw gemaakt zeggen de gemeente en WIN in een gezamenlijke brief aan het stadsbestuur van Woerden.
Ze reageren op plannen van Woerden voor het schuiven met bedrijfsterreinen en het doortrekken van de Molendijk met de aanleg van de Gildenbrug over de Oude Rijn. Die combinatie tast de leefbaarheid van Nieuwerbrug aan, zeggen de gemeente en WIN.
De vestiging van bedrijven tussen Woerden en Nieuwerbrug (die 'Werklintlocatie' wordt genoemd) zet in op een verdere verstedelijking van het nu nog open gebied. Dat is sterk bepalend voor de leef-baarheid van Nieuwerbrug, wordt Woerden voorgehouden.
Een verdere verstedelijking van het gebied moet juist worden voorkomen, vindt de gemeente. „Een omvangrijk terrein voor bedrijfshuisvesting past daar niet bij. Net zo min als een grootschalige toe-voeging van wegen door het gebied in noordelijke richting. Zo'n ingreep is niet passend bij de maat, de schaal en landschappelijke ligging van het dorp Nieuwerbrug."
Rust
„Met de ontwikkelingen ingezet vanuit het programma Oude Rijnzone (gemeenten Leiderdorp, Alphen en Bodegraven-Reeuwijk) ontwikkelt Nieuwerbrug zich steeds meer als woon- en leefgemeenschap en minder als plek van bedrijvigheid. Met de toenemende woon- en verblijfsfunctie is ook de kwaliteit en rust in het omliggende gebied van groter belang geworden" aldus de gemeente.
In dat licht, wordt gezegd, moet ook het autoluw maken van de Molendijk en de Korte Waarder worden gezien. „Daarmee wordt ingezet op het stimuleren van het direct gebruik maken van de A12 in plaats van door Nieuwerbrug te rijden. De omvang aan doorgaand verkeer doet namelijk sterk afbreuk aan de leefbaarheid en de verkeersveiligheid in dit het dorp."
Overigens is het gebied bij Nieuwerbrug niet de enige plek waar de kaasstad naar kijkt voor een nieuw bedrijfsterrein. Er wordt ook gestudeerd op een gebied bij de Cattenbroekerplas en in Harmeien. Over de Gildenbrug en het opwaarderen van de Molendijk is Woerden stelliger. Dat vloeit voort uit het coalitieprogramma.

Bron: AD Woerden 13 april 2019

Plaatsgenoten exposeren in Wierickehuis

Nieuwerbrug - Op vrijdagavond 12 april wordt in het Wierickehuis een tentoonstelling geopend met werken van drie kunstenaars uit Nieuwerbrug: Cok Graafland, Wilhelm Dewender en Piet de Wilde. Cok Graafland heeft in zijn werkzame leven een technisch organisatorische functie in de bouw gehad bij de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Sinds 2016 is hij met pensioen en schildert en fotografeert graag. Zijn onderwerpen vindt hij in de natuur. Tijdens deze tentoonstelling zullen zijn werken in acrylverf op papier te zien zijn.
Wilhelm Dewender had in zijn werkzame leven een schilderbedrijf: Interieur Kortekaas in Nieuwerbrug. Na zijn pensioen heeft hij zijn hobby, het schilderen van stillevens, landschappen en portretten, verder ontwikkeld. Hij werkt vooral met olieverf. In de loop van de jaren heeft hij naast zijn figuratieve werk ook abstracte schilderijen gemaakt. Tijdens de tentoonstelling zullen naast de abstracte schilderijen ook figuratieve schilderijen te zien zijn. Piet de Wilde heeft zich tijdens en na zijn werkzame leven bij Heineken toegelegd op het beeldhouwen. Hij doet dit inmiddels al zo'n dertig jaar. Hij maakt bronzen beelden, realistisch met soms een wat meer vrij ontwerp. Zijn beelden giet hij zelf. Hij doet vaak mee aan exposities en de 'Open Atelier Route' om meer mensen kennis te laten maken met zijn werk. Voor de tentoonstelling is een selectie gemaakt van kleine beelden van dieren en mensen.
De expositie wordt op vrijdag 12 april om 20.00 uur geopend door Hille Schilstra. U bent welkom bij de opening of daarna tijdens openingsuren van het Wierickehuis om de werken te komen bezichtigen. De tentoonstelling loopt tot begin september.

