Op woensdag 19 augustus 2020 organiseert De Zon in Bodegraven een FIFA 20 Toernooi.fifa2020

In dit toernooi wordt er FIFA 20 gespeeld op de Playstation 4 en kun je een echte beker winnen!

Voor dit toernooi hebben wij 40 plekken beschikbaar gesteld. Iedereen is van harte welkom!

Het toernooi begint om 13:00.

De kosten voor dit toernooi bedragen € 3,00 p.p.

Inschrijven kan via: www.dezonbodegraven.nl/fifa20

De locatie van het evenement is Jongerencentrum De Zon, Eiber 130, Bodegraven.

dagwinkel    PG zorg

Vanaf 13 mei jl. is de Dagwinkel en Dagbesteding in Nieuwerbrug geopend!
Kom eens kijken naar de prachtige winkel en het nieuwe assortiment.

Tot ziens in de Dagwinkel

Meer informatie, klik hier

Door de Corona crisis gaan veel jongeren een andere zomer tegemoet dan zij zich misschien hadden voorgesteld. Festivals zijn afgelast en sport en sociale ontmoetingen zijn er veel minder. Vanuit het jongerenwerk willen we iets leuks willen bieden.

Vanuit het ministerie van VWS (volksgezondheid welzijn en sport) zijn gemeenten gevraagd om extra aandacht te hebben voor jongeren. Zij heeft voor goede plannen en ideeën gericht op jongeren een eenmalige subsidie beschikbaar gesteld. In samenwerking met het programma (maatschappelijke diensttijd (MDT) link) is hierop een plan ingediend en subsidie toegekend gekregen. Onder de titel ‘Jeugd aan zet’ richt dit plan zich op jongeren en maatschappelijke impact, talentontwikkeling en ontmoeting.

Lees meer...

'Met elkaar moesten zij loten wie de dans zou ontspringen'

NIEUWERBRUG - Mevrouw Nel Wagensveld-Schouten is inmiddels 86 jaar. Haar zus Aagje is nu 93. Tijdens de Tweede Wereldoorlog woonden zij met hun familie in de Meije. Wagensveld: "Het is nu tijd om het verhaal te vertellen. Over vroeger, omdat we deze gebeurtenissen niet mogen vergeten."

Mevrouw Nel Wagensveld-Schouten is geboren en opgegroeid in de Meije, waar haar ouders boerden op de stee nét voorbij de School met de Bijbel, maar dan aan de overkant van het riviertje. Wagensveld: "Vandaar dat er een brug was. Het was destijds zelfs nog een draaibrug." En ook hier trok de Tweede Wereldoorlog voorbij.

Lees meer...

Als het in Nederland langdurig droog is, is er in West-Nederland onvoldoende zoetwater beschikbaar. Dan voeren we extra zoetwater aan door het gebied van De Stichtse Rijnlanden. Deze aanvoerroutes noemen we de KWA: Klimaatbestendige Water Aanvoer Midden Nederland.
De verwachting is dat door klimaatverandering de behoefte aan zoetwater toeneemt en de KWA vaker en langduriger ingezet gaat worden. Onder de naam 'Capaciteitsuitbreiding Klimaatbestendige Wateraanvoer', KWA+ gaan we de wateraanvoer uitbreiden.

Route Enkele Wiericke - Oude Rijn

In droge tijden, zoals in de zomer van 2018, is extra water nodig voor het westen van Nederland. Eén van de routes waarlangs dit water wordt aangevoerd, loopt via de Enkele Wiericke naar de Oude Rijn. Ten oosten van Fort Wierickerschans mondt de Enkele Wiericke uit in de Oude Rijn. Hier liggen twee bruggen over de Enkele Wiericke. De bruggen vormen een knelpunt in de route, omdat ter plekke onvoldoende water doorgevoerd kan worden. Het waterschap wil beide bruggen, de fietsbrug en de autobrug, vervangen door nieuwe bruggen met een groter doorstroomprofiel.
Deze werkzaamheden vinden plaats in het gebied waar u woont of werkt. Reden voor het waterschap om u over deze plannen te informeren. Uitvoering van de plannen is voorzien in 2021.

