Lampionnenoptocht Prinses Juliana

NIEUWERBRUG- Woensdag 31 januari vindt de jaarlijkse lampionnenoptocht plaats van Oranjevereniging Prinses Juliana.
Wat is er leuker dan in het donker achter de muziek en majorettes aan te lopen. De organisatie hoopt dat weer veel kinderen (verkleed) mee komen lopen of meedoen met hun versierde fietsen, buggy, wagens of skelters. Of maak zelf een mooie lampion en hang er een lampje in. Voor de mooiste verklede kinderen en/of leukste voertuig, lampion zijn er weer leuke prijzen te winnen.
Start is om 18.30 uur vanaf het Wierickehuis.

Bron: Kijk op Bodegraven-Reeuwijk 31 januari 2024

 

door Bert Verver

NIEUWERBRUG - De gemeenteraad heeft in haar laatste vergadering van 2023 besloten een bedrag van 125.000 euro uit te trekken in een poging de onderhandelingen over het afgesloten wandelpad in Nieuwerbrug met ProRail en de provincie vlot te trekken. Of dat bedrag genoeg is voor serieuze onderhandelingen, is nog maar de vraag, maar het stelt wethouder Robin Kersbergen in ieder geval in de gelegenheid niet met een totaal lege portemonnee aan de onderhandelingstafel plaats te nemen.
De spoorwegovergang van het onverharde wandelpad langs de Dubbele Wiericke is enkele jaren geleden afgesloten om het mogelijk te maken twee keer zoveel treinen te laten rijden in de spitsuren. Sinds die tijd wordt gezocht naar een alternatieve route om de wandeling door de polder mogelijk te maken. De meest gerede oplossing is om een duiker onder het spoor, die ProRail toch moet vervangen, groot genoeg te maken dat die beloopbaar is. Om die stap te zetten verlangt ProRail een garantiebedrag van 650.000 euro, zijnde 50 procent van de maximaal te verwachten meerkosten, en een formele onttrekking aan de openbaarheid van een deel van het huidige pad.
Het college stelde voor de garantstelling niet te ondertekenen, maar het pad wel aan de openbaarheid te onttrekken. De raad ging nog niet mee in dat voorstel, maar behandelde wel een door D66, SGP, CDA, PvdA, Groen-Links, Christenunie en LLBR ingediende motie om 125.000 euro uit te trekken om wethouder Robin Kersbergen onderhandelingsruimte te bieden.
SERIEUS BEDRAG
Volgens ondertekenaar Bas Otting (D66) omvat de motie een serieus bedrag om de onderhandelingen in te gaan. Naar zijn mening doet het ook recht aan de verwachtingen die zijn geschept bij de inwoners van Nieuwerbrug en gaat het om een klein bedrag voor een groot project.
Ook Dirk van den Acker (VVD) noemde het een reëel bedrag om mee op pad te gaan, omdat het volgens hem niet mogelijk is het pad tot iedere prijs te behouden. Met dat laatste was Hennie Castelein het roerend eens. "Het kost allemaal te veel energie," verzuchtte zij. "Het is serieus geld, maar staat het wel in verhouding tot hetgeen gevraagd wordt? Wij zien nog te veel onzekerheden in het voorstel." De overige fracties, die alle de motie ondersteund hadden, maakte er weinig woorden meer aan vuil. Ze lieten wel doorschemeren dat de kans niet zo groot was dat de raad later nog meer geld voor het pad wil uittrekken.
STAP VOORWAARTS
Wethouder Robin Kersbergen wees erop dat het gat tussen de gevraagde 650.000 euro en de geboden 125.000 euro erg groot is, maar zag het wel als een stap voorwaarts. Hij beloofde er op korte termijn mee aan de slag te gaan en de raad regelmatig op de hoogte te houden van de vorderingen.
De motie werd tenslotte met achttien stemmen voor aangenomen; gezien de onzekerheden stemden de vier leden van BBR tegen.

Bron: Kijk op Bodegraven-Reeuwijk 13 januari 2024

Voor lijkt het niks, maar dat is slechts schijn.

