Speurtochten in Bodegraven

BODEGRAVEN/NIEUWERBRUG - Ben je nog aan het verzinnen wat je met de kinderen kunt gaan doen in het Paasweekend? Dan hoef je niet ver! Verschillende wijken in Bodegraven hebben iets georganiseerd. Zo kunnen kinderen letters op ramen en eieren in tuinen zoeken. Ook zijn er opdrachtjes te doen en voor tieners is er een Paaschallenge.
In Weideveld is van woensdag 31 maart tot en met zondag 4 april de 'Paaschallenge in de Stille Week'. Het startpunt is Vogelwikke 41. In Weideveld is ook de Paastocht Weideveld van donderdag 1 tot en met maandag 5 april. Het startpunt is Klaproos 11. In de dronenwijk is van 2 tot en met 5 april een speurtocht met een willekeurig startpunt. Ook Speurtocht Noord heeft een willekeurig startpunt. Deze wordt gehouden van 1 tot en met 5 april. In Broekvelden wordt ook een speurtocht gehouden van 1 tot en met 5 april en in Nieuwerbrug wordt er van 30 maart tot maandag 5 april een Paasspeurtocht gehouden, in Nieuwerbrug liggen de instructies voor de speurtocht in een schatkist bij de Brugkerk. Meer informatie vind je op www.hervormdbodegraven.nl. Daar download je ook de routes en invulbladen.

Bron: Kijk op Bodegraven-Reeuwijk 31 maart 2021

Nieuwe bruggen over Enkele Wiericke

NIEUWERBRUG - In het najaar van 2021 start het waterschap met het vervangen van twee bruggen over de Enkele Wiericke in Nieuwerbrug. Met de nieuwe bruggen kan het waterschap tijdens erg droge zomers meer water aanvoeren naar West-Nederland. Aannemer Dura Vermeer voert de werkzaamheden uit en heeft de plannen verder uitgewerkt. In een online presentatie kunt u zien wat de plannen zijn, hoe de planning eruit ziet en hoe u op de hoogte kunt blijven van de voortgang van het project.
KLIMAATBESTENDIGE WATERAANVOER (KWA)
Door de klimaatverandering is het langer en vaker erg droog in Nederland. Tijdens deze droge periodes neemt de aanvoer van het water in de rivieren af en kan zeewater dieper landinwaarts stromen. Om ervoor te zorgen dat ook in deze periodes voldoende zoetwater beschikbaar is in West-Nederland, voert het waterschap vanuit onder andere de Enkele Wiericke extra zoetwater aan naar het westen.
KNELPUNT IN DE AANVOERROUTE
Omdat de vraag naar zoetwater in West-Nederland toeneemt, breidt het waterschap de capaciteit van de wateraanvoer uit. Hiervoor zijn op verschillende plekken in het gebied van het waterschap maatregelen nodig, zoals het opheffen van knelpunten in de aanvoerroute. De auto- en fietsbrug bij Fort Wierickerschans in Nieuwerbrug zijn zo'n knelpunt. De bruggen zijn niet berekend op extra water en zorgen voor opstuwing ervan. In samenwerking met de gemeente Bodegraven-Reeuwijk sloopt het waterschap daarom de bruggen en vervangt ze door nieuwe bruggen waar meer water onderdoor kan stromen. Onder de autobrug komt een nieuwe faunapassage. De uitvoering is gepland vanaf eind augustus 2021.
ONLINE PRESENTATIE
Op dit moment is het niet mogelijk om een fysieke informatieavond te organiseren. Daarom is er een online presentatie over het ontwerp van de bruggen, de planning van de werkzaamheden en hoe u op de hoogte kunt blijven van de voortgang. De presentatie en meer informatie vindt u op de website van het waterschap: www.hdsr.nl/kwa

Bron: Kijk op Bodegraven-Reeuwijk 31 maart 2021

Op stoom met verhalen over Put van Broekhoven
Nieuwerbrugse speurders komen stoomlocomotieven op het spoor

