Nieuwe opvoering Animoso

NIEUWERBRUG -Toneelklup Animoso uit Nieuwerbrug staat binnenkort weer op de planken met een opvoering van 'Ik ben er wel, maar... ik ben er niet!', een klucht in twee bedrijven, geschreven door Jan Tol en Astrid Baijs. Het stuk speelt zich af in een hotel dat tijdelijk wordt gerund door Evert. Zonder enige ervaring in het hotelwezen probeert hij zo goed en zo kwaad als het gaat de zaken in goede banen te leiden. En dan... een gaslek, het bad verstopt en een deur op slot? Kom kijken naar de opvoering van de klucht op zaterdag 8 februari, vrijdag 14 februari en zaterdag 15 februari. De deuren van het hotel in het Wierickehuis (Graaf Albrechtstraat 1, Nieuwerbrug) zijn om 19.15 uur geopend en om 20.00 uur start de voorstelling.
Kaarten (a 10 euro, incl. drankje in de pauze) zijn online verkrijgbaar via animoso.nu of fysiek tijdens de reguliere openingstijden van het Huis van Alles in het Wierickehuis of op dinsdagavond 4 februari en donderdag 6 februari tussen 19.00 en 21.00 uur. Let op! Op vrijdagavond 14 februari is de opvoering van de klucht speciaal geschikt gemaakt voor doven en slechthorenden. Meer informatie? Neem contact op met Conny van Bemmel (06-48829288).

Bron: Kijk op Bodegraven Reeuwijk 20 januari 2020

Plannen gesmeed voor Franckenlocatie

NIEUWERBRUG - De oude locatie van smederij Francken aan de Korte Waarder gaat eindelijk op de schop. Na jaren van overleg is er een overkomst tussen gemeente en eigenaar getekend. Op de locatie komen vijf kleine en twee grotere woningen, beiden met eigen parkeerplaatsen. Ook worden er vijf extra parkeerplaatsen gerealiseerd. Het eindresultaat laat wel een paar jaar op zich wachten. De grond moet eerst gesaneerd worden en uiteraard moet ook het vergunningen-traject worden doorlopen.

