Onder Professoren
Je ziet niet wat je niet ziet

Bert van den Hoogen
Aart Nederveen uit Nieuwerbrug doet onderzoek naarde techniek van MRI-scanners. Als wetenschapper met interesse voor filosofie en theologie stelt hij zich daarbij de vraag of iedere technische verbetering waar hij aan werkt ook gewenst is en hij wil het ultieme onderzoek naar 5G-straling doen.
Kunt u in maximaal honderd woorden uitleggen wat uw vakgebied inhoudt?
„Ik ben van oorsprong natuurkundige, maar ik vind mezelf niet een pure bètawetenschappen Ik wilde meer richting de gezondheidszorg en uiteindelijk kwam ik terecht bij radiologie. De MRI-techniek is mijn vakgebied geworden. Bij een MRI-scan zijn er twee ingrediënten. In het apparaat wordt een ontzettend sterk magnetisch veld opgewekt. In dat veld stuur je radiogolven op een lichaamsdeel af. Daar reageren je waterstofatomen op en ‘weerkaatst’ er een signaal. Die signalen worden door computers omgezet in een zichtbaar beeld. Met mijn onderzoek probeer ik de scans sneller te laten verlopen en scherpere beelden te krijgen.”

Lees meer...

NIEUWERBRUG AAN DEN RIJN - 15 januari 1921 werd ineen druk bezochte vergadering Oranjevereniging 'Prinses Juli­ana' opgericht. In deze vergadering, waarin het reglement werd vastgesteld onder voorbehoud, was het reglement van tevoren opgesteld door een voorlopige commissie. Voorzit­ter was Dhr. C. Eibers, bestuursleden waren N. Breedijk, A. van Boven, Willem D., W.D. Prins, van Leeuwen en D. van Dam. In de maand juli werd de contributie geïnd. Men ging rond in de Brandschouwerij om zoveel mogelijk mensen lid te maken. De eerste activiteit was het organiseren van een kinderfeest in samenwerking met de school waarvan als hoofd van de school dhr. Kroon. Dit is het eerste wat de vrijwilligers van de vereniging hebben teruggevonden in het archief van de ver­eniging.

"Wij hadden grootste plannen om dit bijzondere jubileum te vieren met verschillende activiteiten," vertelt een van de vrijwilligers. "Te beginnen op de jubileumdag vrijdag 15 janu­ari, maar helaas door de coronamaatregelen is het op het moment niet mogelijk om een activiteit te organiseren." Ook de lampionnenoptocht van 31 januari gaat niet door. Later in het jaar wordt er ook een tentoonstelling geplaatst in het Wierickehuis met alles over de vereniging van 1921 tot nu. "Wij hopen dat we in het loop van het jaar wel activiteiten kunnen gaan organiseren, die vermelden we dan op onze facebookpagina. Maar we laten het jubileum niet helemaal stilletjes voorbij gaan dus let wel op uw brievenbus rond 15 januari!"

Jubileum logo v2