Tekst: Ad van den Herik

Precies 85 jaar geleden ging N.V. aannemingsbedrijf J.P. Broekhoven voor een aanneemsom van 1,5 miljoen gulden aan de slag in Nieuwerbrug. Het gerenommeerde bedrijf uit Nijmegen veranderde de strook grond van weduwe Rijlaarsdam in enkele jaren tijd van graasvlakte voor koeien tot een put - die diende als hofleverancier voor het zandbed van de A12 (toen rijksweg 12 geheten, de eerste snelweg van Nederland).
De diepe zandwinplek, vernoemd naar de aannemer, zit vol verhalen. Deze ver­halen probeert de werk­groep Republiek aan den Rijn te achterhalen en te documenteren. In die zoek­tocht stuitten de archieven­uitpluizers op nog tast­bare relicten uit die tijd: twee stoomlocomotieven die acht decennia geleden wagons vol zand vervoer; den van 'de put' naar de A12. "We zijn nog steeds bezig met de geschiedenis van de Weijpoortse polder, inclusief de Put van Broekhoven. We zaten met allerlei vragen en toen kwamen we uit bij Gerard van Santen, een smalspoorhobbyist. Die wees ons op een filmpje van het museum Stoomtrein Katwijk-Leiden," vertelt Jan van de Burgt namens de werkgroep.
ROESTEN
Wie op YouTube het filmpje 'Stoomtrein Katwijk Leiden 6/2020' aanklikt, ziet dat een vrachtauto met aanhanger de zogenaamde 'loc51' bij het museum in Valkenburg (ZH) aflevert. Het aannemingsbedrijf Broekhoven schafte in 1936 het in Berlijn vervaardigde stoomvoertuig aan en zette het direct in bij de werkzaamheden in Nieuwerbrug. Na de watersnoodramp van 1953 bewees de stoomlocomotief zijn laatste diensten bij het dichten van de dijken op Schouwen-Duiveland.
Daarna stond het metalen gevaarte decennia lang werkloos te roesten op de werf van Broekhoven in Maarssen. Het mobiele erfgoed leek op een gegeven moment zelfs verdwenen, totdat het opdook in Valkenburg. "In het museum zijn hobbyisten bezig met het opknappen van de locs. Goed onderhoud en reconstrueren kost veel geld," weet Jan. Zou de Nieuwerbrugger het een idee vinden om zo'n stoomlocomotief aan te schaffen of in bruikleen te vragen en die te posteren in de omgeving van de Put van Broekhoven als een tastbare herinnering aan dit bijzondere deel van de dorpsgeschiedenis? "Ik weet niet voor hoeveel geld het museum de stoomlocomotief heeft gekocht en of ze die kwijt willen. Het lijkt me niet haalbaar, maar het is natuurlijk wel leuk om ermee bezig te zijn."
INFORMATIEBORD
De museumcollectie in Valkenburg telt momenteel twee stoomlocomotieven die Broekhoven over het smalspoor bij Nieuwerbrug liet tuffen. "Maar," zo weet Jan, "bij het werk gebruikte Broekhoven mogelijk meer locomotieven. Sommigen hebben het over wel vijf of zes. We zijn er nog niet achter waar die andere zijn gebleven."
De werkgroep Republiek aan den Rijn wil bij de Put van Broekhoven een informatiebord plaatsen* over verschillende onderwerpen, waaronder natuur en geschiedenis. Vanzelfsprekend krijgen de wetenswaardigheden over de stoomlocomotieven dan ook een prominente plek. "Er gaan in Nieuwerbrug zelfs verhalen rond dat er op de bodem nog een locomotief zou liggen. Dat geloof ik niet. Broekhoven werkte heel vakkundig en heeft de put gecontroleerd laten vollopen. Een duikclub uit Gouda heeft jarenlang de hele put rondgedoken, maar niks gevonden," besluit Jan met een lach.
Zelf een stoomtreinrit]e maken?
De stoomlocomotieven (Loc50 en Loc51) die bij de Put van Broekhoven dienst deden, kun je met eigen ogen aanschouwen in museum Stoomtrein Katwijk-Leiden. Hier kun je ook een rit maken met een stoomtrein langs het Valkenburgse Meer. In een tocht van een half uur ervaar je de sfeer van vroeger. Dit geldt allemaal uiteraard na opheffing van de corona-maatregelen. Meer informatie staat op www.stoomtreinkatwijkleiden.nl.