Bert van den Hoogen

Het huis van Hans Pouw in Nieuwerbrug ‘straalt niks uit’, zoals hij het zelf zegt. Maar erachter heeft hij er een riante woning van gemaakt, met een slaapkamer waar je uitkijkt over de polder.
De woonkeuken die Hans in 2000 achter aan de woning liet bouwen, maakte hij zo gezellig dat hij moet uitkijken niet altijd in de keuken te zitten. „We dachten er even over om er een televisie in te hangen, maar dan hadden we helemaal geen reden meer om in de woonkamer te gaan zitten.”
De aanbouw met de keuken en slaapkamers erboven hebben het hele gebruik van de woning veranderd. Toch is in het oorspronkelijke voorhuis nog wel te herkennen. Het vooraanzicht vertelt al hoe klein het binnen is. De raampartijen hebben wel luiken en de bovenste ramen glas in lood, maar verder overheerst de eenvoud van een arbeidershuisje. Ook binnen is de oorspronkelijke indeling nog te herkennen. De voordeur is nog steeds achter de voorgevel. Het halletje daarachter is er ook nog steeds. Vervolgens kwam je in de keuken. Toen de woonkeuken werd gebouwd is dat bij de hal getrokken. Om deze ruimte een functie te geven, staat er een bureau. De trap kwam eerst uit in de hal. „Eronder, in de woonkamer zat nog een bedstee. We hebben de trap omgedraaid, zodat er wat meer ruimte kwam in de woonkamer.”
Aan de voorkant van de woning is te zien hoe groot de woning oorspronkelijk was. De woonkamer is kleiner dan de later aangebouwde woonkeuken. „Het was maar een klein huisje. Het straalt niks uit. Het was van een fruitteler. Achter de woning stonden allemaal kassen. Ik ben een echte Nieuwerbrugger. In 1997 woonden we met twee kinderen hier schuin tegenover in een klein huis. Toen ik hoorde dat hij het wilde verkopen ben ik eens wezen praten. Hij heeft het mij verkocht ver onder de taxatiewaarde. Hij heeft het mij echt gegund. Daar heb ik veel geluk mee gehad.”
De woning was bouwkundig in goede staat, maar was wel toe aan enkele verbeteringen. De aanbouw met de woonkeuken was niet de enige aanpassing in de eerste jaren dat ze er woonden. De gevels werden geïsoleerd door binnen voorzetwanden te plaatsen. In de woonkamer werd een betonvloer met vloerverwarming gelegd.
Lambrisering
„Toen ons derde kind kwam, werd het boven echt te klein. Toen hebben we de aanbouw gemaakt. Natuurlijk ook met een betonnen vloer en vloerverwarming.” Door de aanbouw kon er ook een inpandige doorgang naar de schuur worden gemaakt. Om de woonkamer en woonkeuken enigszins één geheel te maken hebben ze lambrisering aangebracht.
Toen Hans de woning kocht, was de badkamer al op de begane grond. Aan de buitenkant is te zien dat hiervoor ooit een uitbouwtje is gemaakt. In 2009 bedacht Hans om de woning geschikt te maken om er tot op hoge leeftijd te blijven wonen. „Achter de schuur stond nog een kas. We hebben die toen gesloopt en een houten aanbouw gemaakt. Ook met vloerverwarming, zodat we er een comfortabele slaapkamer van konden maken. Op die manier hadden we alle belangrijke voorzieningen gelijkvloers. Zo dachten we de woning klaar te hebben voor onze oude dag.
Aan de achterkant van deze slaapkamer is een groot raam, zodat je uit zicht hebt over de polder. Om ook overdag van dat uitzicht te genieten, bouwden ze achter de houten aanbouw nog een houten overkapte zitting. Tien jaar geleden is Hans gescheiden. Het had aanleiding kunnen zijn om de woning te verkopen. „Maar we hebben afgesproken dat dat niet zou gebeuren zoland de kinderen nog thuis wonen."
Inmiddels wordt het tijd dat zijn oudste zoon ook iets voor zichzelf gaat zoeken. Hij is nu nog de enige bewoner. „Ik heb sinds een tijdje weer een vriendin en ben een jaar geleden bij haar gaan wonen. Dat is in Zwammerdam. Dat dorp is de vergelijken met Nieuwerbrug. Ik voel me er al helemaal thuis. Dus wordt het tijd om het hier af te sluiten.