Bron: Kijk op Bodegraven-Reeuwijk 22 januari 2020

Agrariërs moeten tussen alle regeltjes door ondernemen

NIEUWERBRUG AAN DEN RIJN - Hoe onderneemt een agrariër? Bij Kaasboerderij Verhoef weten ze hoe ze tussen alle regels door moeten werken. "Elke instantie wil wat van ons. Wij blijven rustig en zetten een stip op de horizon. Of het nou linksom of rechtsom is, we gaan naar die stip."
Aan de keukentafel op Kaasboerderij Verhoef vertellen Johan en Daniëlle Verhoef samen met hun kompaan Arend Jan Lugthart hoe zij hun onderneming runnen. Een agrarisch ondernemer is gewend om te denken in grote investeringen op lange termijnen. Het meeste vermogen zit in onroerend goed en dat kan alleen gefinancierd worden over een langere periode. Voor hun inkomen zijn agrariërs echter sterk afhankelijk van de politiek, en die is een stuk minder gericht op de lange termijn. Er moet dus diep in de buidel getast worden op basis van onzekere inkomsten in de toekomst. Hoe gaat Kaasboerderij Verhoef met die tegenstelling om?
INVESTEREN ONDER HET OOG VAN DE OVERHEID
"Het eerste dat we doen als we willen investeren is de wet en regelgeving checken," zegt Daniëlle. "Dat gaat om de regels die nu gelden, maar ook wat er in aantocht is." Dat laatste vergt goed inschattingsvermogen en een beetje geluk. Zo vertelt Johan over het moment dat het melkquotum werd afgeschaft in 2015: "We keken vooruit en konden kiezen: uitbreiden naar meer koeien of verduurzamen van wat we hadden. We zagen moeilijkheden op de horizon en kozen voor dat laatste." De boerderij investeerde in kaasmaken en het optimaliseren van de melkproductie. En dat bleek maar goed ook. "Niet veel later kwam het fosfaatrecht voor het quotum terug. En nu heb je natuurlijk die stikstof-business."
De stikstofuitstoot van Kaasboerderij Verhoef is niet te hoog, maar de ondernemers houden de ontwikkeling toch angstvallig in de gaten. Daniëlle: "We willen bijvoorbeeld een nieuwe vloer in de stallen voor extra koecomfort. We kiezen hierbij voor een duurdere vloer, een investering van ca. 2 ton, omdat die gelijk onze amoniakemissie reduceert. Zo vangen we twee vliegen in één klap."
Dat klinkt mooi, maar er is een keerzijde:het is de vraag of die investering zich terugbetaalt. "We verhogen het dierenwelzijn en dat levert waarschijnlijk iets meer melk op, verlaagt hopelijk de gezondheidskosten en levert als het meezit voordeel op via de investeringsaftrek. Stikstofreductie levert daarentegen helemaal niets op. We doen het omdat we erin geloven en het bij het bedrijf past."
GEMEENTE WACHT AF
Over de gemeente zijn de ondernemers positiever. "De gemeente is agrarisch gezind," zegt Arend Jan. "Ze gaan het gesprek aan als het nodig is en agrariërs worden goed vertegenwoordigd."
Het enige kritiekpunt is de traagheid van procedures. "De gemeente kijkt telkens afwachtend naar wat de landelijke politiek doet," merkt Johan op. "De gemeente is huiverig om vergunningen goed te keuren op basis van de huidige wetgeving als er nieuwe regelgeving in de maak is. Ze vrezen dat ze later iets moeten terugdraaien of dat ze straks op de vingers getikt worden. Procedures worden dan net zo lang opgerekt tot de nieuwe wet klaar is. Maar dan staat de volgende al in de steigers..."
Niet alleen de overheid De ondernemers worden gek van alle regels. Die komen namelijk niet alleen van de overheid. "Elke instantie heeft zijn eigen ideeën en wil iets van je. Bank, melkfabrieken, natuurorganisaties... Eigenlijk heeft de hele sector rondom het boerenbedrijf een vinger in de pap en 'beslist' mee in jouw bedrijfsvoering," vertelt Johan. De melkfabrieken zijn het meest extreem, denkt hij. Die hanteren een puntensysteem dat bepaalt welke prijs je voor je melk krijgt, maar dat systeem verandert telkens. "Het hangt er net vanaf waarmee het melkmerk goed kan scoren. Is 'weidemelk' hip, dan krijg je geld voor koeien in de wei. Maar dat kan volgend jaar weer anders zijn. Zo wordt je als agrariër soms gedwongen te investeren in zaken waar je niet achter staat." Het is een van de redenen dat Verhoef heeft gekozen voor het verkazen van de melk. Daarmee is de lijn tot de markt korter en wordt het aantal 'bemoeiende partijen' beperkt. "Het is belangrijk gewoon rustig te blijven en achter je eigen principes te staan," denkt Daniëlle. "We maken onze eigen afweging en als een afnemer daar niet blij mee is, komen ze maar uitleggen waarom het anders moet. In die gesprekken blijft er al gauw niet veel meer van de eisen over. Ze hebben immers ook belang bij een continue afzet en kwaliteit."
"Elke ondernemer heeft zorgen over kosten en de toekomst, maar bij agrariërs is het extra ingrijpend," meent Arend Jan. "Je stopt je ziel en zaligheid in een product en daarna moet je maar afwachten of het gewaardeerd wordt." Daniëlle doet er nog een schepje bovenop: "We horen bij de enige sector waarin ondernemers hun producten gratis weggeven en pas eind van de week weten wat ze ervoor krijgen."
ALTERNATIEF
De boerenprotesten waren niet alleen een reactie op het stikstofbeleid. Het was de regeldruppel die de al volle emmer van de agrariërs deed overlopen. Johan is ook naar het Malieveld gegaan. "Er waren zoveel leuke reacties. Het besef dat een groot deel van Nederland achter je staat, geeft een goed gevoel. We zijn trots op de melkveehouderij in Nederland en we zouden het niet anders willen. Hoewel ik ook begrijp dat dat een prijs heeft. We kunnen niet én én én."
Johan, Daniëlle en Arend Jan denken dat het ook anders kan. Volgens hen zouden de overheid, melk-fabrieken en banken een voorbeeld kunnen nemen aan de agrarische natuurverenigingen. "Het is heel prettig met hen samen te werken," vertelt Daniëlle. "Ze stimuleren bijvoorbeeld een natuurvriendelijk maaibeleid. Zij geven een beloning als je bijdraagt en dringen daar op aan, maar ze laten je ook in je waarde. Je kunt een kleine financiële compensatie krijgen en meedoen is goed voor je imago, maar je behoudt de keuze om ervan af te zien. Het is niet cruciaal voor je levensonderhoud."
Agrarische natuurverenigingen bevatten een mengeling van agrariërs en andere natuurliefhebbers. "Het zijn geen 'regelclubjes'," zegt Johan. "Ze zijn bereid mee te denken. Je wordt gehoord in plaats van dat regels je opgelegd worden. Bovendien zien ze dat je niet overal dezelfde regels kan toepassen." Dat laatste is het grote probleem van landelijk beleid. Aan de andere kant kun je ook niet zonder. "Het blijft lastig: wie moet de regels maken? Niemand kan het helemaal goed doen."
Tekst en beeld: Key Tengeler