Bron: Kijk op Bodegraven-Reeuwijk 31 maart 2021

THEMAPAGINA / Nieuwerbrug wordt steeds mooier!
Gemeente Bodegraven Reeuwijk

In Nieuwerbrug is er afgelopen jaar, met input van het dorpsteam WIN, hard gewerkt aan een vernieuwd kloppend hart van het dorp. Daarmee versterken we de authentieke sfeer en het dorpskarakter. Nieuwerbrug is toekomstbestendiger geworden. Verschillende straten in het dorp zijn opnieuw ingericht: de Korte Waarder, de Hoge Rijndijk, de Bruggemeesterstraat en een deel van de Weijpoort zien er weer strak uit. Het dorp blijft altijd in ontwikkeling en er zijn steeds weer nieuwe projecten waar aan gewerkt wordt. Zo wordt er nog steeds vrij hard gereden, is er weinig parkeerruimte en zorgt de overgang van asfalt naar straatstenen voor trillingen en overlast. Daar werken we nog aan, bijvoorbeeld in de Graaf Florisweg. Maar de grootste overlast door de herinrichting van de hoofdstraten is achter de rug. Het ging niet zonder slag of stoot, we deden een groot beroep op het uithoudingsvermogen van de aanwonenden. Ik wil hen van harte bedanken voor alle medewerking en begrip en hoop dat ze nog lang mogen genieten van een prachtig Nieuwerbrug!
Kees Oskam, wethouder gemeente Bodegraven-Reeuwijk

De Wijde Wiericke

Half september zijn de werkzaamheden in het westelijk gelegen deel van project De Wijde Wiericke in Nieuwerbrug gestart. Hiermee maakt de aan­nemer het terrein geschikt voor de bouw van onder andere de nieuwe ba­sisschool en woningen. Eerst is het terrein van de tijdelijke natuurspeeltuin en de voormalige hondenuitlaatplaats geëgaliseerd. De bosschages zijn verwijderd en de kabelbaan is verhuisd van de tijdelijke naar de definitieve natuurspeeltuin. Ook het clubhuis van de voormalige ijsbaan is weggehaald. In een deel van het gebied is er gezocht naar niet-gesprongen explosieven. Er zijn geen verdachte objecten gevonden. Begin november zijn er nieuwe sloten gegraven en andere sloten verbreed of (deels) gedempt.
Voorbelasting
Daarna is het zand voor de voorbelasting aangevoerd en is het terrein voor­zien van verticale drainage. Dit is nodig om ervoor te zorgen dat het gebied in de toekomst niet teveel gaat verzakken. De voorbe­lasting blijft naar verwachting een jaar liggen, voordat er verder op gewerkt kan worden. Ondertussen heeft de aannemer het gedeelte van de bouwweg evenwijdig aan het spoor verlegd naar de plek van de definitieve ontsluitingsweg van de nieu­we wijk.

Nieuwbouw school en gymzaal De Brug

Met de komst van De Wijde Wiericke, een nieuwbouwwijk, krijgt ook De Brug een nieuw schoolgebouw. Gymzaal De Brug verhuist mee en krijgt een eigen plek bij de school.
Het onderzoek naar de financiële haalbaarheid om van De Brug een integraal kind centrum (IKC) te maken, loopt nog. Kinderopvang, onderwijs en buitenschoolse opvang komen dan samen onder één dak. Het is handig voor de samenwerking en zorgt voor een doorgaande ontwikkellijn voor de kinderen. Het is de wens van het schoolbestuur om dit op deze manier in te richten en het past in de ambities van de gemeente. Opkorte termijn wordt hierover de knoop doorgehakt. Daarna kunnen schoolbestuur en gemeente samenwerken aan het ontwerp van de nieuwbouw.

