Lokale musical in première

BODEGRAVEN - Op vrijdag 30 september gaat in het Evertshuis de musical ‘Water en Vuur" in première. Het is een verhaal over het prinselijk hoofdkwartier bij Bodegraven, met veel lokale spelers.
In de musical probeert de 21-jarige prins Willem III het Franse leger tegen te houden vanuit zijn hoofdkwartier achter de waterlinie. Boeren komen tijdens dit Rampjaar in opstand tegen het onderwater zetten van hun weiden en een Nieuwerbrugs meisje wordt verliefd op een soldaat. Het is een waargebeurd, lokaal verhaal in een romantisch jasje. Na twee voorstellingen in Bodegraven gaat het verhaal over 'ons' hoofdkwartier op tournee langs de waterlinie. Tot in Gorinchem zal men zien wat er tijdens het rampjaar 1672 gebeurde in Bodegraven en Nieuwerbrug.
Info: www.musicalwaterenvuur.nl

Bron: Kijk op Bodegraven-Reeuwijk 28 september 2022

Nog geen besluit voetpad Dubbele Wiericke

NIEUWERBRUG - In het afgelopen jaar is al bij herhaling gediscussieerd over de onttrekking van een deel van het wandelpad langs de Dubbele Wiericke. Dit pad is geliefd bij wandelaars en ook de inwoners van Nieuwerbrug maken er graag gebruik van. Inmiddels is om veiligheidsredenen de spoorovergang afgesloten. Voor de kruising met het spoor is een duiker onder het spoor door als alternatief aangedragen. Na veel overleg zijn ProRail en het Waterschap met dit alternatief akkoord gegaan, maar Gasunie weigert medewerking omdat de organisatie vreest voor beschadiging van een ter plaatse lopende gasleiding. Omdat de onttrekking van het wandelpad opnieuw op de agenda van de commissie Ruimte stond, ontstond er opnieuw discussie over de mogelijkheden en onmogelijkheden om het pad te behouden. De door de Gasunie aangevoerde argumenten werden in het algemeen als 'onjuist' bestempeld. Wethouder Robin Kersbergen voelde de druk van de commissie en hield het voorstel voorlopig aan, zodat de moge-lijkheid ontstaat opnieuw met Gasunie in overleg te gaan.
door Bert Verver

Bron: Kijk op Bodegraven-Reeuwijk 28 september 2022

Première musical Water en Vuur

BODEGRAVEN- Op vrijdagavond 30 september gaat de gloednieuwe musical Water en Vuur in première in het Evertshuis.
De voorstelling is speciaal geschreven voor het 350 jarig jubileum van de Oude Hollandse Waterlinie.
HET VERHAAL
De 21-jarige prins Willem III moet tijdens het Rampjaar 1672 ons land verdedigen tegen het oprukkende Franse leger. In Bodegraven verschuilt hij zich achter de waterlinie in de Kruidenberg aan de Dammekant. Hij staat zijn mannetje en probeert zelfs Woerden terug te veroveren.
Ondertussen wordt een Limburgse soldaat verliefd op een boerenmeisje. Haar land is onder water gezet door zijn leger. Toch is ze ongerust, wanneer hij naar het slagveld moet. Als Franse troepen aan het einde van het Rampjaar de bevroren waterlinie oversteken, worden Zwammerdam en Bodegraven met de grond gelijk gemaakt. De harten van de soldaat en het boerenmeisje worden naar elkaar toe getrokken, maar tegengestelde belangen stoten hen steeds weer van elkaar af. Burgers zijn op de vlucht, er zijn belegerde steden en verwoeste dorpen. Een oorlogsverhaal dat na 350 jaar helaas nog heel actueel is.
De voorstelling is geschreven en geregisseerd door Nieuwerbrugger Michiel van de Burgt. Florian van der Reijden componeerde er prachtige muziek bij. Op vrijdag 30 september is de première en 1 oktober is de voorstelling in het Evertshuis te zien. De bijzondere geschiedenis van dit dorp speelt ook in andere theaters binnen de waterlinie. De voorstelling begint om 20.00 uur, tickets kosten € 19,50 inclusief drankje. Voor meer informatie en het reserveren van kaarten zie www.evertshuis.nl

Bron: Kijk op Bodegraven-Reeuwijk 21 september 2022

Gasunie blokkeert wandelpad

NIEUWERBRUG - Te Voet, de vereniging van wandelaars, heeft zich al een aantal keer als inspreker in de gemeenteraad sterk gemaakt voor het behoud van de wandelroute langs de Dubbele Wiericke in Nieuwerbrug. Na veel overleg zijn Pro-Rail en het Waterschap de Stichtse Rijnlanden akkoord gegaan met het gebruik van een duiker om de spoorlijn te kruisen. Gasunie, de beheerder van het gasnet in Nederland, gooit echter roet in het eten en weigert toestemming voor dat gebruik. Namens Te Voet gaf mevrouw Huizing in haar inspraak aan het jammer te vinden dat de stichting niet betrokken was bij  het overleg met Gasunie. Zij verwijt het bedrijf dat het bij dit besluit geen integrale afweging heeft gemaakt en ze vroeg de raad om steun om met Gasunie tot een oplossing te komen.

door Bert Verver

Bron: Kijk op Bodegraven-Reeuwijk 14 september 2022

Rampjaar 1672
Bij herdenking klinken echo s uit het verleden

NIEUWERBRUG - Niet vanuit Den Haag of Amsterdam leidde Willem III in het Rampjaar 1672 de strijd tegen de Fransen. Nee, de jeugdige prins bombardeerde hofstede Kruidenburg in Bodegraven tot zijn hoofdkwartier en promoveerde de schansen in Nieuwerbrug tot hoofdpost van de Oude Hollandse Waterlinie. Nu, precies 350 jaar later, laten een Waterliniejournaal, tentoonstelling, musical, een heus prinselijk legerkamp en een gevecht op de Oude Rijn die spannende tijd herleven.

