Groene Hart in 1977.....

Duizenden brieven schreef de Nieuwerbrugse afdeling van Amnesty International in 45 jaar. Daarin claimden de opstellers vrijlating van gevangenen, pleitten voor betere leefomstandigheden of eisten het voorkomen van het uitvoeren van de doodstraf.

Stapels brieven tegen onrecht

Ad van den Herik

Anneliese de Vos draait al mee vanaf de oprichting in 1977, Jan van de Burgt greep net voor de millenniumwisseling naar de pen om gevangenen vrij te pleiten. Van de twee plaatsgenoten kan De Vos zich de start van de lokale schrijfgroep nog helder voor de geest halen. „De schoolmeesters Hans Keesmaat en Alwin Hasselbaink waren de initiatiefnemers, "herinnert de 85-jarige zich.


Regelmatig kwamen betrokken Nieuwerbruggers bij elkaar om brieven te schrijven. „De grotere Amnestygroep van Woerden maakte voorbeeldbrieven. En in de consistorie van de Brugkerk werden die tijdens schrijfavonden overgeschreven. In het begin kwamen daar veel scholieren op af. In hoogtijdagen hadden we wel 60 schrijvers.”
Duizenden brieven
Iedere maand kwam de schrijfgroep bijeen. Aan de lange tafel in de consistorie zaten de schrijvers over hun papier gebogen en penden tot ze kramp in hun vingers kregen. „De meeste voorbeeldbrieven waren in het Engels en het was een heel precies werkje om die foutloos over te schrijven, zeker voor schrijvers die de Engelse taal niet machtig waren,” vertelt Van de Burgt
„Sommige mensen deden er twee op zo’n avond, maar ik kwam niet verder dan één,” lacht de 75-jarige.
Het blijft voor de lokale werkgroepen lastig meetbaar wat het effect van hun schrijverijen is. In het journalistieke magazine over mensenrechten - Wordt Vervolgd - dat Amnesty Nederland periodiek uitgeeft, staan verhalen over vrijgelaten gevangenen
Zak
„Het komt vooral door het grote aantal brieven. Die komen uit de hele wereld. Als een regering of gevangenisdirecteur een zak met duizenden brieven krijgt, dan maakt dat wel indruk, " denkt De Vos die heel af en toe een directe reactie ontving.
Inmiddels gaat ook Amnesty Nederland met zijn tijd mee. De lokale schrijfgroepen hoeven de teksten niet meer zelf te verzinnen. Zij krijgen uit het hoofdkantoor in Amsterdam de namen van ten onrechte veroordeelden door en tevens enkele voorbeeldbrieven aangereikt.
Digitaal welteverstaan. Papier, enveloppen, postzegels en schrijfgerei worden nog steeds gebruikt, maar de snelle e-mail zorgt voor nieuwe mogelijkheden. Bij die verandering blijft het niet. De jongeren die in de jaren 70 en 80 driftig aan het pennen sloegen, hebben het dorp verlaten of richten zich op andere dingen. De belangstelling voor de schrijfavonden nam af. De Amnestygroep in het dorp aan de Oude Rijn bestaat nog uit vijf personen, gesteund door ruim dertig thuisschrijvers.
Die blijven in actie komen tegen het negeren van mensenrechten in pakweg China, Myanmar, Rusland, Qatar of waar ter wereld dan ook. „Dat is het verschil met vroeger: toen kwamen de mensen naar ons toe en nu moeten wij de mensen opzoeken”, verwoordt Van de Burgt de uitdaging om plaatsgenoten betrokken te houden.
Aanwas
De schrijfgroep blijft iedere manifestatie in Nieuwerbrug aangrijpen om de dorpelingen bewust te maken van de schending van mensenrechten wereldwijd. En daar zelf iets aan te doen. Zoals op donderdag 8 december bijvoorbeeld. Dan staat de schrijfactie Write For Rights geagendeerd. Die valt samen met de viering van het 45-jarig jubileum van de schrijfgroep in het Wierickehuis van 1930- 2130 uur.
De Vos en Van de Burgt verheugen zich erop om daar de trouwe schrijvers te zien en hopen op nieuwe groepsleden, want het duo zelf zwaait dan af. De twee vinden dat zij in al die decennia hun steentje in ruime mate hebben bijgedragen.

Bron: AD Groene Hart 30 november 2022

Veel blije kinderen in Nieuwerbrug

NIEUWERBRUG - Op 19 november heeft een heel mooi en succesvol Sinterklaasfeest plaatsgevonden in het Wierickehuis in Nieuwerbrug. Sinterklaas kwam met zijn zes pieten langs in het dorp. Veel gezinnen kwamen op bezoek! De kinderen mochten vragen stellen of even kletsen, een kleurplaat geven en een liedje zingen met de Sint. Als laatste werd er een groepsfoto gemaakt door de fotograaf en kregen de kinderen een cadeautje en wat lekkers mee naar huis.
Ondanks de moeilijke tijd waar iedereen mee te maken heeft, heeft het Sinterklaascomité Nieuwerbrug van alle sppnsors toch een mooi bedrag ontvangen, zodat de kinderen in Nieuwerbrug een fantastische middag kon worden bezorgd. Het Sinterklaascomité heeft de organisatie met heel veel plezier gedaan en wenst iedereen een mooie Sinterklaas-avond toe op 5 december.
Hopelijk komt de Sint volgend jaar weer met de boot aan over de Oude Rijn!

Bron: Kijk op Bodegraven-Reeuwijk 30 november 2022

Sintintocht Nieuwerbrug

NIEUWERBRUG - Zaterdag 19 november komt Sinterklaas met zijn Pieten naar Nieuwerbrug!
Sint is met zijn Pieten vanaf 13.30 uur in het Wierickehuis voor kinderen t/m groep zes. Komt jij ook even langs om Sint een handje te geven of een liedje te zingen? Dan ga je met een leuke foto en een kadootje na 5 minuutjes weer naar huis. Sinterklaas zal om 15.00 uur weer vertrekken. Het is fijn als niet iedereen om 13.30 uur voor de deur staat, anders wordt de wachtrij wel heel lang, dus iets later is iedereen ook van harte welkom. Deze audiëntie is uiteraard voor iedereen toegankelijk. Mocht u het Sinterklaascomité Nieuwerbrug een warm hart toedragen, dan wordt een vrijwillige bijdrage enorm gewaardeerd. Hiervoor is een donatiepot aanwezig in het Wierickehuis. Meer informatie op www.sintnieuwerbrug.nl of Facebook-pagina 'Sinterklaascomité Nieuwerbrug'.

Bron: Kijk op Bodegraven-Reeuwijk 16 november 2022
Pin It