Voetbalpleintje, speeltuin en spoorzone

In september 2020 is het terrein van de tijdelijke natuurspeeltuin en de voormalige hondenuitlaatplaats geëgaliseerd. Dit wordt de nieuwe locatie van School de Brug met gymzaal. Bosschages zijn verwijderd en de kabelbaan is verhuist van de tijdelijke naar de definitieve natuurspeeltuin. Ook het verharde trapveld is verdwenen en krijgt een andere plek in de wijk. Het trapveld komt tussen de tennisvereniging en de natuurspeelplaats.
De natuurspeeltuin aan de kant van de Dubbele Wiericke is zo goed als klaar. Er worden nog verbeteringen doorgevoerd bij deze natuurspeeltuin, Het streven is om dit jaar ook het wandelpad te realiseren langs de spoorlijn en die aan te sluiten op het al bestaande wandelpad bij de Dubbele Wiericke. Zo wordt het mogelijk om een rondje De Wijde Wiericke te wandelen.

Vervangen bruggen bij Fort Wierickerschans

Door de klimaatverandering is het langer en vaker erg droog in Nederland. Tijdens deze droge periodes neemt de aanvoer van het water in de rivieren af en kan zeewater dieper landinwaarts stromen. Om ervoor te zorgen dat er ook in deze periodes voldoende zoet water beschikbaar is in West-Nederland, voert het waterschap vanuit onder andere de Enkele Wiericke extra zoetwater aan naar het westen.
Omdat de vraag naar zoetwater toeneemt, gaan we meer water aanvoeren. De bruggen bij Zuidzijde en Weijpoort bij Fort Wierickerschans zorgen voor opstuwing van het water en zijn daar nu niet op berekend. In samenwerking met de gemeente gaat het waterschap de bruggen slopen en vervangen door nieuwe bruggen, waar meer water onderdoor kan stromen. Onder de autobrug komt een nieuwe faunapassage.
Op de website van het waterschap staat een online presentatie: http://hdsr.nl/kwa. Hier vertelt de aannemer over ontwerp van de bruggen, de planning en hoe u op de hoogte kunt blijven van de werkzaamheden. De uitvoering is gepland vanaf eind augustus 2021.

Trillingen in de Graaf Florisweg

Na de herinrichting in Nieuwerbrug geeft het verkeer meer trillingen op de Graaf Florisweg, tussen de Bruggemeesterstraat en de Hoge Rijndijk. Om overlast en schade aan de woningen te voorkomen, neemt de gemeente de fundering van de rijbaan nog eens onderhanden.
Bij deze herstelwerkzaamheden haalt de aannemer eerst de verharding over de rijbaan weg. Plaatselijk wordt de volledige fundering verwijderd en opnieuw uitgevuld. Daarna wordt de rijbaan weer dicht gestraat. De verwachting is dat dit van 19 tot en met 30 april duurt. De weg is dan afgesloten voor verkeer.
De gemeente weet dat dit herstel extra overlast geeft. Samen met de aannemer doen we ons best om de werkzaamheden soepel te laten verlopen, zodat de weg snel weer open kan.
Verkeersremmers
Afgelopen tijd waren er veel meldingen dat er te hard wordt gereden door de bebouwde kom van Nieuwerbrug. Daarom komen er extra snelheidsbeperkende maatregelen op de Weijpoort, de Graaf Florisweg en de Korte Waarder. Die worden in dezelfde periode geplaatst als bovenstaande werkzaamheden.

Woningen en parkeren bij Francken

De voormalige bedrijfslocatie van Francken Metaal ligt in het hart van Nieuwerbrug. Het staat al een aantal jaar leeg. De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan op 24 maart herzien en zo vastgesteld, dat er ruimte komt voor woningen. Daar is veel belangstelling voor. Het plan is om twee levensloopbestendige woningen aan de Hoge Rijndijk en vijf woningen aan De Korte Waarder te bouwen. Aan de Korte Waarder komt ook een ruim parkeerterrein met zestien openbare parkeerplaatsen en daarnaast nog eens drie parkeervakken. Daarmee wordt voorzien in de parkeerbehoefte voor de nieuwbouw en krijgt de buurt extra parkeergelegenheid.
Naar verwachting komen de woningen binnenkort in de verkoop. De start van de sloop van de huidige opstallen en sanering van de bodem is in juni dit jaar voorzien. In het najaar van 2022 betrekken dan de eerste bewoners hun nieuwe huis.
Meer informatie over de nieuwbouw vindt u op www.rijndijkwonen.nl.