We treffen Michiel van de Burgt in het Evertshuis. De 44-jarige Nieuwerbrugger beent door de centrale hal met een doek en flacon reinigingsvloeistof in de hand, handige hulpmiddelen bij het inrichten van de tentoonstelling over het Rampjaar 1672. "Even deze lijst omdraaien hoor," maakt Michiel het spannend. Als hij het raamwerk van de tafel oppakt en 180 graden keert, laat de voorkant een gravure zien die de slachting in 1672 door het Franse leger verbeeldt: moorden, martelingen, verkrachtingen en branden. 'De FRANCE WREETHEYT, tot Bodegrave en Swammerdam' zweeft als kop boven de tekst die de gruwelijkheden beschrijft.
De gravure is onderdeel van de historische tentoonstelling in het Evertshuis. Michiel licht toe: "Aan de hand van oude voorwerpen en gravures vertelt de tentoonstelling het verhaal van de verwoestingen. We hebben ook een schedel van een slachtoffer, die waarschijnlijk uit Zwammerdam of Bodegraven komt. En er komen nog een portrettengalerij, afbeeldingen van de twee schansen in Nieuwerbrug en een munt die Lodewijk de XIV heeft laten slaan voor de 'bevrijding' van Woerden."
INKIJKJE
De tentoonstelling vormt slechts een onderdeel van de herbeleving van de precaire situatie van drieënhalve eeuw geleden. Zo gaat op 30 september de musical 'Water en Vuur' in première, ook in het Evertshuis en geschreven en geregisseerd door Michiel. "We hebben nu zo'n 25 keer gerepeteerd. Binnenkort is er een try-out. Van de vijftien spelers en speelsters komen enkelen uit het dorp, anderen komen uit andere plaatsen die onderdeel waren van de Hollandse Waterlinie en waar we de musical zullen spelen."
Michiel wil wel een inkijkje geven in wat bezoekers straks mogen verwachten. "Je probeert de voorstelling luchtig te houden, maar de prins krijgt als jong broekje wel een flinke last op zijn schouders om het land te redden. In de voorstelling zie je hem groeien in zijn rol. Dat is één verhaallijn. Een andere is dat het volk last had van het land dat onder water stond en zich daarom tegen het leger keerde." Een derde verhaal-lijn draait om de soldaten die naar het front in Woerden moesten. Jeff is een van hen. Hij verpandt zijn hart aan een boerendochter. Het publiek in de zaal krijgt al snel in de gaten dat een relatie in oorlogstijd geen sinecure is.
VERHALEN VERTELLEN
Dat Michiel zich opwerpt als drijvende kracht achter het herdenkingsjaar berust niet op toeval. Als theatermaker (en mede-eigenaar van theater MENS) rekent hij presenteren en regisseren tot zijn professie. Tel daar zijn liefde voor de lokale geschiedenis bij op en de ideale cocktail laat zich verklaren. "Ik hou erg van geschiedenis en van verhalen vertellen. De Wierickerschans is bekend, maar er stonden ook in Nieuwerbrug twee schansen. Veel mensen weten dat niet. Daar ben ik veel over gaan lezen. In die tijd was Nieuwerbrug een echt belangrijke plaats hoor, terwijl het dorp vaak slechts als een voetnoot wordt genoemd," klinkt het bijna verongelijkt.
LEGERKAMP
Michiel maakte ook achttien afleveringen van het Waterlinie journaal, treedt in filmpjes op als Wouter van de Waterlinie (een fictieve trompetter van prins Willem III), werkt aan een theatervoorstelling, zette
een Waterliniefietstocht uit en haalde 2 jaar geleden twee historische kanonnen naar Nieuwerbrug. Die symboliseren een deel van het roerige verleden van het dorp op het snijpunt van de Oude Rijn en de Dubbele Wiericke.
Naast de tentoonstelling en musical slaat het prinselijk leger tijdens de Najaarsmarkt zijn kamp op in Bodegraven. "Dat gebeurt in de Zustertuin. We mogen daar niet schieten, anders schrikken de vogels, maar in de sluis spelen we drie keer een gevecht na en wordt er met musketten en kleine scheepskanonnen op oude boten geschoten," glundert Michiel.
Meer informatie: www.hoofdkwartier1672.nl.

Agenda Rampjaar 1672

Wat staat er de komende tijd te gebeuren aan herdenkingen en activiteiten die verband houden met het Rampjaar 1672? Van september t/m oktober presenteert het Evertshuis (Bodegraven) een historische tentoonstelling over het Rampjaar 1672 en van januari t/m juni 2023 is die te zien in het Wierickehuis (Nieuwerbrug). Van oktober t/m november is in het Wierickehuis ook een kunsttentoonstelling te zien. Zet verder in je agenda: Zaterdag 14 september: lezing door Michiel van de Burgt in het Evertshuis.
Zaterdag 17 september: een legerkamp in de Zustertuin en drie gevechten in de sluis, beide in Bodegraven.
Vrijdag 30 september en zaterdag 1 oktober: musical Water en Vuur in het Evertshuis

Bron: Kijk op Bodograven-Reeuwijk 7 september 2022 
Pin It