Lees meer...

Replica's van kanonnen herinneren aan het Rampjaar 1672
Kanon waakt over Nieuwerbrug

Ruud F. Witte

Nieuwerbrug - Nieuwerbrug heeft weer kanonnen op strategische plekken in het dorp. Nou ja, het zijn replica's. Er komt geen kogel uit. Niet erg, want de Fransen die er in 1672 mee moesten worden tegengehouden, zijn al een paar eeuwen geen vijand meer.
Als het gaat over de Oude Hollandse Waterlinie en het Rampjaar 1672, zijn de schijnwerpers vooral gericht op vestingsteden als Montfoort, Oudewater, Woerden, Gouda en Schoonhoven en steden buiten het Groene Hart tot aan Gorcum toe. Ten onrechte, vindt Michiel van de Burgt die zich heeft beijverd voor de komst van de kanonnen. Nieuwerbrug is zeker zo belangrijk.

Lees meer...

Langs deze weg willen wij u informeren over de openstelling van de Brugkerk.
Wij kunnen ons voorstellen dat u behoefte heeft aan een moment van stilte, een goed gesprek, misschien wilt u wel een kaarsje aansteken of wilt u gewoon even in de kerk zitten.
Hiertoe willen wij u de gelegenheid geven.
De kerk is open in de aankomende week, de stille week voor Pasen, op maandag, woensdag en vrijdag tussen 11.00 en 15.00 uur.
Natuurlijk houden wij ook hier rekening met de richtlijnen van het RIVM en dat betekent:

* blijf thuis als je je ziek voelt
* schud geen handen
* nies in je elleboog
* houd 1.5 afstand van elkaar.

U bent van harte welkom !

Nieuwerbrug heeft met de heropende Dagwinkel een eigen supermarkt

NIEUWERBRUG - Namens het gemeentebestuur overhandigde wethouder Inge Nieuwenhuizen een fraai bloemenboeket aan Maarten Eggenhuizen ter gelegenheid van de (her)opening van de Dagwinkel in Nieuwerbrug. Naast een welkome winkel in het dorp wil eigenaar Maarten ook zorgen voor een gezellige ontmoetingsgelegenheid. Hij heeft in de winkel een zithoek waar (hopelijk binnenkort weer) van een kopje koffie kan worden genoten en een terrasje buiten met oplaadmogelijkheid voor e-bikes. Uit gesprekken met enkele belangstellenden en winkelende klanten mag zeker de conclusie worden getrokken dat de inwoners van Nieuwerbrug blij zijn met hun Dagwinkel.

Bron: Kijk op Bodegraven-Reeuwijk 20 mei 2020

Lees meer...

Nieuwerbrug helpt elkaar

NIEUWERBRUG - Er komen een paar rare en misschien ook wel zware weken aan. Twee betrokken Nieuwerbruggers, Michel en Pepita, hebben een WhatsApp-groep gemaakt: Nieuwerbrug helpt elkaar. De app is voor vraag en aanbod, voor mensen die even hulp nodig hebben en mensen die even een handje kunnen toesteken. Het telefoonnummer voor aanmelden is 06-14385933 (Michel).

Bron: Kijk op Bodegraven-Reeuwijk 18 maart 2020

Toekomst voor dagwinkel in Nieuwerbrug

NIEUWERBRUG - Kijk op Bodegraven-Reeuwijk gaat in gesprek met ondernemer Maarten Eggenhuizen en hoort hoe een ondernemer met een staalbedrijf, een chemieonderneming en een vastgoedbedrijf in de zorg en de dagbesteding terecht komt.

In de kleine kernen is het moeilijk om een supermarkt rendabel te maken en te houden. De klantenkring is klein en de prijzen zijn, als gevolg van die kleine klantenkring, hoog en dus niet te vergelijken met die in de grote supermarktketens. Toch ziet Maarten Eggenhuizen het helemaal zitten in Nieuwerbrug.

Lees meer...