Woningbouw aan de Hoge Rijndijk

Voor de locatie waar nu nog het  bedrijf Millenaar & Van Schaik zit, bereidt een ontwikkelaar een woningbouwplan voor. Het gaat om maximaal tien huizen. De direct omwonenden zijn hierover al geïnfor-meerd door de ontwikkelaar. De gemeente en de ontwikkelaar moeten nog tot definitieve overeenstemming komen. Als dat lukt, volgt daarna nog een planologische procedure, met inspraakmogelijkheden.

Nieuwe parkeerplaatsen in zicht

Door de historische structuur van het dorp Nieuwerbrug is er in het centrum een tekort aan parkeerplaatsen. De gemeente onderzoekt de mogelijkheid om een kavel tussen de Hoge Rijndijk en de Korte Waarder aan te kopen. Hier is ruimte voor nieuwe parkeerplaatsen en voor enkele woningen. Omwonenden en het dorpsteam WIN zijn via een video-inbel-informatieavond op 23 maart gevraagd hoe zij denken over dit plan en over ideeën voor de inrichting en de bereikbaarheid en openbaarheid van de parkeerplaats. Er is nog wel een besluit van de gemeenteraad nodig om geld beschikbaar te stellen.
Wilt u hier meer over weten? Neemt u dan contact op met Leon Rijsdam, via (0172) 522 522 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Toekomstvisie

Dorpsteam WIN maakte een aantal jaren geleden al de dorpsvisie voor Nieuwerbrug. Ook in de andere dorpen wordt er gewerkt aan dorpsvisies. De gemeente stelt in nauwe samenwerking met organisaties, de dorpsteams en inwoners (via enquêtes), een gemeentebrede toekomstvisie op. Dit wordt, vanwege de nieuwe omgevingswet per 1 januari 2022, de eerste versie van de nieuwe omgevingsvisie. De hoofdlijnen van de toekomstvisie, komen eind april beschikbaar om op te reageren. Meer informatie vindt u hier: www.bodegraven-reeuwijk.nl/toekomstvisie

Bron: Kijk op Bodegraven-Reeuwijk 31 maart 2021

Woningplannen Dronenhoek en Franckenlocatie naar de raad

BODEGRAVEN/NIEUWERBRUG - Terwijl Nederland gespannen in afwachting van de verkiezingsuitslagen voor de buis zat, vergaderde de commissie Ruimte over twee plannen die een beetje lucht kunnen geven aan de grote vraag naar woningen in onze gemeente.

