Vanaf 1 maart gaan peutergroepen de Brug (Nieuwerbrug), de Bron (Reeuwijk) en Speel- en Werkhoeve (Bodegraven) een extra dag open. De peuteropvang zal open zijn op maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagochtend, zoveel mogelijk gelijk aan de schooltijden.
De peutergroepen gaan 4 dagen open omdat de overheid de uren voor de Voorschoolse educatie(VE) regeling uitbreidt naar 16 uur. Peuters met (risico op) een taalachterstand krijgen vanuit het consultatiebureau een VE-indicatie. Tijdens deze voorschoolse educatie wordt er extra aandacht besteed aan de ontwikkeling van de peuters en kunnen zij zonder achterstand starten op de basisschool. Peutergroep de Brug is een gecertificeerde VE peutergroep, vandaar de extra openingsdag.


Op peutergroepen zijn ook kinderen zonder VE indicatie welkom. De ouders kunnen dan zelf kiezen welke dag en hoeveel dagen ze hun peuter naar de peuteropvang brengen.
Op de peutergroepen kunnen peuters spelen, leren en de wereld ontdekken. Er wordt aandacht besteed aan de taalontwikkeling, de sociaal emotionele ontwikkeling, de ontwikkeling van zintuigen en de motoriek. Doordat de peutergroepen gevestigd zijn in een basisschool wennen de peuters alvast aan de omgeving, dit maakt de stap naar de basisschool minder spannend. Dit alles zorgt dat de peutergroepen een fijne, veilige plek is voor alle peuters.

Pin It