Afgelegen kazerne doelwit van dieven

door Ursula van Duin

In Nieuwerbrug werd de brandweerkazerne afgelopen week voor de tweede keer in korte tijd geteisterd door inbrekers. Het aantal inbraken bij brandkazernes stijgt landelijk gezien volgens politie Haaglanden. Vooral de kleinere, afgelegen kazernes waar niet constant bemanning is, zijn het doelwit van de inbrekers.
Net als bij de inbraak vorige maand in Nieuwerbrug werd er weer ‘handig technisch gereedschap’ weggenomen. Het ging ook deze keer weer om hydraulisch redgereedschap, zoals spreiders en accu’s. Een hydraulische spreider gebruikt de brandweer om beknelde mensen uit bijvoorbeeld voertuigen te redden.
Volgens politie Haaglanden kan dit gereedschap ook worden ingezet voor criminele doeleinden zoals bij inbraken, ram- en plofkraken. „We zien een stijging in het aantal inbraken bij brandweerkazernes. Vooral onbemande kazernes in de meer afgelegen gebieden zijn het doelwit. De politie is er momenteel volop mee bezig en we surveilleren regelmatig bij de brandweerkazernes”, aldus een woordvoerder van politiedistrict Alphen-Gouda.


Of er een bende actief is in de regio kan de politie niet bevestigen, hiernaar wordt onderzoek gedaan. Bij elke inbraak wordt volgens de politie onderzocht of er een verband is met andere inbraken.
Volgens veiligheidsregio Hollands Midden komt de hulpverlening niet in het geding: „De voertuigen rukken altijd uit met een volledige uitrusting. Als dit niet het geval is wordt het voertuig voor een aantal uren buiten dienst gezet en wordt een andere kazerne gealarmeerd.” Wel lopen de kosten van het gestolen materieel op tot in de duizenden euro’s en treffen kazernes 'momenteel extra maatregelen.

Bron: AD Woerden 10 juli 2024

Wéér dringen inbrekers brandweerkazerne binnen

door Batja Sternal

Er is wéér ingebroken in de brandweerkazerne bij Nieuwerbrug. Inbrekers kwamen deze keer vermoedelijk via het raam naar binnen, in de nacht van vrijdag op zaterdag.
Het is zoals gezegd niet de eerste keer dat er wordt ingebroken in de kazerne in Nieuwerbrug. Vorige maand kreeg de kazerne ook al bezoek van inbrekers. Toen werden er spullen meegenomen die normaal gebruikt worden om mensen te redden. Inbrekers zullen waarschijnlijk andere doeleinden voor oog hebben.
„Doordat het om zulke sterke machines gaat, krijg je er ook supersnel een deur mee open”, vertelde Kenneth van Veen, kennisregisseur bij de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid, vorige maand. „Voor criminelen zijn de materialen daarmee natuurlijk ideaal om een kraak of inbraak mee te plegen.”
De afgelopen maanden werd ook op andere locaties ingebroken bij brandweerkazernes, zoals in Utrecht, Wapenveld, Brakel, Meerkerk, Ede, Lopik, Arkel en Varik.
De politie is ter plaatse geweest voor onderzoek. Het is nog onduidelijk wat er deze keer is meegenomen.

Bron: AD Woerden 8 juli 2024

Bewoner spant kort geding aan
Put blijft natuur, toch is er onrust

Ad van den Herik

Nieuwerbrug aan den Rijn - De Put van Broekhoven in Nieuwerbrug behoudt zijn natuurfunctie. Demping van een deel van het zandwingat om er woningen te bouwen, past hier niet, zo heeft Bodegraven-Reeuwijk laten weten. Toch zijn omwonenden er nog niet helemaal gerust op. Een van hen heeft daarom een kort geding aangespannen.
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) heeft een deel van de Put van Broekhoven gekocht van Joop Bolk, die eigenaar is van het water. Het waterschap wil de put die ontstaan is door zandwinning voor de aanleg van de A12, gaan gebruiken voor extra waterberging bij extreme neerslag.
De eigenaar van Bolk Ecotechnieken heeft de noordkant van de put zelf behouden. Hij wil een damwand plaatsen tussen de waterberging van het hoogheemraadschap en zijn eigendom, en het noordelijke gedeelte dempen om er woningen te bouwen. Omwonenden sluiten niet uit dat er vervuild slib in het water verdwijnt. Ze maken zich nu al zorgen over af- en aanrijdende vrachtauto’s met grond, slib, puin en bouwmaterialen.
Vogelparadijs
De omwonenden, verenigd in de belangengroepering Geen Prut in de Put, willen juist de natuurwaarden behouden. Sinds de aanleg in 1937 is het gebied is het een waar vogelparadijs geworden. Het water is zo diep dat het in de winter niet bevriest. Dan dobberen hier zwanen, smienten, wintertalingen, slob- en tafeleenden. De dichte begroeiing en rietkragen rond het water bieden in het voorjaar en de zomer plaats aan spechten, uilen, ijsvogels en groepen vinken.
Sinds kort weten de omwonenden het gemeentebestuur aan hun zijde. „De gemeente wil niet dat daar huizen komen of dat de Put wordt gedempt. Het behoud van de natuurfunctie staat voor de gemeente voorop”, luidt de bood-schap vanaf het Bodegraafse Raadhuisplein. De gemeente noemt het natuurgebied een cruciale schakel tussen de Nieuwkoopse en Reeuwijkse Plassen.
Bewoner Lex Heij, die aan de noordkant van de Put in Nieuwerbrug woont, is blij met het standpunt van de gemeente. „De kou lijkt daarmee voorlopig uit de lucht”, zegt hij. „Maar we zijn nog niet helemaal gerustgesteld.”
Door recente ontwikkelingen blijft Heij alert. „Bolk heeft het gedeelte waar de woningen zijn voorzien, doorverkocht aan de nieuwe besloten vennootschap Parkbroekhoven waarin hij een van de twee aandeelhouders is.”
In het voorjaar liet Bolk een aantal bomen kappen aan de noord- en oostkant van de Put. Volgens Heij voerde Bolk al meer veranderingen door. De bewoner heeft daarom een kort geding aangespannen, waarin hij onder meer eist dat Bolk een eerder verwijderde steiger terugplaatst op dezelfde plek, een talud in de oude staat herstelt en geen werkzaamheden uitvoert vooruitlopend op een eventuele vergunning. De zaak dient 31 juli. Bolk heeft laten weten dat hij op dit moment niet wil reageren.
Waterberging
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) laat weten dat de plannen van Bolk en die van het schap elkaar niet in de weg zitten. „Eventuele bouw van woningen aan de noordzijde van de plas heeft geen directe invloed op de mogelijkheden om deze locatie als waterberging in te zetten.”
Het schap onderzoekt nog welke gevolgen het voor de omgeving zou hebben als de waterplas dienst gaat doen als calamiteitenberging, maar Stichtse Rijnlanden wil de natuurwaarden van het gebied juist verder versterken. „Een concreet voorbeeld hiervan is het aanleggen van natuurvriendelijke oevers. Hierdoor komen er meer ondiepe plekken, waardoor de diversiteit aan planten toeneemt.”

Bron: AD Woerden 5 juli 2024

 

Pin It