De meeste tijd werd besteed aan het stedenbouwkundig plan voor de Hofjes van Dronen, die ontwikkeld moeten worden op het verkommerde bedrijventerrein Dronenhoek. Het bestemmingsplan voor de herontwikkeling van de Franckenlocatie op de plek van het voormalige metaalbedrijf in Nieuwerbrug vergde aanzienlijk minder tijd.
HOFJES VAN DRONEN
De eerste plannen voor de herontwikkeling van de Dronenhoek werden tijdens de presentatie vorig jaar april op hoofdlijnen met waardering ontvangen. De destijds gemaakte opmerkingen, zoals het nog onvoldoende inspelen op de klimaatadaptatie, waren in het nu voorgelegde stedenbouwkundige plan verwerkt, evenals de opmerkingen die zijn voortgekomen uit het participatieproces met de omwonenden. In de huidige plannen wordt uitgegaan van de bouw van 270 woningen, verdeeld over diverse typen en prijsklassen.
Ook nu lieten de fracties in de commissie duidelijk merken blij te zijn met de planontwikkeling in dit gebied. Dat neemt echter niet weg dat er op sommige onderdelen zorgen werden uitgesproken over de stedenbouwkundige invulling. Er waren opmerkingen over de geplande hoogbouw, al is die in het meest recente plan al van twaalf naar zeven woonlagen gegaan.
Ten aanzien van het parkeren zijn in het plangebied de gebruikelijke parkeernormen naar beneden bijgesteld. Als eerste spreker sprak Henk van der Smit (SGP) zijn zorgen daarover uit. Op zich was hij positief over de innovatieve kijk op parkeren, maar hij was bang voor het 'waterbedeffect' in de aangrenzende wijken. Hij knoopte aan zijn inbreng meteen de suggestie vast om meer parkeergelegenheid te creeren in de nabijheid van het station. Zijn opmerking over het parkeren werd door de meerderheid van de commissie gedeeld. Kees Willem van Os (fractie van Os) noemde de parkeeroplossingen zelfs een vorm van struisvogelpolitiek. Hij voorzag grote conflicten in de buurt en vreesde dat de kosten om dat op te lossen voor rekening van de gemeente zouden komen. Naar aanleiding van de opmerkingen over het parkeren wees wethouder Dirk-Jan Knol erop dat er twee parkeervoorzieningen komen nabij de N11 en de Dronenweg, die respectievelijk 33 en 55 parkeerplaatsen omvatten. Hij verklaarde zich bereid naar oplossingen bij het station te kijken, maar was van mening dat dat niet aan het nu voorliggende plan kon worden gekoppeld.
SOCIALE WONINGBOUW
Namens de PvdA was ook Jan Bouwens blij dat de Dronenhoek werd aangepakt, maar hij gaf aan dat hij een aantal stedenbouwkundige aspecten, zoals de plaats van de hoogbouw, graag anders had gezien. In zijn beantwoording stelde wethouder Dirk-Jan Knol dat de plaats van de hoogbouw te maken had met de geluids- en fijnstofproblematiek. Bouwens was ook kritisch op het percentage van 13,5 procent sociale huur en 9,5 procent sociale koop. Dit percentage is niet in overeenstemming met de woonvisie - en dus vond hij het te laag. De wethouder zei dat het financieel onmogelijk was om te voldoen aan de normen voor sociale bouw uit de woonvisie door de hoge kosten die de sanering van de bouwlocatie met zich meebrengt.
Jan van Rooijen (CDA) kon zich goed in de plannen vinden, maar vroeg extra aandacht voor de herinrichting van de Oud Bodegraafseweg. Deze weg loopt dwars door het plangebied. Hij vormt enerzijds de entree naar Bodegraven en anderzijds de toegang tot het landelijk gebied en het buurtschap Tempel. Zijn zorgen werden breed gedeeld. De aankleding van de weg, die de 30 km-status krijgt, en de fietsveiligheid werden onder aandacht van het college gebracht. Wethouder Dirk-Jan Knol onderkende het belang van de weg, die in zijn ogen een laanachtig karakter moet krijgen, maar hield de commissieleden voor dat de uitwerking van de plannen nog moest plaats vinden. Naar aanleiding van vragen over de huurprijzen zegde hij toe daarover afspraken te willen maken, maar dat de prijs voor de vrijesectorhuurwoningen daar buiten valt.
De verwachting is dat het plan in de raad van vanavond zeker de eindstreep haalt, maar dat de discussie op sommige onderdelen nog wel wordt voortgezet
FRANCKENLOCATIE NIEUWERBRUG
Er was minder tijd nodig voor het bestemmingsplan Franckenlocatie in Nieuwerbrug. Op het terrein van het voormalige smederij/metaalbedrijf wordt een bescheiden bouwplan ontwikkeld met vijf rijtjes-woningen aan de Korte Waarder en twee levens- loopbestendige woningen aan de Hoge Rijndijk. Alle fracties waren blij met de invulling, al vond Jan Bouwens (PvdA) de woningen wel wat smal en daardoor beperkt qua woonoppervlakte. Aan dit punt is niet veel meer te doen, behalve het benutten van de mogelijkheid om aan de achterzijde wat uit te bouwen. Henk van der Smit (SGP) had enig bezwaar tegen de regels die werden gesteld aan de verharding van de tuinen. Wethouder Kees Oskam zegde toe om op dit punt te kijken naar alternatieven.
Wethouder Jan Leendert van den Heuvel wist nog te melden dat er veel belangstelling was voor de woningen vanuit de gemeente en de regio. Voor de ontwikkelkosten is bovendien waarschijnlijk een subsidie van 30.000 euro te verwachten uit de ontwikkelingsgelden voor de Oude Rijnzone. De commissieleden konden dat wel waarderen en besloten het bestemmingsplan in de raad als hamerstuk te behandelen.
Tekst: Bert Verver