Bron: Kijk op Bodegraven-Reeuwijk 10 april 2019

Werkstraf dreigt voor Van Rooy

NIEUWERBRUG Saskia van Rooy (54) moet volgens het Openbaar Ministerie een voorwaardelijke werkstraf van 120 uur krijgen voor het stalken van voormalig zwanendrifter Bep Oostveen uit Nieuwerbrug. De Stolwijkse, tevens raadslid namens Dierbaar Krimpenerwaard, zou Oostveen het werken soms onmogelijk hebben gemaakt, door hem in 2014 vaak te volgen en te fotograferen. Volgens Van Rooy was dat nodig om strafbare feiten te verzamelen en niet onwettig. Mede dankzij Van Rooy is het zwanendriften sinds 2017 verboden. De drifters zouden zich illegaal zwanen toeëigenen en de beesten daarbij toetakelen, aldus Van Rooy. De Haagse rechtbank doet op 19 april uitspraak.

Van Rooy schoot te ver door

Jan Belt

Groene Hart - Wie stalkte nou eigenlijk wie? Deze vraag drong zich gisteren op bij de zoveelste rechtszaak over het hoog opgelopen conflict tussen de Stolwijkse dierenbeschermster Sakia van Rooy en de Nieuwerbrugse zwanendriftersfamilie Oostveen.
Jarenlang verbleef Van Rooy in de nabijheid van de inmiddels overleden zwanendrifter Piet Oostveen en zijn zoons. Dat was volgens de Stolwijkse (54) nodig om bewijs te verzamelen van de strafbare feiten die deze familie en andere zwanendrifters jarenlang zouden hebben gepleegd.
De lezing van Van Rooy: zwanen werden op illegale wijze gevangen en eigendom gemaakt Daarbij zouden de dieren op beestachtige wijze zijn mishandeld, bijvoorbeeld bij het tatoeëren van de snavels en het breken van vleugels, zodat de beesten niet (ver) konden wegvliegen. „Ik heb gedaan wat de politie en andere instanties aanvankelijk weigerden te doen", claimt Van Rooy. Ze verzamelde niet alleen 'bewijs', maar zocht met foto's en filmpjes ook de publiciteit. Vrijwel elke dag trok ze erop uit, vooral in de Krimpenerwaard. Er volgden rechtszaken tegen zwanendrifters, onder meer de familie Oostveen. Zij werden medio 2016 veroordeeld tot geldboetes van maximaal 1500 euro. Het zwanendriften werd per 1 januari 2017 wettelijk verboden.
Volgens het Openbaar Ministerie is Van Rooy 'veel te ver doorgeschoten' in haar fanatieke werkwijze. „Dit moet stoppen, dat moet ook voor mevrouw Van Rooy duidelijk zijn", zei officier van justitie San-nes. Daarom eiste hij een voorwaardelijke werkstraf van 120 uur. „Zijn ze gestoord?!", riep Van Rooy.
De advocate van Bep Oostveen, Natasja Wouters, zei dat hij zich 'een constante prooi' van Van Rooy voelde. Zij zou hem op 'destructieve' wijze overal zijn gevolgd. Deze 'ziekelijke obsessie' zou er volgens Wouters voor hebben gezorgd dat Oostveen slecht sliep. „De familie wil nu weieens een punt zetten achter alle rechtszaken, maar Van Rooy gaat maar door."
Nieuwe aanklacht
De Stolwijkse kondigde gisteren een nieuwe aanklacht tegen Oostveen aan, wegens stalking. „Niet zij, maar hij heeft zich schuldig gemaakt aan stalking", betoogde raadsman Sébas Diekstra namens Van Rooy. Zij omschreef Oostveen zelfs als 'levensgevaarlijk'.
Bij een ruzie met Oostveens vrouw en zus zou Van Rooy eind 2013 klappen en trappen hebben gekregen. Ze zou zelf ook hebben geschopt en de haar belaagsters aan hun haren hebben getrokken. „Dit verhaal is van a tot z gelogen", aldus Van Rooy. „Ik was slachtoffer van poging tot doodslag, maar nu zelf verdachte van mishandeling." Op de zitting bleek dat het OM daarvoor geen straf eist. Sannes: „Als ze al iets deed, was het noodweer."
Uitspraak op vrijdag 19 april.

Bron: AD Woerden 9 april 2019

Tentoonstelling in Wierickehuis

NIEUWERBRUG - De tentoonstellingscommissie van het Wierickehuis bereidt weer een nieuwe expositie in het Nieuwerbrugse gemeenschapshuis. Jan en zoon Michiel van de Burgt en Judith van Heel hebben een selectie ' gemaakt van de werken, schilderijen en bronzen beeldjes van de kunstenaars Wilhelm Dewender, Cok Graafland en Piet de Wilde. ' De opening van de expositie heeft vrijdag plaats. Tot die tijd kunnen belangstellenden nog een kijkje nemen bij de tentoonstelling Hof van Waarder. Het Wierickehuis is gevestigd aan de Graaf Albrechtstraat 1.

Bron: AD Woerden 9 april 2019

Pin It