WAT EN HOE
Plaats: Nieuwerbrug.
Adres: Weijpoort 56.
Bouwjaar: 1927.
Type woning: Vrijstaand Woonoppervlak: 128 m2. Perceel: 355 m2.
Kamers: 7 (5 slaapkamers).
Ligging: In dorpskern. Aan de achterzijde flink uitgebouwd.
Energielabel: E.
Vraagprijs: 500.000 euro.
Informatie: https://dekoningwonen.nl 

Bron: AD Woerden 12 januari 2024

Gemeente steekt geld in alternatief voor spoorwegovergang
Hoop op heropening wandelpad

Iza de Bruin

Nieuwerbrug aan den Rijn - Bodegraven-Reeuwijk stelt 125.000 euro beschikbaar om een alternatief te vinden voor de spoorwegovergang in het Wierickepad. Die is twee jaar geleden afgesloten, omdat treinen vaker gingen rijden over het onbewaakte punt. Maar Prorail en de provincie Zuid-Holland temperen de verwachtingen over de heropening van de route.
Een motie van D66 om het Wierickepad opnieuw openbaar te maken kreeg ruimte steun in laatste raads-vergadering van Bodegraven-Reeuwijk. Alleen de vier raadsleden van Burger Belangen Bodegraven-Reeuwijk stemden tegen het voorstel om hiervoor 125.000 euro uit te trekken. Wethouder Kersbergen heeft nu de opdracht om met dat bedrag in gesprek te gaan met de andere verantwoordelijke partijen: de provincie Zuid-Holland en ProRail.
Bas Otting, fractievoorzitter van de lokale D66, is tevreden. „Het is een mooie start”, vindt hij. „Ik heb er vertrouwen in dat wethouder Kersbergen zijn uiterste best doet om een oplossing te realiseren.” De gemeente verzekert dat het Wierickepad nog steeds hoog op de agenda staat ondanks het langdurige proces.
„De prioriteit is niet gezakt, maar omdat er geen duidelijkheid kwam over de financiële bijdrage die de gemeenteraad wilde leveren, wilden ProRail en de provincie niet verder praten”, zegt een woordvoerder van de gemeente.
Passage
Nu er geld is, gaat Bodegraven-Reeuwijk opnieuw in gesprek met Prorail en Zuid-Holland. De meest realistische oplossing is volgens de gemeente om een passage voor voetgangers te maken onder het spoor door via een al bestaande duiker. „Er zijn meer opties, maar een brug over het spoor of de aanleg van een bewaakte overweg zou volgens de ramingen van ProRail nog duurder uitvallen”, vertelt de woordvoerder.
De provincie gaf in 2021 al aan dat een voetgangerstunnel circa 1,8 miljoen euro kost, een voetgangersbrug over het spoor zo’n acht ton en een reguliere overgang met slagbomen inclusief de daarvoor benodigde detectiesystemen ongeveer anderhalf miljoen euro.
Realistisch
Volgens Otting vergroot het vrijgemaakte bedrag de kans dat ProRail en de provincie willen meewerken aan een oplossing. Maar ProRail ziet dat net even wat anders. Volgens een woordvoerder is het niet heel realistisch dat de duiker er komt. „We wachten nu op de offerte van de aannemer, maar mijn verwachting is dat die 125.000 euro bij lange na niet in de buurt komt van wat de duiker gaat kosten”, zegt de woordvoerder. „We hebben natuurlijk de intentie om er samen uit te komen, en daarvoor kunnen we ook zeker in gesprek met de betrokken partijen, maar dan moet er wel meer budget beschikbaar komen.”
De woordvoerder verwijst naar de eerdere overeenkomst die getekend is door ProRail, de provincie en de gemeente. „Voor de onbewaakte spoorwegovergang iets verderop, bij de Vlietkade, is er zoals afgesproken een alternatief gekomen. Over de overgang bij de Dubbele Wiericke zijn geen afspraken gemaakt.”
ProRail wil daarom niet financieel bijspringen. Mocht de gemeente behoefte hebben aan een alternatief, dan zijn de kosten voor haar of eventueel de provincie. De provincie geeft aan geen geld gereserveerd te hebben voor het herstellen van de oversteek. „Maar we gaan graag het gesprek aan met wethouder Kersbergen”, meldt de woordvoerder van provincie Zuid-Holland. „De oude oversteek is verwijderd voor de veiligheid, dus als de doorgang hersteld kan worden, zal dat met een onderdoorgang moeten.”

Bron: AD Woerden 5 janauri 2024

 

Pin It