Musical Bodegraafs hoofdkwartier 1672

NIEUWERBRUG - Op 30 september gaat in het Evertshuis de musical ‘Water en Vuur’ in première. Het is dan 350 jaar geleden dat tijdens het Rampjaar 1672 prins Willem III bij Bodegraven het Franse leger tegenhield met de Oude Hollandse Waterlinie. Onze dorpen waren dat jaar het middelpunt van de oorlog en zijn uiteindelijk door Franse troepen in de as gelegd.
In Nieuwerbrug repeteert een enthousiaste groep spelers voor de dans, zang en spelscènes. Een groot deel van hen komt uit onze gemeente. De tekst en de regie is in handen van Nieuwerbrugger Michiel van de Burgt. De Nieuwerbrugse Sharon Slachter verzorgt de choreografie.
In Bodegraven maakt de 21-jarige prins Willem III lastige keuzes. Bij de schansen in Nieuwerbrug wordt een soldaat verliefd op een boerenmeisje. Hij moet het land onder water zetten, waar haar koeien grazen. Meer informatie: www.musicalwaterenvuur.nl

 

Bron: Kijk op Bodegraven-Reeuwijk 29 juni 2022

Succes voor vogelreservaat de Put van Broekhoven!

NIEUWERBRUG

Na enige jaren niet duidelijk aanwezig te zijn geweest, laat hij dit jaar weer van zich horen: de koekoek! (Cuculus canorus). Deze koekoek bevindt zich in het struweel van de Put van Broekhoven langs de Weijpoort. De koekoek staat op de rode lijst, omdat hij het moeilijk heeft. In heel West-Europa zijn we in enkele tientallen jaren misschien wel de helft van de koekoeken kwijtgeraakt. Ze zijn beschermd op grond van de Europese Vogelrichtlijn (bron: Vogelbescherming).
PUT VAN BROEKHOVEN
De Put van Broekhoven is een oppervlaktewater nabij Nieuwerbrug. De put is ontstaan door zandwinning ten behoeve van de aanleg van de Al2. De vorige eigenaar, Hans van Eijk, heeft destijds een wal opgeworpen door een gracht te graven langs de Weijpoort (ondermeer om paaigebied voor vissen te creëren). Omdat 25 jaar lang de natuur zijn gang kon gaan en er nooit gesnoeid is, is naast kruidig struweel een bosje ontstaan waarin zich honderden zo niet duizenden vogels schuilhouden.
Zo zijn er verschillende uilensoorten (bos-, rans- en kerkuil), buizerds, groene en grote bonte spechten en talloze zangvogels: roodborst, winterkoninkje, staartmezen, kool- en pimpelmezen, puttertjes, diverse vinkensoorten, merels, lijsters, ringmussen, rietzangers, boomkruipers, kwikstaarten en de grauwe vliegenvanger.
Met succes is een vlot gemaakt om de visdiefjes te laten broeden. Vooral 's winters zijn er duizenden watervogels op de Put om te overwinteren. Eendensoorten als smient, krakeend, kuifeend, maar ook de hier steeds zeldzamer wordende kleine zwaan (die in Siberië broedt) is gesignaleerd tijdens de vorstperiode in 2021, toen de meeste plassen in de omgeving dichtgevroren waren. De Put blijft immers door zijn diepte van zo'n 15 tot 20 meter altijd open. Kortom, de Put van Broekhoven is een uniek natuurgebied, al is het maar een kwetsbare druppel in het landschap. Maar wat een pareltje!

Bron: Kijk op Bodegraven-Reeuwijk 8 juni 2022
Pin It