Bron: Kijk op Bodegraven-Reeuwijk 24 maart 2021

Wat doen die "Paaseiland-koppen" toch bij de Put van Broekhoven?

Ad van den Herik
Nieuwerbrug - Plotseling staan ze daar in de buurt van de Put van Bodegraven: houten beelden die een opvallende gelijkenis vertonen met de mysterieuze stenen reuzen op Paaseiland. Waar komen ze toch vandaan?
De vier beelden zijn te vinden aan de de zuidelijke rand van de Put van Broekhoven. Een nietsvermoedende weggebruiker die op de Weiweg in Nieuwerbrug de spoorlijn Woerden-Bodegraven kruist en beschikt over een flink portie verbeeldingskracht, denkt even dat hij afkoerst op Paaseiland.
En dat is precies de bedoeling van maker Thomas Stroo. Want dit kwartet moet voor verwondering zorgen, vindt de 33-jarige Nieuwerbrugse timmerman. Zijn creaties berusten bepaald niet op toeval. „Er stonden hier hele hoge wilgen. Om te voorkomen dat ze zouden omvallen, heb ik ze met toestemming van de eigenaar omgezaagd.”
Omzagen is een, er ‘koppen’ van maken is wat anders. „De musea zijn noodgedwongen al lang dicht, terwijl kunst mensen kan verwonderen. Afgelopen najaar ben ik hiermee begonnen en de beelden zijn bedoeld om mensen aan het denken te zetten. Als timmerman moet je vrij exact werken, maar met het maken van de beelden kun je creatief bezig zijn”, zegt de geboren Rotterdammer.
Hij en zijn vrouw Martha wonen op steenworp afstand van de ‘beeldentuin’ in de woning naast de Weijpoortse molen, het huis waarin Martha als kind opgroeide. Zo’n beetje in the middle of nowhere dus.
„Ja, het is een fantastische plek. Je bent je hier heel bewust van het leven. Wij zijn niet zo van die rijtjes woningtypes die twee keer per jaar een all-inclusive vakantie boeken”, lacht Stroo.
Het maken van de houten koppen smaakt naar meer. Als het even kan, wil Stroo vaker met kettingzaag en ander gereedschap de houtsnippers in het rond laten vliegen en argeloze kijkers met zijn creaties betoveren.

Bron: AD Groene Hart 19 maart 2021

Nieuwerbrug ruimt op

NIEUWERBRUG - Ook in Nieuwerbrug gaat het dorps- team met vrijwilligers aan de slag om het dorp er weer schoon en opgeruimd uit te laten zien. "We weten dat er al veel mensen zijn die in hun eigen omgeving de blikjes, het plastic en het papier opruimen en dat is heel fijn. Toch blijft er nog veel afval liggen dat na verloop van tijd het water inwaait en ooit weer eens terug op ons bord komt," vertelt Melvin Zaal, coördinator. Daar wil hij met zijn dorpsgenoten dus iets aan doen. "We hopen op heel veel aanmeldingen. Laten we er een mooie morgen van maken met een eindresultaat om trots op te zijn!" www.dorpenwijk.nl/nieuwerbrug/nieuwerbrug-schoon-2

Bron: Kijk op Bodegraven Reeuwijk 17 maart 2021
Pin It