Dit artikel is gepubliceerd in Quartaal Magazine Q4, het digitale magazine van Ondernemers Platform Bodegraven-Reeuwijk, OPBR. De volledige versie van dit artikel kunt u lezen op www.opbr.nl

Bron: Kijk op Bodegraven-Reeuwijk 22 januari 2020

Marco de Hollander op Koningsdag naar Nieuwerbrug

Nieuwerbrug aan den Rijn - Oranjevereniging Prinses Juliana, TAP evenementen en Hugo Beijeman zijn al enkele maanden bezig met de organisatie van Koningsdag 2020. De organisaties zijn bezig geweest met het bekijken en boeken van artiesten om deze dag zo gezellig mogelijk te maken voor jong en oud. Inmiddels is de eerste artiest geboekt: Marco de Hollander.

Marco de Hollander komt uit Ter Aar. Hij is de 'Vrolijkste Volkszanger van Nederland' die overal waar hij optreedt voor een geweldige sfeer weet te zorgen. Hij weet met zijn oer-Hollandse repertoire het publiek in te pakken. Met nummers als 'Dit wordt een avond', 'Ik heb de hele nacht alleen aan jou gedacht' en 'Jij bent de leukste' scoorde hij leuke hits. Een optreden van Marco de Hollander is een feest der herkenning. Met een mix van eigen hits en de grootste Hollandse meezingers zet Marco de Hollander ieder publiek óp zijn kop. Dat gaat dus al een geweldig feest worden. Volgende maand hoopt de organisatie nog meer bekend te maken over het Koningsdagprogramma in Nieuwerbrug aan den Rijn.
SPONSOREN
Ook zijn de organisatoren druk bezig met het aanschrijven van sponsoren en gelukkig hebben ze al veel positieve reacties binnen gekregen. Als u nog geen brief hebt gehad, maar wel wilt sponsoren, dan kunt u contact opnemen met Carla Vonk: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 06-41970684.

Bron: Kijk op Bodgraven-Reeuwijk 8 januari 2020

'Nieuwerbrug wordt steeds mooier!'

Nieuwerbrug aan de Rijn -Over negen maanden vindt de zogeheten 'herinrichting' plaats van het dorp Nieuwerbrug aan den Rijn binnen de bebouwde kom. In hoofdlijnen bestaat deze herinrichting uit het opbreken/aanbrengen van elementenverharding, groenvoorzieningen en asfalt. Maandelijks geeft de uitvoerder een update. De feestdagen zijn voorbij en de werkzaamheden worden weer opgepakt. Dit gebeurt op het plein aan de Graaf Florisweg, waarbij de Graaf Albrechtstraat wordt afgesloten. De Graaf Florisweg blijft verder open voor verkeer, daar de Korte Waarder vanaf de Graaf Lodewijkstraat wordt afgesloten. Hier worden uitwijkplaatsen gerealiseerd. Wanneer de uitwijkplaatsen zijn gemaakt, gaat de Korte Waarder weer open. Vanaf 21 januari gaat de Graaf Florisweg en Weijpoort dicht. Hierbij wordt een omleiding ingesteld. Op de Korte Waarder binnen de bebouwde kom is het asfalt hersteld met een nieuwe onderlaag. De weg is weer begaanbaar. De plaatsing van de top- ofwel deklaag van het asfalt zal in de loop van 2020 in combinatie met de asfaltwerkzaamheden aan de Weijpoort plaatsvinden. Daarnaast is het trottoir nagenoeg gereed met de desbetreffende inritten. In het algemeen vraagt de uitvoerder aandacht voor de veiligheid in het verkeer, middels het navolgen van signalering, het verminderen van de snelheid en het opvolgen van instructies. Heeft u vragen? Er is een inloopspreekuur op woensdag van 10.00 tot 11.00 uur in de uitvoerderskeet Korte Waarder ter hoogte van huisnummer 24.

Bron: Kijk op Bodgraven-Reeuwijk 8 januari 2020

Verzet tegen bedrijventerrein bij Nieuwerbrug

NIEUWERBRUG - Een groot deel van de inwoners van Nieuwerbrug is fel tegen de plannen om een bedrijventerrein aan te leggen bij het dorp, het zogeheten Werklint, net op het grondgebied van Woerden. De gemeente Woerden heeft de plek aangewezen als één van de mogelijke locaties waar bedrijven zich kunnen vestigen. „Het doet in alle opzichten afbreuk aan het leefgenot van de Nieuwerbruggers", schrijft Werkgroep Innovatie Nieuwerbrug in een reactie aan het gemeentebestuur van Woerden. „Wij zijn hier juist gaan wonen om de landelijkheid en niet om de economische problemen van Woerden op te lossen. Wij zijn vastberaden om alles te doen om de plannen van tafel te krijgen."

Bron: AD Woerden 8 januari 2020

 

 

 

Pin It