Als het in Nederland langdurig droog is, is er in West-Nederland onvoldoende zoetwater beschikbaar. Dan voeren we extra zoetwater aan door het gebied van De Stichtse Rijnlanden. Deze aanvoerroutes noemen we de KWA: Klimaatbestendige Water Aanvoer Midden Nederland.
De verwachting is dat door klimaatverandering de behoefte aan zoetwater toeneemt en de KWA vaker en langduriger ingezet gaat worden. Onder de naam 'Capaciteitsuitbreiding Klimaatbestendige Wateraanvoer', KWA+ gaan we de wateraanvoer uitbreiden.

Route Enkele Wiericke - Oude Rijn

In droge tijden, zoals in de zomer van 2018, is extra water nodig voor het westen van Nederland. Eén van de routes waarlangs dit water wordt aangevoerd, loopt via de Enkele Wiericke naar de Oude Rijn. Ten oosten van Fort Wierickerschans mondt de Enkele Wiericke uit in de Oude Rijn. Hier liggen twee bruggen over de Enkele Wiericke. De bruggen vormen een knelpunt in de route, omdat ter plekke onvoldoende water doorgevoerd kan worden. Het waterschap wil beide bruggen, de fietsbrug en de autobrug, vervangen door nieuwe bruggen met een groter doorstroomprofiel.
Deze werkzaamheden vinden plaats in het gebied waar u woont of werkt. Reden voor het waterschap om u over deze plannen te informeren. Uitvoering van de plannen is voorzien in 2021.

In deze nieuwsbrief leest u meer over het project en de manier waarop u kunt reageren op de plannen. De werkzaamheden staan beschreven in een projectplan.

Het waterschap legt dit projectplan van 12 maart tot 23 april 2020 ter inzage. In deze periode kunt u reageren op het plan.
Het projectplan vindt u na 12 maart 2020 op de website van het waterschap, www.hdsr.nl/kwa.

Ook organiseren we in deze inspraakperiode een inloopavond. Tijdens deze avond kunt u vragen stellen, ideeën inbrengen en reageren op het plan. Deze avond is op maandag 23 maart 2020 in het Wierickehuis, Graaf Florisweg 4, in Nieuwerbrug. Aanvang: 19.30 uur. U bent van harte welkom!

Plannen voor de Enkele Wiericke

Het plan is om de fietsbrug en autobrug te vervangen door twee bruggen en de oever onder en tussen de bruggen te verbreden. Onder de autobrug is ook een set deuren aanwezig. De deuren kan het waterschap in geval van nood met een touw sluiten om ervoor te zorgen dat er vanuit de Oude Rijn geen water naar de Enkele Wiericke kan stromen. We gaan deze verouderde deuren ook vervangen.
Het waterschap werkt in dit project nauw samen met de gemeente, de eigenaar van beide bruggen.
In het afgelopen jaar zijn oriënterende gesprekken gevoerd met de beheerder van het Fort, direct aanwonenden en mede-overheden over mogelijke oplossings-richtingen, wensen en eisen. Ook zijn voorbereidende onderzoeken uitgevoerd, zoals naar de aanwezige flora en fauna en de kwaliteit van de (water)bodem.

Wat betekenen de plannen voor u?

overlast zo beperkt mogelijk te houden, bijvoorbeeld door de bruggen om de beurt te vervangen.
Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren is het ook nodig de Enkele Wiericke te stremmen voor vaarverkeer.

Meer informatie

Achtergrondinformatie over het project en de maatregelen, vindt u op www.hdsr.nl/kwa Hier vindt u ook de animatie over het project: www.hdsr.nl/animatiekwa
Heeft u vragen? Mail of bel de omgevingsmanager Martijn Oosting via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of+31 (0)6 2029 4006.
KWA+ is een gezamenlijk project van Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en hoogheemraadschap van Rijnland. Het project is onderdeel van het Deltaprogramma Zoetwater.

Colofon

Bureau Communicatie
Poldermolen 2
Postbus 550 3990 GJ Houten
030 634 57 00
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
www.destichtserijnlanden.nl/kwa

Pin It